LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
Naujienos

2017-11-15
LLTI Mokslo tarybos rinkimai

2017-11-07
Reformacija ir senoji Lietuvos raštija. Programa

2017-10-30
Nužemintųjų generacijos kodai. Kvietimas dalyvauti

2017-05-17
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, metodininkams ir bibliotekininkams

2017-04-02
Literary Canon Formation as Nation-building in Central and Eastern Europe
Naujausios knygos

Leonardas Sauka. Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje

Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė. Tautos auklėjimo mintys. Kultūros kritika, publicistika, viešos paskaitos, pokalbiai

Dainius Razauskas-Daukintas. Maironis. Praamžės tradicijos dainius

Literatūra 9 klasei. Antroji knyga

Dainius Razauskas-Daukintas. Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“ (pastabos paraštėse)
SURASK MUS „FACEBOOK“
Mūsų
draugai
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt