LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Biblioteka

 Naudingos nuorodos

 

LMT patvirtintas tarptautinių DB sąrašas -šiose duomenų bazėse referuojamų leidinių moksliniai straipsniai gali būti pripažįstami tinkamais vertinant mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų kvalifikaciją.
 
Lietuvos moksliniai periodiniai leidiniai – Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas, jų atspindėjimas tarptautinėse duomenų bazėse.