LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujienos
2020-04-20
Pradėjo veikti nauja Lietuvių tautosakos rankraštyno internetinė svetainė
2020-04-25
Dalia Satkauskytė tapo Lituanistikos 2016–2024 m. programos Vykdymo grupės pirmininke
2020-04-26
Atmintinė mokytojams ir moksleiviams, besiruošiantiems nuotoliniam ugdymui
2020-04-27
LLTI Mokslo tarybos rinkimai
Naujausios knygos
Vigmantas Butkus. Literatūrinė baltistika
Jonas Čečiotas. Sodiečio dainos
Nijolė Miliauskaitė. Kelios raudonos erškėtuogės
Dainius Razauskas-Daukintas. Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu.
Herkus Kunčius. Nušviesta. Komunistinės dvasios dramos
Lietuvių patarlės ir priežodžiai. K, t. III
Bronius Dobrovolskis. Lietuvių kalbos rašybos kartojimo pratimai
Martynas Liudvikas Rėza. Raštai, t. 3
Mūsų draugai
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt