LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Biblioteka

 Lankytojams

 

LLTI Mokslinėje bibliotekoje ir Tautosakos archyve teikiamų mokamų paslaugų ĮKAINIAI

 

Bibliotekos vartotojais gali būti visi Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai. Jie turi teisę naudotis visais bibliotekoje saugomais dokumentais bei teikiamomis paslaugomis bibliotekos nustatyta tvarka, kurią reglamentuoja naudojimosi biblioteka taisyklės.