LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Justino Marcinkevičiaus Rinktinių raštų 10 tomų komplektas
Marcinkevičius, Justinas. Rinktiniai raštai: 10 tomų / redakcinė kolegija: Elena Baliutytė-Riliškienė [ir kiti]. - Vilnius: LLTI, 2024. - ISBN 978-609-425-367-6 T. 1: Poezija / sudarytoja ir įvadinio teksto autorė Elena Baliutytė-Riliškienė. - 310 p. T. 2: Poezija / sudarytoja ir įvadinio teksto autorė Elena Baliutytė-Riliškienė. - 300 p. T. 3: Poezija / sudarytoja ir įvadinio teksto autorė Elena Baliutytė-Riliškienė. - 352 p. T. 4: Poezija / sudarytoja ir įvadinio teksto autorė Elena Baliutytė-Riliškienė. - 304 p. T. 5: Poemos / sudarytoja ir įvadinio teksto autorė Donata Mitaitė. - 336 p. T. 6: Dramos / sudarytoja ir įvadinio teksto autorė Aušra Martišiūtė-Linartienė. - 368 p. T. 7: Dramos / sudarytoja ir įvadinio teksto autorė Aušra Martišiūtė-Linartienė. - 360 p. T. 8: Proza; Publicistika; Esė / sudarytojas ir įvadinio teksto autorius Valentinas Sventickas. - 368 p. T. 9: Dienoraščiai / sudarytoja ir įvadinio teksto autorė Salomėja Bandoriūtė-Leikienė. - 326 p. T. 10: Laiškai; Vaikams / sudarytoja Salomėja Bandoriūtė-Leikienė. - 365 p.: iliustr.
Plačiau
Vilniaus pasveikinimas = Gratulatio Vilnae: XVI-XVIII amžiaus tekstų rinkinys
Vilniaus pasveikinimas = Gratulatio Vilnae: XVI-XVIII amžiaus tekstų rinkinys / sudarė Eugenija Ulčinaitė; vertė Dalia Dilytė [ir kiti]; iliustratorius Marius Jonutis. - Antras pataisytas leidimas. - Vilnius: LLTI, 2024. - 485 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-374-4 - Skiriama Vilniaus 700 metų jubiliejui
Plačiau
Oršos pergalės (1514) šaltiniai = Fontes victoriae apud Orsham A.D. 1514: poezija, proginiai ir naujienų spaudiniai
Sudarė ir parengė, [įvadą ir komentarus parašė] Mintautas Čiurinskas ; iš lotynų kalbos vertė Mintautas Čiurinskas, Ona Dilytė-Čiurinskienė, Eugenija Ulčinaitė, iš vokiečių kalbos vertė Vilija Gerulaitienė. - Vilnius: LLTI, 2024. - 343 p.: faks. - ISBN 978-609-425-386-7 - Liet., lot., vok. k.
Plačiau
Senoji Lietuvos literatūra Nr. 55
Senoji Lietuvos literatūra = Early Lithuanian literature. Kn. 55 / redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Mintautas Čiurinskas [ir kiti]; sudarė, parengė Mintautas Čiurinskas. - Vilnius : LLTI, 2023. - 197 p. - ISSN 1822-3656
Plačiau
Mintautas Čiurinskas. Europinė Oršos pergalės (1514) propaganda ir Lietuvos kultūra
Čiurinskas, Mintautas. Europinė Oršos pergalės (1514) propaganda ir Lietuvos kultūra: monografija. - Vilnius: LLTI, 2024. - 207 p. - ISBN 978-609-425-387-4
Plačiau
Senoji Lietuvos literatūra Nr. 54
Senoji Lietuvos literatūra = Early Lithuanian literature. Kn. 54 / redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Mintautas Čiurinskas [ir kiti]; sudarė, parengė Asta Vaškelienė. - Vilnius : LLTI, 2022. - 243 p. - ISSN 1822-3656
Plačiau
Legends of Vilnius
Legends of Vilnius / selection and compilation of the legends Jūratė Šlekonytė and Gytis Vaškelis; illustrations Marius Jonutis; translation into English Diana Bartkutė Barnard. - Vilnius: The Institute of Lithuanian Literature and Folklore, ©2024. - 107 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-365-2 - Originalo antraštė: Vilniaus legendos.
Plačiau
Viktorija Jonkutė. Tarp praeities ir ateities: kolektyvinė atmintis XX a. pabaigos Atgimimo laikotarpio lietuvių ir latvių kultūrinėje spaudoje
Jonkutė, Viktorija. Tarp praeities ir ateities: kolektyvinė atmintis XX a. pabaigos Atgimimo laikotarpio lietuvių ir latvių kultūrinėje spaudoje: [monografija]. - Vilnius: LLTI, 2024. - 326 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-383-6
Plačiau
Senoji Lietuvos literatūra Nr. 53
Senoji Lietuvos literatūra = Early Lithuanian literature. Kn. 53 / redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Mintautas Čiurinskas [ir kiti]; sudarė, parengė ir redagavo Mintautas Čiurinskas, Žavinta Sidabraitė. - Vilnius : LLTI, 2022. - 267 p. - ISSN 1822-3656
Plačiau
Lietuvos ir Žemaičių Didžiosios Kunigaikštystės metraštis
Lietuvos ir Žemaičių Didžiosios Kunigaikštystės metraštis = Chronicle of the Grand Duchy of Lithuania and Samogitia: monografinis tyrimas ir kritinis leidimas / parengė [ir iš rusėnų kalbos vertė] Kęstutis Gudmantas; pratarmę, tyrimą ir publikavimo principus į anglų kalbą vertė Diana Bartkutė Barnard. - Vilnius: LLTI, 2024. - 459 p.: faks. - ISBN 978-609-425-127-6
Plačiau
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 26
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 26: Kalendorinių apeigų dainos. [Kn.] 2: Pavasario-vasaros ciklo dainos / redakcinė komisija: Vilma Daugirdaitė, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Bronė Stundžienė (pirmininkė), Živilė Ramoškaitė; parengė Jurgita Ūsaitytė; melodijas parengė Aušra Žičkienė; tomo redakcinė kolegija: Vilma Daugirdaitė - vyr. redaktorė, kalbos redaktorė, Daiva Kardelytė-Grinevičienė - kalbos redaktorė, Živilė Ramoškaitė - melodijų redaktorė. - Vilnius: LLTI, 2023. - 563 p.: nat. + 2 garso diskai (CD). - ISBN 978-609-425-368-3
Plačiau
Mokymo metodas Lietuvos provincijos pijorų mokykloms: Apšvietos edukacijos naujovės
Mokymo metodas Lietuvos provincijos pijorų mokykloms: Apšvietos edukacijos naujovės / sudarė, iš lotynų kalbos vertė, komentarus parengė ir įžanginį straipsnį parašė Asta Vaškelienė; specialusis redaktorius Liudas Jovaiša. - Vilnius: LLTI, 2024. - 269 p.: faks. - ISBN 978-609-425-256-3
Plačiau
Asta Vaškelienė. Palemono miestui ir pasauliui: XVIII amžiaus Lietuvos lotyniškoji proginė literatūra
Vaškelienė, Asta. Palemono miestui ir pasauliui: XVIII amžiaus Lietuvos lotyniškoji proginė literatūra: monografija. - Vilnius: LLTI, 2024. - 255 p. - (Senosios literatūros studijos, ISSN 1392-4982) - ISBN 978-609-425-230-3
Plačiau
Žvaigždės pakeičia skeptrus: 1695 m. Kražių kolegijos rankraščio poezija
Žvaigždės pakeičia skeptrus: 1695 m. Kražių kolegijos rankraščio poezija / sudarė ir parengė Ona Dilytė-Čiurinskienė; iš lotynų ir lenkų kalbos vertė Ona-Dilytė-Čiurinskienė, Regina Koženiauskienė, Sigitas Narbutas. - Vilnius: LLTI, 2024. - 423 p. - ISBN 978-609-425-293-8 - Liet., lot., lenk. k.
Plačiau
Laisvės inžinierius: Petro Vileišio gyvenimas ir darbai
Laisvės inžinierius: Petro Vileišio gyvenimas ir darbai / sudarytojas Gytis Vaškelis. - Vilnius: LLTI. - 295 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-232-7
Plačiau
Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus draugijos archyve Romoje, III dalis
Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus draugijos archyve Romoje = Fontes Collegii Crosensis, qui in Archivo Romano Societatis Iesu asservantur. D. 3: Pirmieji bei antrieji katalogai ir nekrologai = Catalogi primi et secundi, necrologia defunctorum / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; parengė Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius; lotyniškus tekstus nurašė Darius Antanavičius, Živilė Nedzinskaitė. - Vilnius: LLTI, ©2024. - XVII, 597 p.: faks. - (Kražių kolegijos istorijos ir veiklos paminklai = Monumenta historiam et acta Collegii Crosensis spectantia; t. 1) - ISBN 978-609-425-382-9 - Tekstas lotynų kalba.
Plačiau
Pirmasis Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo aprašymas "Relatio" (1624)
Pirmasis Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo aprašymas "Relatio" (1624): studija, "Relatio" komentuotas leidimas, vertimas iš lotynų kalbos. Palaimintojo Juozapato kankinystės poezija XVII a. knygelėje "Rhythmus": straipsnis, "Rhythmus" kopija ir perrašas, poetinis vertimas iš lotynų kalbos / parengė [ir vertė] Mintautas Čiurinskas ir Ona Dilytė-Čiurinskienė. - Vilnius: LLTI, 2023. - 224 p.: faks. - ISBN 978-609-425-373-7
Plačiau
Senoji Lietuvos literatūra Nr. 52
Senoji Lietuvos literatūra = Early Lithuanian literature. Kn. 52: Senoji poezija: formos, sankirtos, paraštės = Early poetry: forms, intersections, margins / redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Mintautas Čiurinskas [ir kiti]; sudarė, parengė ir redagavo Ona Dilytė-Čiurinskienė. - Vilnius : LLTI, 2021. - 293 p. - ISSN 1822-3656
Plačiau
Romualdas Giedraitis-Spalis. Gatvės berniuko nuotykiai
Giedraitis-Spalis, Romualdas. Kūrybos rinktinė. D. 1: Gatvės berniuko nuotykiai: apysaka jaunimui ir senimui / sudarytoja Žydronė Kolevinskienė. - Vilnius: LLTI, 2024. - 398 p. - ISBN 978-609-425-356-0 - Viršelio antraštė: Gatvės berniuko nuotykiai.
Plačiau
Romualdas Giedraitis-Spalis. Angelai ir nuodėmės
Giedraitis-Spalis, Romualdas. Kūrybos rinktinė. D. 2: Angelai ir nuodėmės: smulkioji proza / sudarytoja Žydronė Kolevinskienė. - Vilnius: LLTI, 2024. - 327 p.: iliustr., portr. - ISBN 978-609-425-357-7 - Viršelio antraštė: Angelai ir nuodėmės.
Plačiau
Rimutė Rimantienė. Lietuvių sutartinių priegiesmiai
Rimantienė, Rimutė. Lietuvių sutartinių priegiesmiai: jų prasmės klausimu / parengė Austė Nakienė. - Vilnius: LLTI, 2024. - 150 p. - ISBN 978-609-425-379-9
Plačiau
Justinas Marcinkevičius. Gyvenime, kuo tu, pilkasis, vardu?
Marcinkevičius, Justinas. Gyvenime, kuo tu, pilkasis, vardu? / sudarytoja Elena Baliutytė; skaito autorius. - Vilnius: LLTI, 2024. - 289 p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053) – ISBN 978-609-425-370-6 - Leidinys su papildytos realybės elementais (QR kodais).
Plačiau
Balys Sruoga. Raštai: septyniolika tomų
Sruoga, Balys. Raštai: septyniolika tomų. T. 17: Laiškai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei. Kn. 2: 1924-1946 / sudarė Algis Samulionis, Neringa Markevičienė; vertė iš vokiečių kalbos Vytautas Kubilius, Vytautas Petrauskas, Bronys Savukynas; parengė Neringa Markevičienė. - Vilnius: LLTI, 2023. - 792 p., [23] iliustr. lap. - ISBN 978-609-425-376-8
Plačiau
Janina Degutytė. Sugrįžtu
Degutytė, Janina. Sugrįžtu / sudarytoja Giedrė Šmitienė; skaito Julija Šatkauskaitė. - Vilnius: LLTI, 2023. – 251 p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053) – ISBN 978-609-425-371-3 - Leidinys su papildytos realybės elementais (QR kodais).
Plačiau
Colloquia. Nr. 52
Colloquia. Nr. 52 / redaktorių kolegija: Gitana Vanagaitė (vyriausioji redaktorė) [ir kiti]. - Vilnius : LLTI, 2023. - 234 p. - ISSN 1822-3737
Plačiau
Tautosakos darbai. Nr. 66
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 66 / redaktorių kolegija: Vilma Daugirdaitė (vyriausioji redaktorė) [ir kiti]; parengė Radvilė Racėnaitė, Vita Džekčioriūtė. - Vilnius: LLTI, 2023. - 195 p. - ISSN 1392-2831
Plačiau
Ioannes Kimbar. Funebria, 1603
Kimbaras, Jonas. Geduliniai kūriniai (1603) = Raccolta funebre (1603) / parengė Živilė Nedzinskaitė, Stefano M. Lanza; lotyniškus tekstus į lietuvių kalbą vertė Živilė Nedzinskaitė, Sigitas Narbutas, lotyniškus tekstus į italų kalbą vertė Stefano M. Lanza. - Vilnius: LLTI, 2023. - 215 p.: iliustr., faks. - ISBN 978-609-425-366-9 - Tekstas lietuvių, anglų, italų, lotynų kalbomis. - Kiti antraštės variantai: Funebria, 1603. - Originalo leidimo duomenys: [Vilnae]: [in officina Joannis Karcani], [1603].
Plačiau
Adomas pasiilgo Ievos
Adomas pasiilgo Ievos: lietuvių etiologinės sakmės apie lytiškumą / iliustracijas kūrė Marius Jonutis; sakmes atrinko ir knygą sudarė Martynas Vingrys ir Gytis Vaškelis; tekstus bendrinei kalbai adaptavo Danutė Kalinauskaitė. - Vilnius: LLTI, 2024. - 83 p.: iliustr. + 1 spalvinimo knygelė (32 p.). - ISBN 978-609-425-372-0
Plačiau
Marcelijus Martinaitis. Poezijos pinklės
Martinaitis, Marcelijus. Poezijos pinklės / sudarytojas Antanas Rybelis. - Vilnius: LLTI, 2023. - 578 p. - ISBN 978-609-425-361-4
Plačiau
Aš dainorius, aš dainorėlis: kunigo Vinco Dumčiaus užrašytų dainų rinktinė
Sudarė ir parengė Jurgita Ūsaitytė, Eligija Garšvienė; melodijas redagavo Aušra Žičkienė. - Vilnius: LLTI, 2023. - 221 p.: nat. - ISBN 978-609-425-369-0
Plačiau
Liudvikas Rėza „Prutena“
Rėza, Liudvikas. Prutena: [poezija] / sudarė Liucija Citavičiūtė; iš vokiečių kalbos vertė Antanas A. Jonynas; iliustravo Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė. - Vilnius: LLTI, 2023. - 489 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-362-1 - Tekstas lietuvių, vokiečių kalbomis.
Plačiau
Vilniaus legendos
Vilniaus legendos / legendas atrinko ir rinkinį sudarė Jūratė Šlekonytė ir Gytis Vaškelis; iliustracijas kūrė Marius Jonutis; tekstus bendrinei kalbai adaptavo Danutė Kalinauskaitė. - Vilnius: LLTI, ©2023. - 113 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-364-5
Plačiau
Leonardas Gutauskas. Pelynais švytintis laikas
Gutauskas, Leonardas. Pelynais švytintis laikas: [poezijos rinktinė] / sudarė Gintarė Bernotienė ; iliustracijos Loreta Skripkutė-Gutauskienė. - Vilnius: LLTI, 2023. - 290 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-363-8
Plačiau
Marijus Šidlauskas. Kairiarankio kentauro pėdomis
Šidlauskas, Marijus. Kairiarankio kentauro pėdomis: literatūros kritika, eseistika, pasisakymai / sudarytoja Nida Gaidauskienė. - Vilnius: LLTI, 2023. - 427 p. - ISBN 978-609-425-365-2
Plačiau
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 65
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 65 / redaktorių kolegija: Vilma Daugirdaitė (vyriausioji redaktorė) [ir kiti]; parengė Modesta Liugaitė-Černiauskienė, Jurga Sivickaitė-Sadauskienė. - Vilnius: LLTI, 2023. - 221 p. - ISSN 1392-2831 - Numeris dedikuojamas žymiai lietuvių folkloristei Pranutei Aukštikalnytei-Jokimaitienei jos gimimo 100-metį minint.
Plačiau
Faksimilinis „Auszros“ leidimas mėnraščio 140-mečiui atminti
Mėnraštis „Aušra“ (1883-1886) / „Aušros" perleidimo iniciatorius ir globėjas Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda; mecenatas - kultūros geradarys Pranas Kiznis; leidinio sudarymas Gytis Vaškelis. - Reprintinis leidinys. - Vilnius: LLTI, 2023. - Originalo leidimo duomenys: Tilźēje, 1883-1886.
Plačiau
Colloquia. Nr. 51
Colloquia. Nr. 51 / redaktorių kolegija: Gitana Vanagaitė (vyriausioji redaktorė) [ir kiti]. - Vilnius : LLTI, 2023. - 174 p. - ISSN 1822-3737
Plačiau
Dekonstrukcinių skaitymų užrašai
Jurgutienė, Aušra. Dekonstrukcinių skaitymų užrašai: monografija. - Vilnius: LLTI, 2023. - 310 p. - ISBN 978-609-425-286-0
Plačiau
Janas Kochanowskis „Fraszki / Niekai“
Poezijos rinktinę sudarė, vertė ir parengė Regina Koženiauskienė, iliustravo Marius Jonutis, išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla.
Plačiau
Kristijono Donelaičio kūrybos ir jos sklaidos atodangos
Dilytė, Dalia. Kristijono Donelaičio kūrybos ir jos sklaidos atodangos. - Vilnius: LLTI, 2023. - 210 p. - ISBN 978-609-425-347-8
Plačiau
Colloquia. Nr. 50
Colloquia. Nr. 50 / redaktorių kolegija: Gitana Vanagaitė (vyriausioji redaktorė) [ir kiti]. - Vilnius : LLTI, 2022. - 154 p. - ISSN 1822-3737
Plačiau
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 64
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 64 / redaktorių kolegija: Vilma Daugirdaitė (vyriausioji redaktorė) [ir kiti]; parengė Lina Būgienė. - Vilnius: LLTI, 2022. - 240 p. - ISSN 1392-2831
Plačiau
Vaižgantas. Raštai. [T.] 25
Vaižgantas. Raštai. [T.] 25: Laiškai įvairiems adresatams ir įstaigoms / sudarė ir parengė Jurgita Žana Raškevičiūtė; redaktorė Akvilė Rėklaitytė. - Vilnius: LLTI, 2022. - 623 p.: portr., faks. - ISBN 978-609-425-340-9
Plačiau
Gedimino laiškai
Gedimino laiškai, sudarytojas ir vertėjas Sigitas Narbutas, įvadinio straipsnio ir komentarų autorius Darius Kuolys, iliustratorius Marius Jonutis, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2023, 64 psl., ISBN 987-609-425-344-7.
Plačiau
Albinas Bernotas. Per Vilnių lekia žąsys
Bernotas, Albinas. Per Vilnių lekia žąsys / sudarytoja Donata Mitaitė; skaito Alvydas Šlepikas. – Vilnius: LLTI, 2023. – 231 p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053) – ISBN 978-609-425-338-6
Plačiau
Mūsų Irena: atsiminimai apie Ireną Veisaitę
Mūsų Irena: atsiminimai apie Ireną Veisaitę / sudarytoja Reda Pabarčienė; atsiminimus rinko Audra Žukaitytė [ir 9 kiti]; atsiminimus vertė Vytenė Saunoriūtė Muschick [ir 5 kiti]. - [Vilnius]: LLTI, 2023. - 389 p., [24] iliustr. lap. - ISBN 978-609-425-339-3
Plačiau
Donaldas Kajokas. Dieviškos slėpynės
Kajokas, Donaldas. Dieviškos slėpynės / sudarytoja Elena Baliutytė; skaito Donaldas Kajokas. – Vilnius: LLTI, 2023. – 239 p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053) – ISBN 978-609-425-337-9
Plačiau
Kristijonas Donelaitis. Raštai, t. 3
Donelaitis, Kristijonas. Raštai. T. 3: Egodokumentiniai tekstai. Vertimai: Laiškai ir laiškų fragmentai. Visokios patikimos žinios mano įpėdiniui. Gromata vieno gaspadoriaus būrams apie ganyklų perdalijimo naudą: dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai / vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas; sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinius tekstus parengė Mikas Vaicekauskas, kritinius tekstus parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas ir Daiva Krištopaitienė, iš vokiečių kalbos vertė Liucija Citavičiūtė. - Vilnius: LLTI, 2022. – cxi, 198 p. - ISBN 978-609-425-341-6 (3 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).
Plačiau
Kražių kolegijos šaltiniai, II dalis
Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus draugijos archyve Romoje = Fontes Collegii Crosensis, qui in Archivo Romano Societatis Iesu asservantur. D. 2: 1701-1773 / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; parengė Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius; lotyniškus tekstus nurašė Darius Antanavičius, Irena Katilienė, Živilė Nedzinskaitė. - Vilnius: LLTI, 2022. - XX, 675 p.: faks. - (Kražių kolegijos istorijos ir veiklos paminklai = Monumenta historiam et acta Collegii Crosensis spectantia; t. 1) - ISBN 978-609-425-332-4 - Tekstas lotynų, santraukos lietuvių kalba.
Plačiau
Lietuvių literatūros kanono dirbtuvės: (XIX a. pabaiga - XX a. pirma pusė)
Lietuvių literatūros kanono dirbtuvės: (XIX a. pabaiga - XX a. pirma pusė): kolektyvinė monografija / Ramunė Bleizgienė, Nida Gaidauskienė, Aistė Kučinskienė, Dalia Pauliukevičiūtė, Viktorija Šeina, Manfredas Žvirgždas; sudarė Viktorija Šeina. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022. - 635 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-330-0
Plačiau
Colloquia. Nr. 49
Colloquia. Nr. 49 / redaktorių kolegija: Gitana Vanagaitė (vyriausioji redaktorė) [ir kiti]. - Vilnius : LLTI, 2022. - 191 p. - ISSN 1822-3737
Plačiau
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 63
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 63 / redaktorių kolegija: Vilma Daugirdaitė (vyriausioji redaktorė) [ir kiti]; parengė Jurgita Ūsaitytė. - Vilnius: LLTI, 2022. - 191 p. - ISSN 1392-2831
Plačiau
Dangus griūva: lietuvių pasakos apie gyvūnus
Dangus griūva: lietuvių pasakos apie gyvūnus / sudarė Jūratė Šlekonytė ir Gytis Vaškelis; iliustracijas kūrė Marius Jonutis; tekstus bendrinei kalbai adaptavo Danutė Kalinauskaitė. - Vilnius: LLTI, 2022. - 143 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-333-1
Plačiau
Acta litteraria comparativa. No. 9
Acta litteraria comparativa. No. 9: Mapping taste: literature, gastronomy, identity: collection of articles / Lithuanian Comparative Literature Association ; editorial board: Gintarė Bernotienė [ir kiti]; edited by Laura Laurušaitė. - Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2022. - 193 p. - ISSN 1822-5608 - Straipsniai parengti konferencijoje "Literatūrinis skonių žemėlapis: nuo skonio kultūros iki skonio industrijos" (2020) skaitytų pranešimų pagrindu.
Plačiau
Egzodika = Exodica: pasaulio lietuvių rašytojų antologija
Egzodika = Exodica: pasaulio lietuvių rašytojų antologija. [D.] 2 / sudarytoja Žydronė Kolevinskienė; vertėjai Marius Burokas, Greta Štikelytė. - [Vilnius]: LLTI, 2022. - 123 p.: portr. - ISBN 978-609-425-329-4
Plačiau
Kristijonas Donelaitis. Raštai. T. 4
Donelaitis, Kristijonas. Raštai. T. 4: Tarnybiniai raštai ir dokumentai: dokumentiniai leidimai ir vertimai / vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas; sudarė, dokumentinius tekstus parengė, iš vokiečių kalbos vertė ir įvadą parašė Vaidas Šeferis. – Vilnius: LLTI, 2022. – cxxiii, 323 p. – ISBN 978-609-425-324-9
Plačiau
Lituanistinio sąjūdžio XVIII amžiaus Prūsijoje atodangos. Vienos šeimos istorija: Mielckes vs. Milkai
Sidabraitė, Žavinta, Triškaitė, Birutė. Lituanistinio sąjūdžio XVIII amžiaus Prūsijoje atodangos. Vienos šeimos istorija: Mielckes vs. Milkai. [T.] 1: Monografija. - Vilnius: LLTI, 2022. - 571 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-264-8
Plačiau
Juozas Vaičkus - lietuviško teatro ir kino spiritus movens: monografija
Martišiūtė-Linartienė, Aušra. Juozas Vaičkus - lietuviško teatro ir kino spiritus movens: monografija. - Vilnius: LLTI, 2022. - 279 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-320-1
Plačiau
Lietuvių dainos JAV, įrašytos Elenos Bradūnaitės (1972)
Lietuvių dainos JAV, įrašytos Elenos Bradūnaitės (1972) = Lithuanian folksongs in the USA recorded by Elena Bradūnas (1972) / sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė; vertėja Vaiva Aglinskas. - Vilnius: LLTI, 2022. - 154 p.: iliustr., nat. + 1 garso diskas (CD). - ISBN 978-609-425-328-7
Plačiau
Senoji Lietuvos literatūra = Early Lithuanian literature. Kn. 51
Senoji Lietuvos literatūra = Early Lithuanian literature. Kn. 51 / redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Mintautas Čiurinskas [ir kiti]; sudarė ir parengė Regina Jakubėnas. - Vilnius : LLTI, 2021. - 219 p. - ISSN 1822-3656
Plačiau
Jonas Strielkūnas. Ta šalis
Strielkūnas, Jonas. Ta šalis / sudarytoja Elena Baliutytė, skaito Alvydas Šlepikas. – Vilnius: LLTI, 2022. – 273 p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053) – ISBN 978-609-425-322-5
Plačiau
Liūnė Sutema. Neprijaukinama mirties
Liūnė Sutema. Neprijaukinama mirties / sudarytoja Elena Baliutytė; skaito Jūratė Vilūnaitė. – Vilnius: LLTI, 2022. – 271 p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053) – ISBN 978-609-425-318-8
Plačiau
Algimantas Mackus. Žemės prarastis
Mackus, Algimantas. Žemės prarastis / sudarytojas Ramūnas Čičelis; skaito Alvydas Šlepikas. – Vilnius: LLTI, 2022. – 203 p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053) – ISBN 978-609-425-326-3
Plačiau
Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Silviludijos
Sarbievijus, Motiejus Kazimieras. Silviludijos / iš lotynų kalbos išvertė ir parengė Eugenija Ulčinaitė. – Vilnius: LLTI, 2022. – 76 p.: iliustr. – ISBN 978-609-425-306-5. – Liet., lot. k.
Plačiau
Vincas Mykolaitis-Putinas. Dienoraštis, 1938-1945
Mykolaitis-Putinas, Vincas. Dienoraštis, 1938-1945 / sudarytoja Virgilija Stonytė. – Vilnius: LLTI, 2022. – 426 p.: iliustr. – ISBN 978-609-425-321-8
Plačiau
Gabrielė Labanauskaitė. Dramos:Kraujo broliai, Honey, Moon!, Žalgirės, NT drama
Labanauskaitė, Gabrielė. Dramos: Kraujo broliai, Honey, Moon!, Žalgirės, NT drama / sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė. – Vilnius: LLTI, 2022. – 341 p. – ISBN 978-609-425-317-1
Plačiau
Gytis Padegimas. Pirmeiviai: trys Kauno Lietuvos pjesės
Padegimas, Gytis. Pirmeiviai: trys Kauno Lietuvos pjesės / sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė. – Vilnius: LLTI, 2022. – 313 p.: iliustr. – ISBN 978-609-425-316-4
Plačiau
Vytautas Mačernis. Aš pažinau karalių tavyje
Mačernis, Vytautas. Aš pažinau karalių tavyje / sudarytojas Manfredas Žvirgždas; skaito Andrius Bialobžeskis. – Vilnius: LLTI, 2022. – 275 p. + 2 garso diskai (CD). – (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053) – ISBN 978-609-425-319-5
Plačiau
Antanas Baranauskas. Anykščių šilelis
Baranauskas, Antanas. Anykščių šilelis = Anykszczũ sziłẽlys / sudarytojas Gytis Vaškelis; skaito Algirdas Latėnas, Skirmantas Valentas. – Vilnius: LLTI, 2022. – 71 p. + 2 garso diskai (CD). – (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053) – ISBN 978-609-425-315-7
Plačiau
Lietuvių patarlės ir priežodžiai. T. 4: L-M
Lietuvių patarlės ir priežodžiai. T. 4: L-M / sistemos autorius Kazys Grigas; tomą parengė: Vita Džekčioriūtė, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė; redagavo: Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė; kalbos dalykus tvarkė: Milda Norkaitienė. - Vilnius: LLTI, 2021. - 726 p. - ISBN 978-609-425-312-6
Plačiau
Michalina Zaleskytė-Kosakovskienė. Poezija: dainos aidas nuo Veliuonos iki Vaitkuškio
Zaleskytė-Kosakovskienė, Michalina. Poezija: dainos aidas nuo Veliuonos iki Vaitkuškio / [iš lenkų kalbos] išvertė ir parengė Regina Koženiauskienė. - Vilnius: LLTI, 2022. - 423 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-266-2
Plačiau
Colloquia Nr. 47
Colloquia. Nr. 47 / redaktorių kolegija: Gitana Vanagaitė (vyriausioji redaktorė) [ir kiti]. - Vilnius : LLTI, 2021. - 214 p. - ISSN 1822-3737
Plačiau
Balys Sruoga. Raštai, t. 17
Sruoga, Balys. Raštai: septyniolika tomų. T. 17: Laiškai Vandai Daugirdaitei. Kn. 1: 1919-1924 / sudarė Algis Samulionis, Neringa Markevičienė; parengė Neringa Markevičienė. - Vilnius: LLTI, 2021. - 541 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-327-0
Plačiau
Colloquia. Nr. 48
Colloquia. Nr. 48 / redaktorių kolegija: Gitana Vanagaitė (vyriausioji redaktorė) [ir kiti]. - Vilnius : LLTI, 2021. - 287 p. - ISSN 1822-3737 Specialus numeris, skirtas Vilniaus žydų temai bei Zalmeno Šyko jidiš kalba 1939 m. išleisto kelionių vadovo po Vilnių tyrinėjimui. Straipsniai anglų, santraukos lietuvių kalba.
Plačiau
Tautosakos darbai. 62
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 62 / redaktorių kolegija: Bronė Stundžienė (vyriausioji redaktorė) [ir kiti]; parengė Daiva Vaitkevičienė. - Vilnius: LLTI, 2021. - 214 p. - ISSN 1392-2831
Plačiau
Laumių stalas: lietuvių padavimai
Laumių stalas: lietuvių padavimai / padavimus atrinko ir rinkinį sudarė Jūratė Šlekonytė ir Gytis Vaškelis; iliustracijas kūrė Marius Jonutis; tekstus bendrinei kalbai adaptavo Danutė Kalinauskaitė. - Vilnius: LLTI, 2022. - 183 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-314-0
Plačiau
Jonutytė, Jurga, Šmitienė, Giedrė. Gyvatės kojos: negalios samprata gyvenimo pasakojimuose
Jonutytė, Jurga, Šmitienė, Giedrė. Gyvatės kojos: negalios samprata gyvenimo pasakojimuose. - [Vilnius]: LLTI, 2021. - 354 p. - ISBN 978-609-425-313-3
Plačiau
Martynas Liudvikas Rėza. Raštai. T. 6
Rėza, Martynas Liudvikas. Raštai. T. 6: Archyvų tyrimas, laiškai, recenzijos / redakcinė kolegija: Liucija Citavičiūtė [ir kiti]; sudarė ir parengė Liucija Citavičiūtė; studiją parašė Ona Aleknavičienė ; iš vokiečių kalbos vertė Liucija Citavičiūtė, iš lenkų kalbos vertė Eglė Patiejūnienė. - Vilnius: LLTI, 2020. - 391 p.: faks. - ISBN 978-609-425-287-7
Plačiau
Tautinės dainos. T. 3
Tautinės dainos. T. 3: Surinktos Dzūkijoje, gautos iš kitų vietų / užrašė Teodoras Brazys; sudarė Kostas Aleksynas; parengė Kostas Aleksynas, Živilė Ramoškaitė. - Vilnius: LLTI, 2021. - 642 p.: nat. - ISMN 979-0-706239-16-3
Plačiau
Tautosakos darbai. 61
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 61 / redaktorių kolegija: Bronė Stundžienė (vyriausioji redaktorė) [ir kiti]; parengė Aušra Žičkienė. - Vilnius: LLTI, 2021. - 271 p. - ISSN 1392-2831
Plačiau
Apie anuos nepamirštamus laikus: Juozo Lukšos-Daumanto ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimas
Apie anuos nepamirštamus laikus: Juozo Lukšos-Daumanto ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimas / sudarytoja Laima Vincė-Sruoginis. - Vilnius: LLTI, 2021. - 478 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-309-6
Plačiau
Colloquia. Nr. 46
Colloquia. Nr. 46 / redaktorių kolegija: Gitana Vanagaitė (vyriausioji redaktorė) [ir kiti]. - Vilnius : LLTI, 2021. - 207 p. - ISSN 1822-3737
Plačiau
Viktorija Šeina. Savas svetimas dainius: Adamas Mickiewiczius lietuvių literatūros kanone (1883–1940)
Šeina, Viktorija. Savas svetimas dainius: Adamas Mickiewiczius lietuvių literatūros kanone (1883-1940): monografija. - Vilnius: LLTI, 2021. - 302 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-310-2
Plačiau
Sausas mėnulio veidas: šiuolaikiniai Sakartvelo moterų apsakymai
Sausas mėnulio veidas: šiuolaikiniai Sakartvelo moterų apsakymai / sudarytoja Solveiga Daugirdaitė. - V.: LLTI, 2021. - 189 p. - ISBN 978-609-425-308-9
Plačiau
Tautinės dainos. T. 2
Tautinės dainos. T. 2: Surinktos Merkinės apylinkėje iš Ievos Krukoniūtės / užrašė Teodoras Brazys; sudarė Kostas Aleksynas; parengė Kostas Aleksynas, Živilė Ramoškaitė. - Vilnius: LLTI, 2021. - 483 p.: nat. - ISMN 979-0-706239-15-6
Plačiau
Dainius Razauskas-Daukintas. Blindė: medis-moteris mitologijoje (ir vienos paplitusios nešvankybės kilmė)
Razauskas-Daukintas, Dainius. Blindė: medis-moteris mitologijoje (ir vienos paplitusios nešvankybės kilmė): monografija. - Vilnius: LLTI, 2020. - 343 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-305-8
Plačiau
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 25. Darbo dainos. [Kn.] 3: Ganymas, medžioklė, žvejyba
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 25. Darbo dainos. [Kn.] 3: Ganymas, medžioklė, žvejyba / redakcinė komisija: Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Bronė Stundžienė (pirmininkė), Jurgita Ūsaitytė, Aušra Žičkienė; parengė Povilas Krikščiūnas; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė; tomo redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė - vyr. redaktorė, kalbos redaktorė, Aušra Žičkienė - melodijų redaktorė. - Vilnius: LLTI, 2020. - 638 p.: nat. + 1 garso diskas (CD). - ISBN 978-609-425-301-0
Plačiau
Akvilė Rėklaitytė. Meistraujantis žmogus: Marcelijaus Martinaičio poetinė antropologija
Rėklaitytė, Akvilė. Meistraujantis žmogus: Marcelijaus Martinaičio poetinė antropologija. - Vilnius: LLTI, 2020. - 286 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-297-6
Plačiau
Sielos namai: namų samprata ir vertinimas dvasinėje tradicijoje
Dainius Razauskas-Daukintas. Sielos namai: namų samprata ir vertinimas dvasinėje tradicijoje: monografija. - Vilnius: LLTI, 2020. - 270 p. - ISBN 978-609-425-307-2
Plačiau
Senoji Lietuvos literatūra = Early Lithuanian literature. Kn. 50
Senoji Lietuvos literatūra = Early Lithuanian literature. Kn. 50 / redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Mintautas Čiurinskas [ir kiti] ; sudarė ir parengė Ona Dilytė-Čiurinskienė. - Vilnius : LLTI, 2020. - 367 p. - ISSN 1822-3656
Plačiau
Profesorius Juozas Girdzijauskas: atsiminimai, laiškai, pokalbiai, iš archyvų
Profesorius Juozas Girdzijauskas: atsiminimai, laiškai, pokalbiai, iš archyvų / sudarytojas Eugenijus Žmuida. - Vilnius: LLTI, 2020. - 607 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-290-7
Plačiau
Vilniaus Mažesniųjų brolių konventualų memorialas (1702–1832)
Vilniaus Mažesniųjų brolių konventualų memorialas (1702–1832) = Memoriale Fratrum Minorum Conventualium Vilnensium (1702–1832) / parengė Darius Baronas. - Vilnius : LLTI, 2020. - 429 p. : faks. - (Studia Franciscana Lithuanica : SFL / redaktorių kolegija: Darius Baronas ... [et al.] ; 8) - ISBN 978-609-425-302-7 - Tekstas liet., angl., lenk., lot.
Plačiau
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 22
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 22. Vestuvinės dainos. [Kn.] 6: Kraičio išvežimo dainos. Išvažiavimo pas jaunąjį dainos / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; parengė Kostas Aleksynas, Jurga Sadauskienė, Leonardas Sauka, Jurgita Ūsaitytė; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė; [tomo redakcinė kolegija: Vilma Daugirdaitė (vyr. redaktorė) … [et al.]. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 534 p.: nat. + 1 garso diskas (CD). – Santr. angl., vok.
Plačiau
Senoji Lietuvos literatūra = Early Lithuanian literature. Kn. 49
Senoji Lietuvos literatūra = Early Lithuanian literature. Kn. 49: Jėzuitai Lietuvoje: tarp kasdienybės ir amžinybės = The Jesuits in Lithuania: between the everyday and the eternal / redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Mintautas Čiurinskas [ir kiti] ; sudarė ir parengė Ona Dilytė-Čiurinskienė. - Vilnius : LLTI, 2020. - 212 p. - ISSN 1822-3656
Plačiau
Kęstutis Nastopka. Įsiklausymai
Kęstutis Nastopka. Įsiklausymai. Straipsnių rinkinys / Recenzentai: dr. Dalia Satkauskytė, dr. Paulius Jevsejevas. - V. : LLTI, 2020. - 306 p. - ISBN 978-609-425-299-0
Plačiau
Matilda Olkinaitė. The unlocked diary
Collected works. Edited by Mindaugas Kvietkauskas, translated from Lithuanian by Laima Vincė, English language proofreaders: Kerry Shawn Keys, Dalia Cidzikaitė, reviewers: Proff. Dr. Šarūnas Liekis and Dr. Radvilė Racėnaitė. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2021, 333 p., ISBN 978-609-425-298-3
Plačiau
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 24
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 24. Vaišių dainos / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; parengė Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė; [tomo redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė) … [et al.]. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 833 p.: nat. + 1 garso diskas (CD). – Santr. angl., vok.
Plačiau
Vanda Zaborskaitė. „Tai aš, rašau...“
Zaborskaitė, Vanda. „Tai aš, rašau...“: iš Vandos Zaborskaitės korespondencijos / sudarė ir parengė Virgilija Stonytė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 520 p.
Plačiau
1695 metų Kražių rankraštis, arba Metinis retorinės meditacijos derlius = Manuscriptum Crosense anni 1695, sive Fructus horni meditationis rhetoricae
1695 metų Kražių rankraštis, arba Metinis retorinės meditacijos derlius = Manuscriptum Crosense anni 1695, sive Fructus horni meditationis rhetoricae / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; parengė Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius; į anglų k. vertė Linas Andronovas; lotyniškus tekstus nurašė Irena Katilienė, Živilė Nedzinskaitė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2020]. – XCIX, 719 p.: iliustr., faks., portr., žml., lent. – Tekstas lot.; dalis gretut. teksto liet., angl., lot. ir liet., angl. – (Kražių kolegijos istorijos ir veiklos paminklai = Monumenta historiam et acta collegii Crosensis spectantia; t.2 )
Plačiau
Laura Laurušaitė. Literatūra, mobilumas, imago: lietuvių ir latvių XXI a. (e)migracijos patirtys
Laurušaitė, Laura. Literatūra, mobilumas, imago: lietuvių ir latvių XXI a. (e)migracijos patirtys. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 321 p., [4] iliustr. lap.
Plačiau
Lina Leparskienė. Papasakoti Trakai
Leparskienė, Lina. Papasakoti Trakai. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 389 p.: iliustr., žml.
Plačiau
Vanda Zaborskaitė. Dienoraščiai, 1941–2010
Zaborskaitė, Vanda. Dienoraščiai, 1941–2010 / sudarė ir parengė Virgilija Stonytė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 245 p., [28] iliustr. lap.
Plačiau
Daiva Vaitkevičienė. Žydinti taurė: baltų gėrimai ir apeigos
Vaitkevičienė, Daiva. Žydinti taurė: baltų gėrimai ir apeigos: monografija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 431 p., [38] iliustr. lap.
Plačiau
Kęstutis Navakas. Poetas pamiršta pavarde
Navakas, Kęstutis. Poetas pamiršta pavarde / sudarytoja Virginija Cibarauskė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 211 p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija).
Plačiau
Žmogus, kuris nežinojo, kas yra baimė
Žmogus, kuris nežinojo, kas yra baimė. Šiurpios lietuvių pasakos ir sakmės. Pasakas atrinko ir rinkinį sudarė Jūratė Šlekonytė ir Gytis Vaškelis. Iliustracijas kūrė Marius Jonutis, tekstus bendrinei kalbai adaptavo Danutė Kalinauskaitė. LLTI, 2020 – 135 p. ISBN 978-609-425-300-3
Plačiau
Kornelijus Platelis. Susitikimai prieblandoje
Sudarytoja ir įvadinio straipsnio autorė Audinga Peluritytė, garso įrašus įskaitė Kornelijus Platelis. LLTI, 2020 – 295 p. ISBN 978-609-425-295-2
Plačiau
Iš širdies ir tikru reikalu... Juozo Tumo-Vaižganto šeimyninė korespondencija
Juozo Tumo, Bronės Mėginaitės-Klimienės, Barboros Mėginaitės-Lesauskienės ir Prano Lesauskio tekstus parengė Jurgita Žana Raškevičiūtė, Petro Klimo tekstus parengė Aistė Kučinskienė. Įvadą parašė Jurgita Žana Raškevičiūtė. Rodyklę ir komentarus parengė Aistė Kučinskienė. Redaktorė Erika Valčiukienė, laiškus skaitmenino Raimundas Malaiška, tekstus rinko Elvyra Eitutienė, knygos dailininkas ir maketuotojas Rokas Gelažius. Recenzentai doc. dr. Darius Kuolys, dr. Mikas Vaicekauskas. LLTI, 2019 – 725 p. ISBN 978-609-425-275-4.
Plačiau
Gintaras Grajauskas. Kaip viskas buvo
Sudarytoja ir įvadinio straipsnio autorė Virginija Cibarauskė, garso įrašus įskaitė Gintaras Grajauskas. LLTI, 2020 – 236 p. ISBN 978-609-425-296-9
Plačiau
Kultūrišku keliu. Juozo Tumo-Vaižganto laiškai
Monografija. Autorė Aistė Kučinskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020. ISBN 9786094252846
Plačiau
Vydūnas. Raštai, t. 1
I tomas. Raštai, dramos. Sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė. Recenzavo dr. Vaclovas Bagdonavičius, dr. Petras Bielskis, redaktorė Eglė Bielskytė, meninė redaktorė Sigutė Chlebinskaitė, maketuotoja Gražina Kazlauskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-259-4
Plačiau
Vydūnas. Raštai, t. 3
III tomas. Raštai, dramos. Sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė. Recenzavo dr. Vaclovas Bagdonavičius, dr. Petras Bielskis, redaktorė Eglė Bielskytė, meninė redaktorė Sigutė Chlebinskaitė, maketuotoja Gražina Kazlauskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-261-7
Plačiau
Senoji Lietuvos literatūra. Nr. 48
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISSN 1822-3656
Plačiau
Vydūnas. Raštai, t. 2
II tomas. Raštai, dramos. Sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė. Recenzavo dr. Vaclovas Bagdonavičius, dr. Petras Bielskis, redaktorė Eglė Bielskytė, meninė redaktorė Sigutė Chlebinskaitė, maketuotoja Gražina Kazlauskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-260-0
Plačiau
Antanas Sėlis. Opera vitae in umbra mortis. Poetiniai užrašai ir pokalbis
Sudarė Virginijus Gasiliūnas, recenzavo dr. Elena Baliutytė, dr. Žydronė Kolevinskienė, redagavo Danutė Kalinauskaitė, apipavidalino Rokas Gelažius, projekto vadovas Gytis Vaškelis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-288-4
Plačiau
Birutė Ciplijauskaitė. Tarp lituanistikos ir ispanikos
Sudarė ir iš ispanų kalbos vertė Akvilė Šimėnienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 275 p. ISBN 978-609-425-255-6
Plačiau
Viktorija Daujotytė. Balsai ir sambalsiai. Donaldas Kajokas, Aidas Marčėnas, Rimvydas Stankevičius
Viktorija Daujotytė. Balsai ir sambalsiai. Donaldas Kajokas, Aidas Marčėnas, Rimvydas Stankevičius Recenzavo dr. Darius Kuolys, dr. Mindaugas Kvietkauskas. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 293 p. ISBN 978-609-425-289-1
Plačiau
Henrikas Nagys. Pasakų sakalas
Sudarė, įvadinį straipsnį parašė Manfredas Žvirgždas, garso įrašus įskaitė Henrikas Nagys. LLTI, 2019 – 240 p.
Plačiau
Lituanistinio sąjūdžio XVIII amžiaus Prūsijos atodangos II. Dokumentinis Milkų šeimos palikimas

Plačiau
Matilda Olkinaitė. Atrakintas dienoraštis
Kūrybos rinktinė. Sudarytojas Mindaugas Kvietkauskas, redaktorė Danutė Kalinauskaitė, rodyklę sudarė Gytis Vaškelis, iliustracijas redagavo Arvydas Maknys, Rokas Gelažius, dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. Recenzentai prof. dr. Šarūnas Liekis, dr. Radvilė Racėnaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-270-9
Plačiau
Dalia Dilytė. Alberto Vijūko-Kojalavičiaus ,,Lietuvos istorija". Poetikos bruožai
Monografija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019
Plačiau
Hommage à Moï Ver. Vilniaus žydų gatvė
Hommage à Moï Ver The Ghetto Lane in Wilna. Vilniaus žydų gatvė. 65 M. Vorobeičiko fotografijos. Z. Šneuro pratarmė. Serija Schaubücher 27. Leidykla Orell Füssli, Ciurichas ir Leipcigas. Viršelyje – Žydų gatvė ir Didžiosios sinagogos balkonas, Žydų gatvės krautuvės. Leidėjas dr. Emilis Schaefferis, 1931. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978–609–425–269–3
Plačiau
Aušra Žičkienė. Savaiminė daina. Nežymus būvis, tradicinės struktūros, vietinės reikšmės, globali raiška
Aušra Žičkienė. Savaiminė daina. Nežymus būvis, tradicinės struktūros, vietinės reikšmės, globali raiška. Recenzavo dr. Austė Nakienė, prof. dr. Lina Petrošienė. Redaktorė Violeta Meiliūnaitė. Dailininkas Rokas Gelažius. Maketavo Gražina Kazlauskienė. Natografė Eligija Garšvienė. Asmenvardžių rodyklę sudarė Gytis Vaškelis. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 349 p., ISBN 978–609–425–276–1
Plačiau
Balys Sruoga. Raštai, t. 16
Balys Sruoga. Raštai. Šešioliktas tomas. Laiškai Valerijai Čiurlionytei 1915–1918. Sudarė Algis Samulionis (1936–1994), Neringa Markevičienė. Parengė Neringa Markevičienė. Recenzavo Paulius V. Subačius, Mikas Vaicekauskas. Viršelyje panaudota dailininko Telesforo Kulakausko pieštas portretas. Dailininkas Vytautas Valius (1930–2004). Maketuotoja Vida Daškuvienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 551 p., ISBN 978–609–425–272–3
Plačiau
Herkus Kunčius. Nušviesta. Komunistinės dvasios dramos
Herkus Kunčius. Nušviesta. Komunistinės dvasios dramos. Recenzavo prof. dr. Aušra Martišiūtė–Linartienė, dr. Dalia Satkauskytė. Parengė ir įvadą parašė Loreta Mačianskaitė. Redaktorė Danutė Kalinauskaitė. Dailininkė ir maketuotoja Gabrielė Vingraitė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, 203 p., ISBN 978–609–425–280–8
Plačiau
Jonas Čečiotas. Sodiečio dainos
Eilėraščių rinkinys. Iš lenkų kalbos vertė ir parengė Regina Koženiauskienė. redagavo Birutė Mikalonienė, Vaiva Narušienė (lenkų k.), Erika Valčiukienė (lietuvių k.), knygos dailininkė Elona Marija Ložytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 153 p., ISBN 978-609-425-266-2
Plačiau
Nijolė Laurinkienė. Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje
Monografija. Redagavo Danutė Kalinauskaitė, dailininkas Rokas Gelažius, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019 p. 255, ISBN 978-609-425-262-4
Plačiau
Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus Draugijos archyve Romoje, 1608-1700, T. 1
Mokslinė serija Kražių kolegijos istorijos ir veiklos paminklai/ Monumenta historiam et acta collegii Crosensis spectantia. Parengė Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius, kalbos redaktorė Dalia Blažinskaitė, dailininkė Elona Marija Ložytė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 646 p. ISBN 978-609-425-227-3
Plačiau
Lietuvių patarlės ir priežodžiai. K, t. III
Sistemos autorius Kazys Grigas; tomą parengė Vita Džekčioriūtė, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė ir Dalia Zaikauskienė; redagavo Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė ir Dalia Zaikauskienė; kalbos dalykus tvarkė Milda Norkaitienė. LLTI, 2019. – 756 p., ISBN 978-609-425-258-7
Plačiau
Maironio balsai. Kūryba, veikla, atmintis
Kolektyvinė monografija. Sudarė Manfredas Žvirgždas, redagavo Erika Valčiukienė, santrauką į anglų kalbą vertė Diana Barnard, asmenvardžių rodyklę sudarė Gytis Vaškelis, apipavidalino Rokas Gelažius. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-251-8
Plačiau
Egzodika. Pasaulio lietuvių rašytojų antologija
Pasaulio lietuvių rašytojų antologija. Sudarė ir parengė Žydronė Kolevinskienė, Loreta Mačianskaitė, Saulius Vasiliauskas. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 117 p. ISBN 978-609-425-253-2
Plačiau
Kristijonas Donelaitis. Raštai, t. 2
Kristijonas Donelaitis. Raštai, t. 2. Poetiniai tekstai: „Metų“ eilutės ir žodžių junginiai. „Metų“ fragmentas. „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“. Pasakėčios. Eilėraščiai. Kiti eiliavimai: Dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai. Sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinius tekstus parengė Mikas Vaicekauskas, kritinius tekstus parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė, Vilma Zubaitienė. Vilnius: LLTI, 2019, cxliii + 184 p. ISBN 978-609-425-252-5 (2 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).
Plačiau
Lietuvių dainos Amerikoje, įrašytos Jono Balio (1949–1951)
Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 152 p., 40 kūrinių įrašai. ISBN 978-609-425-250-1
Plačiau
Adomas Šrėteris Silezietis. Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną
Išvertė ir parengė Eugenija Ulčinaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019
Plačiau
Bronius Dobrovolskis. Lietuvių kalbos rašybos kartojimo pratimai
Mokymo priemonė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018
Plačiau
Donatas Sauka. Apie laiką ir save
Sudarė ir parengė Saulė Matulevičienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019
Plačiau
Martynas Liudvikas Rėza. Raštai, t. 5
Prūsijos lietuvių dainos. Sudarytoja Liucija Citavičiūtė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018
Plačiau
Bronius Dobrovolskis. Lietuvių kalbos skyrybos kartojimo pratimai
Mokymo priemonė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019
Plačiau
Sovietmečio lietuvių literatūra. Reiškiniai ir sąvokos
Kolektyvinė monografija. Sudarė Algis Kalėda, Rimantas Kmita, Dalia Satkauskytė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019
Plačiau
Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – p. 264
Plačiau
Lina Leparskienė, Arūnas Baltėnas. Vietiniai. Nepaprasta kelionė į Trakų kraštą

Plačiau
Elena Baliutytė-Riliškienė. Eduardas Mieželaitis tarp Rytų ir Vakarų: pasivaikščiojimas su Waltu Whitmanu ir staugsmas su Allenu Ginsbergu
Redaktorė - Danutė Kalinauskaitė, santrauką į angų kalbą vertė Diana Barnard, knygos dailininkas - Rokas Gelažius, rodyklę sudarė Gytis Vaškelis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 349 p., ISBN 978-609-425-234-1
Plačiau
Lietuvių mįslės. Rinktinė
Sudarė ir parengė Aelita Kensminienė. LLTI, 2018. – 512 p.
Plačiau
Sigitas Parulskis. Subjektyvi kronika
Sudarė, įvadinį straipsnį parašė Dalia Satkauskytė, garso įrašus įskaitė Sigitas Parulskis. LLTI, 2018. – 256 p.
Plačiau
Nijolė Miliauskaitė. Kelios raudonos erškėtuogės
Sudarė, įvadinį straipsnį parašė Donata Mitaitė, garso įrašus įskaitė Nijolė Miliauskaitė. LLTI, 2018. – 236 p.
Plačiau
Martynas Liudvikas Rėza. Raštai, t. 3
Traktatai: filologija, teologija, filosofija. Sdarytoja Liucija Citavičiūtė. LLTI, 2018. – p.
Plačiau
Antanas Strazdas. Einu žeme, skrendu vėju
Sudarė, įvadinį straipsnį parašė Brigita Speičytė, garso įrašus įskaitė Algirdas Latėnas. LLTI, 2018. – 215 p.
Plačiau
Aleksandras Žirgulys. Laiškai
Rinktinė. Parengė Ilona Čiužauskaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018
Plačiau
Tadeusz Bujnicki. Apie literatūrinę „Žagarų“ grupę ir ne tik
Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018
Plačiau
Karalaitė ant stiklo kalno
Karalaitė ant stiklo kalno. Dvylika gražiausių lietuvių stebuklinių pasakų ir dar viena, sudarė Jūratė Šlekonytė ir Gytis Vaškelis, iliustravo Marius Jonutis, kalbą adaptavo Danutė Kalinauskaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018, 144 p.
Plačiau
Vigmantas Butkus. Literatūrinė baltistika
Literatūrinė baltistika: samprata, raida, perspektyvos. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018, 228 psl.
Plačiau
Dainius Razauskas-Daukintas. Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. – 260 p.
Plačiau
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt