LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Kiti dokumentai

LLTI Direktoriaus įsakymas dėl Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbo organizavimo nuo 2021 m. rugsėjo 13 d.

 

LLTI atestavimo konkurso mokslo darbuotojų pareigoms eiti ir minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašas  (įsigalioja nuo 2025 m. sausio 1 d.)

 

1 projekto priedas: mokslo darbuotojo atestacijos kortelė

 

2 projekto priedas: mokslininko gyvenimo ir akademinės veiklos aprašymas

 

3 projekto priedas: mokslo darbų sąrašas

 

4 projekto priedas: mokslo darbuotojo kadencijos darbo plano projektas 

  

LLTI Mokslinių leidinių įteikimo tvarka 

 

LLTI Vidaus tvarkos taisyklės

 

LLTI Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

 

Nutarimas Nr.R2-15 (PRIEDAS) A.Kalėdos premijos skyrimo nuostatų pakeitimas

 

LLTI Mokslo tarybos nutarimas Nr.R2-15 dėl A. Kalėdos premijos nuostatų pakeitimo

 

LLTI darbuotojų mokslo darbų ir kitų publikacijų registravimo tvarka 

 

LLTI mokslo publikacijų registravimo lapelis (priedas)

 

LLTI Direktoriaus įsakymas Nr. R1-33 dėl rinkimų į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Mokslo tarybą

 

LLTI Mokslo tarybos rinkimų reglamentas

 

Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt