LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Lankytojams

Kviečiame susipažinti su naujomis lankytojų aptarnavimo taisyklėmis ekstremalios situacijos metu, įsigaliojančiomis nuo birželio 17 d. Jas rasite čia.

 

Bibliotekos vartotojais gali būti visi Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai. Jie turi teisę naudotis visais bibliotekoje saugomais dokumentais bei teikiamomis paslaugomis bibliotekos nustatyta tvarka, kurią reglamentuoja naudojimosi biblioteka taisyklės.

 

  • LLTI Mokslinėje bibliotekoje ir Tautosakos archyve teikiamų mokamų paslaugų įkainiai

 

 

 

 

 
 J. Stacevičiaus / LRT nuotraukos
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt