LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Naujienos
Projektai
2018 03 13 - 2018 11 30 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas įgyvendina Europos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą "Mokslinė stažuotė Goethe's universitete Frankfurte prie Maino" (09.3.3-LMT-K-712-07-0001) pagal programos priemonę "Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų moklsinės komptetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą".
 
Projekto tikslas - kelti dr. Viktorijos Šeinos-Vasiliauskienės mokslinę kompetenciją įsisavinant naujausius literatūrinio kanono tyrimo metodus. Stažuotės metu surinkta teorinė-metodologinė medžiaga leis Šeinai-Vasiliauskienei susikurti naujausiais tyrimais grįstą lietuvių nacionalinės literatūros kanono tyrimų prieigą.
 

 

 

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt