LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Dokumentai
Dokumentai

 

 
 

 

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vidaus tvarkos taisyklės

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto administracijos darbo reglamentas

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų per kadenciją aprašas

 

LLTI Direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. R1-106 „Dėl Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 2010 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. R1-35V „Dėl Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų per kadenciją aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimų per kadenciją aprašas

 

Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimų per kadenciją aprašas

 

Mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimų per kadenciją aprašas

 

Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimų per kadenciją aprašas

 

Metinio darbo plano blankas

 

Metinio darbo ataskaitos blankas

 

Skyriaus mokslinio darbo planų suvestinė

 

Skyriaus mokslinio darbo ataskaitų suvestinė

 

Mokslo darbuotojo kadencijos darbo plano blankas

 

LLTI mokslo darbuotojų atestavimo, konkursų mokslo darbuotojų pareigoms eiti organizavimo bei kvalifikacinių mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašas

 

Atestacijos kortelė (1 priedas)

 

Mokslo darbuotojo kadencijos darbo plano projektas (2 priedas)

 

Tarnybinio pranešimo blankas komandiruotei / stažuotei

 

LLTI akademinės etikos kodeksas

 

Autorinės sutarties blankas

 

Autorinės kolektyvinės sutarties blankas

 

Autorinės licencinės sutarties blankas

 

Autorinės kolektyvinės licencinės sutarties blankas

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 2009 01 01 - 2013 12 31 analizuojamojo laikotarpio savianalizės projektas

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt