LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Duomenų bazės

DUOMENŲ BAZĖS

 

* Informacija iš duomenų bazių gali būti kopijuojama (perkeliama į kompiuterį, spausdinama) tik mokslinio tyrimo tikslais ir tik nedideliais kiekiais. Griežtai draudžiama tokią informaciją perduoti tretiesiems asmenims, talpinti į internetą ar naudoti komerciniais tikslais.
 
 
Jeigu esate registruotas LNB (Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos) vartotojas, per nuotolinę prieigą galite naudotis LNB prenumeruojamomis duomenų bazėmis. Registruokitės elektroniniu paštu adresu e-info@lnb.lt. Laiške parašykite savo vardą, pavardę, LNB vartotojo pažymėjimo numerį ir savo el. pašto adresą. Jums bus suteiktas slaptažodis ir išsiųsta prisijungimo instrukcija. Nacionalinės bibliotekos prenumeruojamomis užsienio ir terminuotos prieigos duomenų bazėmis galite naudotis ir namie.
 
TESTUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS
 

Literary Reference Centre Plus (per EBSCO) 

Tai visatekstė duomenų bazė skirta literatūros mokslui. Informacija pateikiama iš žurnalų, knygų, monografijų, svarbiausių literatūrinių enciklopedijų ir informacinių leidinių, unikalių šaltinių.

Testuojama iki 2015-04-18.

 

***

MLA International Bibliography (per EBSCO)

Tai bibliografinė elektroninių išteklių duomenų bazė.

Testuojama iki 2015-04-18. 

 
LLTI PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS
 
 
 
 
 
Prieigos prie prenumeruojamų duomenų bazių ir jų kolekcijų suteiktos iš Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos vykdomo ES SF projekto eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - antrasis etapaslėšų.
 
Duomenų bazėmis naudotis galima tik LLTI patalpose, jungiantis slaptažodžio nereikia!
 
***
 
Tai elektroninė visatekstė serijinių ir kitų leidinių straipsnių duomenų bazė. Nuo 2008 m. duomenų bazė Academic Search Premier pakeista į Academic Search Complete, kurioje yra visa informacija, buvusi Academic Search Premier duomenų bazėje ir papildomi nauji leidiniai. Tai daugelį mokslo sričių (humanitarinių, socialinių ir kt.) apimanti mokslinių publikacijų duomenų bazė, kurioje yra daugiau kaip 5300 visateksčių periodinių leidinių, iš jų 4400 – recenzuojami žurnalai. Akademinėms bibliotekoms EBSCO Publishing siūlo EBSCOhost paslaugą. EBSCOhost – tai periodinių leidinių santraukų ir visatekstės informacijos paieška EBSCO Publishing kuriamose bei licencijuotose duomenų bazėse.
 
Prenumeratos laikotarpis:
2012-08-01 – 2015-07-31
 
 
Duomenų bazių paketas
 
Academic Search Complete (žurnalų sąrašas pagal: abėcėlę; dalyką)
Business Source Complete 
ERIC
GreenFILE
Health Source: Nursing/Academic Edition
Health Source - Consumer Edition
Library, Information Science & Technology Abstracts  
MasterFILE Premier
MEDLINE
Newspaper Source (leidinių sąrašas)
Regional Business News
Teacher Reference Center
 
Tai elektroninė visatekstė mokslinių žurnalų duomenų bazė, į kurią įeina verslo, vadybos, marketingo, informacijos ir komunikacijos mokslų žurnalai.

Prenumeratos laikotarpis:
2012-09-11 – 2015-07-22
 
 
***
 
Čia  pateikiami įvairias mokslo sritis apimantys visateksčiai moksliniai žurnalai. Joje sukaupta daugiau kaip 1320 žurnalų socialinių, humanitarinių, technologijos, biomedicinos ir fizinių mokslų klausimais.
 
Prenumeratos laikotarpis:
2013-01-24 - 2015-09-20
 
Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
 
***
 
Tai yra įrankis, skirtas bibliografinei el. informacijai tvarkyti. Mokslininkams ir tyrėjams, studentams ir visiems kitiems, renkantiems bibliografinę informaciją dominančia tema, jis talkins „nepamesti" rastų svarbių straipsnių, naudotis jais rašant mokslinius darbus, keičiantis informacija su kolegomis ar studentais bei greitai pasiekti reikiamą dokumentą internete. Įrankio pagalba Jus galite:
* atsisiųsti ir tvarkyti nuorodas iš bibliotekų katalogų ir duomenų bazių, knygų, tinklalapių ar kitų bibliografinių programų.
* keistis informacijasu kolegomis naudojant RefShare arba sukuriant sritį, kuria gali naudotis ne vienas vartotojas.
* taupyti laiką sudarant bibliografinius sąrašusrašomiems straipsniams, moksliniams darbams, disertacijoms ir kt. Atsisiųskite Write-N-Cite ir Jūs galėsite sudaryti savo bibliografinius sąrašus pagal 900+ aprašo taisyklių. Apie Write-N-Cite
 
Prenumeratos laikotarpis:
2012-12-26 - 2015-09-20
 
 
 
***
 
JSTOR - tai mokslinių žurnalų archyvas, kuriame yra visateksčiai straipsniai istorijos, literatūros, kalbotyros, meno, muzikos, statistikos, ekonomikos, psichologijos, švietimo, teisės, politikos mokslų, matematikos, biologijos, ekologijos ir kt. temomis – galima naudotis užsiregistravus kaip virtualiems vartotojams per LNB nuotolinę prieigą.
 
ATVIROS prieiGOS db
 
Lietuvoje
 
Lietuvos virtuali biblioteka (MetaLib) – tai informacinėmis technologijomis grįsta Lietuvos mokslo ir studijų integruota informacinė erdvė, apimanti tradicines bei e.bibliotekas, e.leidybą, informacijos paiešką ir pateikimą vartotojams, teikianti virtualias paslaugas Lietuvos mokslo ir studijų institucijų darbuotojams, studentams, gyventojams bei kitoms e. sistemoms.
 
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) – tai Lietuvos akademinėse leidyklose išleistų visateksčių elektroninių dokumentų talpykla, kurioje skaitytojai gali ieškoti informacijos. Šiuo metu yra sukurtos penkios eLABa duomenų kolekcijos: knygos ir jų dalys; moksliniai žurnalai ir straipsniai; konferencijos ir pranešimai; mokslinės ataskaitos; daktaro ir magistro baigiamieji darbai bei santraukos.
 
 
LIBIS– Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos suvestinis katalogas.
 
 
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuorodų katalogas - kataloge pateikti interneto adresai suskirstyti pagal informacijos tematiką, po to temos smulkinamos. Šalia svetainės pavadinimo yra trumpas jos aprašymas. Kalbų kodais pažymima, kokiomis kalbomis galime svetainėse skaityti informaciją.
 
Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (NBDB) – dokumentų bibliografiniai įrašai, dokumentų sudedamųjų dalių bibliografiniai įrašai, retrospektyvinės bibliografijos įrašai, Lituanikos bibliografiniai įrašai, Judaikos katalogas.
 
Aruodai –informacinė sistema, skirta lituanistikos paveldui kaupti. Joje pateikiama informacija apima penkias mokslo sritis: archeologiją, etnologiją, folkloristiką, istoriją ir kalbotyrą.
 
Lituanistika –tarptautinė mokslinė duomenų bazė, kurioje pateikiama mokslinė informacija, apimanti humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimus, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos istorija ir dabartis. Pateikiami bibliografiniai įrašai, santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, panaudotos literatūros sąrašai, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.
 
ePaveldas – bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų duomenų bankas. 
 
 
 
Lietuvos elektroninė periodika – elektroninių periodinių ir tęstinių leidinių nuorodų svetainė. Šioje svetainėje nuorodos pateikiamos: spausdintų leidinių elektronines versijas,  tik internete platinamus el. žurnalus, el. laikraščius, naujienų portalus ir kt.
 
Užsienyje
 
C.E.E.O.L.  Centrinės ir Rytų Europos leidinių duomenų bazė, kurioje rasime straipsnių bibliografinę informaciją ir referatus iš daugiau nei 320 žurnalų humanitarinių ir socialinių mokslų temomis: antropologijos, archeologijos, kultūros ir visuomenės, ekonomikos, išsimokslinimo, vaizduojamojo meno, folkloro, istorijos, kultūros istorijos, judaizmo studijų, teisės, literatūros, filologijos, kalbotyros, filosofijos, fotografijos, politikos, slavų studijų ir t. t. Duomenų bazė ypatinga tuo, kad bibliografinė informacija ir referatai joje pateikiami anglų kalba, o žurnalų straipsniai – originalo kalba, pvz., lietuvių, čekų, bulgarų ir kt.
 
EBBE – elektroninė Estreicherio bibliografijos bazė.
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – atvirosios prieigos žurnalų katalogas, kuriame yra įvairių tematikų ir kalbų recenzuojami visateksčiai mokslo žurnalai.
 
Scirus – mokslinės informacijos paieška internete.
 
LIBWEB – užsienio bibliotekų elektroniniai katalogai
 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt