LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Lankytojams

 

LLTI Mokslinėje bibliotekoje ir Tautosakos archyve teikiamų mokamų paslaugų ĮKAINIAI

 

Bibliotekos vartotojais gali būti visi Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai. Jie turi teisę naudotis visais bibliotekoje saugomais dokumentais bei teikiamomis paslaugomis bibliotekos nustatyta tvarka, kurią reglamentuoja naudojimosi biblioteka taisyklės.

 
 
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt