LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujienos
2020-07-22
Vyks tradicinis akademinis vasaros seminaras „Literatūros salos“
2020-07-05
Vyks tarptautinė konferencija „M. K. Čiurlionio kūrybinis palikimas ir jo sklaida: vaizdai ir prasmės, tekstai ir kontekstai“,
2020-06-17
Lankytojų aptarnavimas ekstremalios situacijos laikotarpiu
2020-06-11
Kviečiame studijuoti Etnologijos doktorantūroje
Naujausios knygos
Antanas Strazdas. Einu žeme, skrendu vėju
Donatas Sauka. Apie laiką ir save
Balys Sruoga. Raštai, t. 16
Matilda Olkinaitė. Atrakintas dienoraštis
Lietuvių mįslės. Rinktinė
Maironio balsai. Kūryba, veikla, atmintis
Martynas Liudvikas Rėza. Raštai, t. 3
Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai
Mūsų draugai
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt