LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Iš širdies ir tikru reikalu... Juozo Tumo-Vaižganto šeimyninė korespondencija
Juozo Tumo, Bronės Mėginaitės-Klimienės, Barboros Mėginaitės-Lesauskienės ir Prano Lesauskio tekstus parengė Jurgita Žana Raškevičiūtė, Petro Klimo tekstus parengė Aistė Kučinskienė. Įvadą parašė Jurgita Žana Raškevičiūtė. Rodyklę ir komentarus parengė Aistė Kučinskienė. Redaktorė Erika Valčiukienė, laiškus skaitmenino Raimundas Malaiška, tekstus rinko Elvyra Eitutienė, knygos dailininkas ir maketuotojas Rokas Gelažius. Recenzentai doc. dr. Darius Kuolys, dr. Mikas Vaicekauskas. LLTI, 2019 – 725 p. ISBN 978-609-425-275-4.
Plačiau
Gintaras Grajauskas. Kaip viskas buvo
Sudarytoja ir įvadinio straipsnio autorė Virginija Cibarauskė, garso įrašus įskaitė Gintaras Grajauskas. LLTI, 2020 – 236 p. ISBN 978-609-425-296-9
Plačiau
Kultūrišku keliu. Juozo Tumo-Vaižganto laiškai
Monografija. Sudarė Aistė Kučinskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020. ISBN 9786094252846
Plačiau
Vydūnas. Raštai, t. 1
I tomas. Raštai, dramos. Sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė. Recenzavo dr. Vaclovas Bagdonavičius, dr. Petras Bielskis, redaktorė Eglė Bielskytė, meninė redaktorė Sigutė Chlebinskaitė, maketuotoja Gražina Kazlauskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-259-4
Plačiau
Vydūnas. Raštai, t. 3
III tomas. Raštai, dramos. Sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė. Recenzavo dr. Vaclovas Bagdonavičius, dr. Petras Bielskis, redaktorė Eglė Bielskytė, meninė redaktorė Sigutė Chlebinskaitė, maketuotoja Gražina Kazlauskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-261-7
Plačiau
Senoji Lietuvos literatūra. Nr. 48
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISSN 1822-3656
Plačiau
Vydūnas. Raštai, t. 2
II tomas. Raštai, dramos. Sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė. Recenzavo dr. Vaclovas Bagdonavičius, dr. Petras Bielskis, redaktorė Eglė Bielskytė, meninė redaktorė Sigutė Chlebinskaitė, maketuotoja Gražina Kazlauskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-260-0
Plačiau
Antanas Sėlis. Opera vitae in umbra mortis. Poetiniai užrašai ir pokalbis
Sudarė Virginijus Gasiliūnas, recenzavo dr. Elena Baliutytė, dr. Žydronė Kolevinskienė, redagavo Danutė Kalinauskaitė, apipavidalino Rokas Gelažius, projekto vadovas Gytis Vaškelis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-288-4
Plačiau
Birutė Ciplijauskaitė. Tarp lituanistikos ir ispanikos
Sudarė ir iš ispanų kalbos vertė Akvilė Šimėnienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 275 p. ISBN 978-609-425-255-6
Plačiau
Viktorija Daujotytė. Balsai ir sambalsiai. Donaldas Kajokas, Aidas Marčėnas, Rimvydas Stankevičius
Viktorija Daujotytė. Balsai ir sambalsiai. Donaldas Kajokas, Aidas Marčėnas, Rimvydas Stankevičius Recenzavo dr. Darius Kuolys, dr. Mindaugas Kvietkauskas. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 293 p. ISBN 978-609-425-289-1
Plačiau
Henrikas Nagys. Pasakų sakalas
Sudarė, įvadinį straipsnį parašė Manfredas Žvirgždas, garso įrašus įskaitė Henrikas Nagys. LLTI, 2019 – 240 p.
Plačiau
Lituanistinio sąjūdžio XVIII amžiaus Prūsijos atodangos II. Dokumentinis Milkų šeimos palikimas

Plačiau
Matilda Olkinaitė. Atrakintas dienoraštis
Kūrybos rinktinė. Sudarytojas Mindaugas Kvietkauskas, redaktorė Danutė Kalinauskaitė, rodyklę sudarė Gytis Vaškelis, iliustracijas redagavo Arvydas Maknys, Rokas Gelažius, dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. Recenzentai prof. dr. Šarūnas Liekis, dr. Radvilė Racėnaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-270-9
Plačiau
Dalia Dilytė. Alberto Vijūko-Kojalavičiaus ,,Lietuvos istorija". Poetikos bruožai
Monografija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019
Plačiau
Hommage à Moï Ver. Vilniaus žydų gatvė
Hommage à Moï Ver The Ghetto Lane in Wilna. Vilniaus žydų gatvė. 65 M. Vorobeičiko fotografijos. Z. Šneuro pratarmė. Serija Schaubücher 27. Leidykla Orell Füssli, Ciurichas ir Leipcigas. Viršelyje – Žydų gatvė ir Didžiosios sinagogos balkonas, Žydų gatvės krautuvės. Leidėjas dr. Emilis Schaefferis, 1931. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978–609–425–269–3
Plačiau
Aušra Žičkienė. Savaiminė daina. Nežymus būvis, tradicinės struktūros, vietinės reikšmės, globali raiška
Aušra Žičkienė. Savaiminė daina. Nežymus būvis, tradicinės struktūros, vietinės reikšmės, globali raiška. Recenzavo dr. Austė Nakienė, prof. dr. Lina Petrošienė. Redaktorė Violeta Meiliūnaitė. Dailininkas Rokas Gelažius. Maketavo Gražina Kazlauskienė. Natografė Eligija Garšvienė. Asmenvardžių rodyklę sudarė Gytis Vaškelis. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 349 p., ISBN 978–609–425–276–1
Plačiau
Balys Sruoga. Raštai, t. 16
Balys Sruoga. Raštai. Šešioliktas tomas. Laiškai Valerijai Čiurlionytei 1915–1918. Sudarė Algis Samulionis (1936–1994), Neringa Markevičienė. Parengė Neringa Markevičienė. Recenzavo Paulius V. Subačius, Mikas Vaicekauskas. Viršelyje panaudota dailininko Telesforo Kulakausko pieštas portretas. Dailininkas Vytautas Valius (1930–2004). Maketuotoja Vida Daškuvienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 551 p., ISBN 978–609–425–272–3
Plačiau
Herkus Kunčius. Nušviesta. Komunistinės dvasios dramos
Herkus Kunčius. Nušviesta. Komunistinės dvasios dramos. Recenzavo prof. dr. Aušra Martišiūtė–Linartienė, dr. Dalia Satkauskytė. Parengė ir įvadą parašė Loreta Mačianskaitė. Redaktorė Danutė Kalinauskaitė. Dailininkė ir maketuotoja Gabrielė Vingraitė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, 203 p., ISBN 978–609–425–280–8
Plačiau
Jonas Čečiotas. Sodiečio dainos
Eilėraščių rinkinys. Iš lenkų kalbos vertė ir parengė Regina Koženiauskienė. redagavo Birutė Mikalonienė, Vaiva Narušienė (lenkų k.), Erika Valčiukienė (lietuvių k.), knygos dailininkė Elona Marija Ložytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 153 p., ISBN 978-609-425-266-2
Plačiau
Nijolė Laurinkienė. Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje
Monografija. Redagavo Danutė Kalinauskaitė, dailininkas Rokas Gelažius, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019 p. 255, ISBN 978-609-425-262-4
Plačiau
Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus Draugijos archyve Romoje, 1608-1700, T. 1
Mokslinė serija Kražių kolegijos istorijos ir veiklos paminklai/ Monumenta historiam et acta collegii Crosensis spectantia. Parengė Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius, kalbos redaktorė Dalia Blažinskaitė, dailininkė Elona Marija Ložytė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 646 p. ISBN 978-609-425-227-3
Plačiau
Lietuvių patarlės ir priežodžiai. K, t. III
Sistemos autorius Kazys Grigas; tomą parengė Vita Džekčioriūtė, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė ir Dalia Zaikauskienė; redagavo Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė ir Dalia Zaikauskienė; kalbos dalykus tvarkė Milda Norkaitienė. LLTI, 2019. – 756 p., ISBN 978-609-425-258-7
Plačiau
Maironio balsai. Kūryba, veikla, atmintis
Kolektyvinė monografija. Sudarė Manfredas Žvirgždas, redagavo Erika Valčiukienė, santrauką į anglų kalbą vertė Diana Barnard, asmenvardžių rodyklę sudarė Gytis Vaškelis, apipavidalino Rokas Gelažius. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-251-8
Plačiau
Egzodika. Pasaulio lietuvių rašytojų antologija
Pasaulio lietuvių rašytojų antologija. Sudarė ir parengė Žydronė Kolevinskienė, Loreta Mačianskaitė, Saulius Vasiliauskas. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 117 p. ISBN 978-609-425-253-2
Plačiau
Kristijonas Donelaitis. Raštai, t. 2
Kristijonas Donelaitis. Raštai, t. 2. Poetiniai tekstai: „Metų“ eilutės ir žodžių junginiai. „Metų“ fragmentas. „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“. Pasakėčios. Eilėraščiai. Kiti eiliavimai: Dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai. Sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinius tekstus parengė Mikas Vaicekauskas, kritinius tekstus parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė, Vilma Zubaitienė. Vilnius: LLTI, 2019, cxliii + 184 p. ISBN 978-609-425-252-5 (2 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).
Plačiau
Lietuvių dainos Amerikoje, įrašytos Jono Balio (1949–1951)
Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 152 p., 40 kūrinių įrašai. ISBN 978-609-425-250-1
Plačiau
Adomas Šrėteris Silezietis. Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną
Išvertė ir parengė Eugenija Ulčinaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019
Plačiau
Bronius Dobrovolskis. Lietuvių kalbos rašybos kartojimo pratimai
Mokymo priemonė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018
Plačiau
Donatas Sauka. Apie laiką ir save
Sudarė ir parengė Saulė Matulevičienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019
Plačiau
Martynas Liudvikas Rėza. Raštai, t. 5
Prūsijos lietuvių dainos. Sudarytoja Liucija Citavičiūtė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018
Plačiau
Bronius Dobrovolskis. Lietuvių kalbos skyrybos kartojimo pratimai
Mokymo priemonė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019
Plačiau
Sovietmečio lietuvių literatūra. Reiškiniai ir sąvokos
Kolektyvinė monografija. Sudarė Algis Kalėda, Rimantas Kmita, Dalia Satkauskytė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019
Plačiau
Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – p. 264
Plačiau
Lina Leparskienė, Arūnas Baltėnas. Vietiniai. Nepaprasta kelionė į Trakų kraštą

Plačiau
Elena Baliutytė-Riliškienė. Eduardas Mieželaitis tarp Rytų ir Vakarų: pasivaikščiojimas su Waltu Whitmanu ir staugsmas su Allenu Ginsbergu
Redaktorė - Danutė Kalinauskaitė, santrauką į angų kalbą vertė Diana Barnard, knygos dailininkas - Rokas Gelažius, rodyklę sudarė Gytis Vaškelis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 349 p., ISBN 978-609-425-234-1
Plačiau
Lietuvių mįslės. Rinktinė
Sudarė ir parengė Aelita Kensminienė. LLTI, 2018. – 512 p.
Plačiau
Sigitas Parulskis. Subjektyvi kronika
Sudarė, įvadinį straipsnį parašė Dalia Satkauskytė, garso įrašus įskaitė Sigitas Parulskis. LLTI, 2018. – 256 p.
Plačiau
Nijolė Miliauskaitė. Kelios raudonos erškėtuogės
Sudarė, įvadinį straipsnį parašė Donata Mitaitė, garso įrašus įskaitė Nijolė Miliauskaitė. LLTI, 2018. – 236 p.
Plačiau
Martynas Liudvikas Rėza. Raštai, t. 3
Traktatai: filologija, teologija, filosofija. Sdarytoja Liucija Citavičiūtė. LLTI, 2018. – p.
Plačiau
Antanas Strazdas. Einu žeme, skrendu vėju
Sudarė, įvadinį straipsnį parašė Brigita Speičytė, garso įrašus įskaitė Algirdas Latėnas. LLTI, 2018. – 215 p.
Plačiau
Aleksandras Žirgulys. Laiškai
Rinktinė. Parengė Ilona Čiužauskaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018
Plačiau
Tadeusz Bujnicki. Apie literatūrinę „Žagarų“ grupę ir ne tik
Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018
Plačiau
Karalaitė ant stiklo kalno
Karalaitė ant stiklo kalno. Dvylika gražiausių lietuvių stebuklinių pasakų ir dar viena, sudarė Jūratė Šlekonytė ir Gytis Vaškelis, iliustravo Marius Jonutis, kalbą adaptavo Danutė Kalinauskaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018, 144 p.
Plačiau
Vigmantas Butkus. Literatūrinė baltistika
Literatūrinė baltistika: samprata, raida, perspektyvos. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018, 228 psl.
Plačiau
Dainius Razauskas-Daukintas. Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. – 260 p.
Plačiau
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt