LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Lankytojams

Informaciją lankytojams dėl aptarnavimo bibliotekoje ekstremalios situacijos metu rasite čia.

 

Bibliotekos vartotojais gali būti visi Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai. Jie turi teisę naudotis visais bibliotekoje saugomais dokumentais bei teikiamomis paslaugomis bibliotekos nustatyta tvarka, kurią reglamentuoja naudojimosi biblioteka taisyklės.

 

  • LLTI Mokslinėje bibliotekoje ir Tautosakos archyve teikiamų mokamų paslaugų įkainiai

 

 

 

 

 
 J. Stacevičiaus / LRT nuotraukos
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt