LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Biblioteka

 Duomenų bazės

 

Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis): mokomoji knyga

 

PRENUMERUOJAMOS DB

 

 

Prieigos prie prenumeruojamų duomenų bazės kolekcijų suteikta iš "eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ projekto lėšų ir galima iki 2012 m. liepos 21 d.

 

Duomenų bazėmis galima naudotis tik LLTI patalpose, jungiantis jokių slaptažodžių nereikia! (jungiantis iš instituto vidinio kompiuterių tinklo) 
 

EBSCO Publishing – per Lietuvos mokslinių bibliotekų asociaciją prenumeruojama elektroninė visatekstė serijinių ir kitų leidinių straipsnių duomenų bazė. Nuo 2008 m. duomenų bazė Academic Search Premier pakeista į Academic Search Complete, kurioje yra visa informacija, buvusi Academic Search Premier duomenų bazėje ir papildomi nauji leidiniai. Tai daugelį mokslo sričių (humanitarinių, socialinių ir kt.) apimanti mokslinių publikacijų duomenų bazė, kurioje yra daugiau kaip 5300 visateksčių periodinių leidinių, iš jų 4400 – recenzuojami žurnalai.

Akademinėms bibliotekoms EBSCO Publishing siūlo EBSCOhost paslaugą. EBSCOhost – tai periodinių leidinių santraukų ir visatekstės informacijos paieška EBSCO Publishing kuriamose bei licencijuotose duomenų bazėse.
 
 

JSTOR – tai mokslinių žurnalų archyvas, kuriame yra visateksčiai straipsniai istorijos, literatūros, kalbotyros, meno, muzikos, statistikos, ekonomikos, psichologijos, švietimo, teisės, politikos mokslų, matematikos, biologijos, ekologijos ir kt. temomis, apimantis 1769-2009 m.

LLTI prenumeruojamos kolekcijos:

Arts & Sciences III
Arts & Sciences V
Arts & Sciences VII
Language & Literature
 
Taylor & Francis - pateikiami įvairias mokslo sritis apimantys visateksčiai moksliniai žurnalai. Joje sukaupta daugiau kaip 1320 žurnalų socialinių, humanitarinių, technologijos, biomedicinos ir fizinių mokslų klausimais.
Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
 
 
ATVIROS prieiGOS db
 
Lietuvoje
 
Lietuvos virtuali biblioteka (MetaLib) – tai informacinėmis technologijomis grįsta Lietuvos mokslo ir studijų integruota informacinė erdvė, apimanti tradicines bei e.bibliotekas, e.leidybą, informacijos paiešką ir pateikimą vartotojams, teikianti virtualias paslaugas Lietuvos mokslo ir studijų institucijų darbuotojams, studentams, gyventojams bei kitoms e. sistemoms.
 
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) – tai Lietuvos akademinėse leidyklose išleistų visateksčių elektroninių dokumentų talpykla, kurioje skaitytojai gali ieškoti informacijos. Šiuo metu yra sukurtos penkios eLABa duomenų kolekcijos: knygos ir jų dalys; moksliniai žurnalai ir straipsniai; konferencijos ir pranešimai; mokslinės ataskaitos; daktaro ir magistro baigiamieji darbai bei santraukos.
 
 
LIBIS– Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos suvestinis katalogas.
 
 
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuorodų katalogas - kataloge pateikti interneto adresai suskirstyti pagal informacijos tematiką, po to temos smulkinamos. Šalia svetainės pavadinimo yra trumpas jos aprašymas. Kalbų kodais pažymima, kokiomis kalbomis galime svetainėse skaityti informaciją.
 
Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (NBDB) – dokumentų bibliografiniai įrašai, dokumentų sudedamųjų dalių bibliografiniai įrašai, retrospektyvinės bibliografijos įrašai, Lituanikos bibliografiniai įrašai, Judaikos katalogas.
 
Aruodai –informacinė sistema, skirta lituanistikos paveldui kaupti. Joje pateikiama informacija apima penkias mokslo sritis: archeologiją, etnologiją, folkloristiką, istoriją ir kalbotyrą.
 
Lituanistika –tarptautinė mokslinė duomenų bazė, kurioje pateikiama mokslinė informacija, apimanti humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimus, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos istorija ir dabartis. Pateikiami bibliografiniai įrašai, santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, panaudotos literatūros sąrašai, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.
 
ePaveldas – bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų duomenų bankas. 
 
 
 
Lietuvos elektroninė periodika – elektroninių periodinių ir tęstinių leidinių nuorodų svetainė. Šioje svetainėje nuorodos pateikiamos: spausdintų leidinių elektronines versijas,  tik internete platinamus el. žurnalus, el. laikraščius, naujienų portalus ir kt.
 
 
Užsienyje
 
C.E.E.O.L.  Centrinės ir Rytų Europos leidinių duomenų bazė, kurioje rasime straipsnių bibliografinę informaciją ir referatus iš daugiau nei 320 žurnalų humanitarinių ir socialinių mokslų temomis: antropologijos, archeologijos, kultūros ir visuomenės, ekonomikos, išsimokslinimo, vaizduojamojo meno, folkloro, istorijos, kultūros istorijos, judaizmo studijų, teisės, literatūros, filologijos, kalbotyros, filosofijos, fotografijos, politikos, slavų studijų ir t. t. Duomenų bazė ypatinga tuo, kad bibliografinė informacija ir referatai joje pateikiami anglų kalba, o žurnalų straipsniai – originalo kalba, pvz., lietuvių, čekų, bulgarų ir kt.
 
EBBE – elektroninė Estreicherio bibliografijos bazė.
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – atvirosios prieigos žurnalų katalogas, kuriame yra įvairių tematikų ir kalbų recenzuojami visateksčiai mokslo žurnalai.
 
Scirus – mokslinės informacijos paieška internete.
 
LIBWEB – užsienio bibliotekų elektroniniai katalogai