LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Duomenų bazės

* Informacija iš duomenų bazių gali būti kopijuojama (perkeliama į kompiuterį, spausdinama) tik mokslinio tyrimo tikslais ir tik nedideliais kiekiais. Griežtai draudžiama tokią informaciją perduoti tretiesiems asmenims, talpinti į internetą ar naudoti komerciniais tikslais.

 

Prenumeruojamos duomenų bazės virtualiems vartotojams per LNB 

 

Jeigu esate registruotas LNB (Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos) vartotojas, per nuotolinę prieigą galite naudotis LNB prenumeruojamomis užsienio duomenų bazėmis už bibliotekos ribų. Registruokitės el. paštu adresu e-info@lnb.lt. Jeigu dar nesate LNB vartotojas, užsiregistruoti galite prisijungę prie portalo www.ibiblioteka.lt      

 

Daugiau informacijos 

 

Nuotolinė prieiga prie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos prenumeruojamų užsienio duomenų bazių

 

Kaip naudotis nuotoline prieiga prie prenumeruojamų užsienio duomenų bazių ir ieškoti informacijos 

 

Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis): mokomoji knyga 

 

 

 LLTI PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS

 

 

Prieigos prie prenumeruojamų duomenų bazių ir jų kolekcijų suteiktos iš Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos vykdomo ES SF projekto „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - trečias etapas“ lėšų.

Projekto laikotarpiui užprenumeruotos 78 duomenų bazės, iš jų 11 priklauso humanitarinių, 9 – socialinių, 12 – fizinių, 16 biomedicinos, 9 -technologijos mokslų kryptims, likusiosios 21 duomenų bazė yra universalios.

Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas (Mokomoji medžiaga sukurta įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ (projekto kodas 01.1.1-CPVA-V-701-01-0001). 

 

 ***

EBSCO Publishing (eIFL.net duomenų bazių paketas)

Tai elektroninė visatekstė serijinių ir kitų leidinių straipsnių duomenų bazė. Nuo 2008 m. duomenų bazė Academic Search Premier pakeista į Academic Search Complete, kurioje yra visa informacija, buvusi Academic Search Premier duomenų bazėje ir papildomi nauji leidiniai. Tai daugelį mokslo sričių (humanitarinių, socialinių ir kt.) apimanti mokslinių publikacijų duomenų bazė, kurioje yra daugiau kaip 5300 visateksčių periodinių leidinių, iš jų 4400 – recenzuojami žurnalai.

Akademinėms bibliotekoms EBSCO Publishing siūlo EBSCO host paslaugą. EBSCO host – tai periodinių leidinių santraukų ir visatekstės informacijos paieška EBSCO Publishing kuriamose bei licencijuotose duomenų bazėse.

 

Prenumeratos laikotarpis:
2019-01-01 – 2021-03-31

 

EBSCO duomenų bazių paketas 

Academic Search Complete (žurnalų sąrašas pagal: abėcėlę; dalyką; kitų leidinių sąrašas)
Business Source Complete 
(žurnalų sąrašas pagal: abėcėlę; dalyką; kitų leidinių sąrašas) su Regional Business News (ledinių sąrašas)
ERIC
Health Source: Nursing/Academic Edition
(leidinių sąrašas pagal: abėcėlę; dalyką)
Health Source - Consumer Edition (leidinių sąrašas pagal: abėcėlę; dalyką)
MasterFILE Premier (žurnalų sąrašas pagal: abėcėlę; dalyką; kitų leidinių sąrašas)
MEDLINE
Newspaper Source (leidinių sąrašas

 

Paieška EBSCO Publishing duomenų bazėje 

 

***

Emerald Management eJournals Collection   

Tai elektroninė visatekstė mokslinių žurnalų duomenų bazė, į kurią įeina verslo, vadybos, marketingo, informacijos ir komunikacijos mokslų žurnalai.

Prenumeratos laikotarpis:

2019-01-01 – 2021-03-31   

 

***

Taylor & Francis Online 

Čia  pateikiami įvairias mokslo sritis apimantys visateksčiai moksliniai žurnalai. Joje sukaupta daugiau kaip 1320 žurnalų socialinių, humanitarinių, technologijos, biomedicinos ir fizinių mokslų klausimais.   

Prenumeratos laikotarpis:

2019-07-31 - 2020-12-31 

Svarbu: Vyksta licencijos derinimas. Prieiga neuždaryta

 

***

JSTOR – tai mokslinių žurnalų archyvas, kuriame yra visateksčiai straipsniai istorijos, literatūros, kalbotyros, meno, muzikos, statistikos, ekonomikos, psichologijos, švietimo, teisės, politikos mokslų, matematikos, biologijos, ekologijos ir kt. temomis – galima naudotis užsiregistravus kaip virtualiems vartotojams per LNB nuotolinę prieigą.

Prenumeratos laikotarpis:

2020-06-01 - 2021-03-31

 

 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt