LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Podoktorantūros stažuotės

LLTI vykdomas podoktorantūros stažuotės projektas „Poetinė Lietuvos istorija“

 

Lietuvių literatūros institute vykdomas podoktorantūros stažuotės projektas „Poetinė Lietuvos istorija“, kuriame dalyvauja LLTI jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Akvilė Rėklaitytė. Projektas skirtas kelti dr. Rėklaitytės mokslinę kvalifikaciją, sudaryti sąlygas gilinti kultūros ir literatūros studijų teorines ir metodologines žinias bei įgyti mokslinio darbo kompetencijų, tyrinėjant XX a. 9 dešimtmečio lietuvių poeziją, koncentruojantis ne tik į literatūrinius, retorinius reiškinio aspektus, bet ir į sociokultūrinį vaidmenį. Stažuotojos mokslinė vadovė – LLTI Šiuolaikinės literatūro skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja doc. dr. Dalia Satkauskytė.

Projekto metu suplanuota, išanalizavus XX a. 9 dešimtmečio lietuvių poetinio diskurso dinamiką ir pokyčius, parašyti du mokslinius straipsnius: vieną paskelbti lietuviškoje kolektyvinėje monografijoje, kitą parengti tarptautiniam recenzuojamam mokslo žurnalui anglų kalba. Tyrimas tai pat bus pristatytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje užsienyje ir keliose mokslo sklaidos publikacijose lietuvių spaudoje. 

Projekto metu atlikto tyrimas prisidės prie XX a. lietuvių kultūros ir mentaliteto studijų bei kompleksinės europietiškojo identiteto analizės. Įgyvendintas projektas taps pagrindu tolesniems dr. Rėklaitytės tyrinėjimams, orientuotiems į XX a. pabaigos – XXI a. pradžios lietuvių poetinio diskurso ir jo santykio su sociumu dinamiką.

Projektas vykdomas nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. rugsėjo mėn.

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3 LMT K 712 priemonę

„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę

mokslinę veiklą“.

 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt