LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Kiti dokumentai

LLTI Direktoriaus įsakymas Nr.R1-20 dėl LLTI darbo karantino metu pakeitimo 

 

LLTI Mokslinių leidinių įteikimo tvarka 

 

LLTI Direktoriaus įsakymas Nr.R1-13 dėl LLTI darbo karantino metu pakeitimo

 

LLTI Direktoriaus įsakymas NR. R1-6 dėl darbo organizavimo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute karantino metu iki 2021 m. vasario 28 d. 

 

LLTI Vidaus tvarkos taisyklės

 

LLTI Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

 

LLTI Direktoriaus įsakymas Nr.R1-92 dėl darbo karantino metu pakeitimo

 

LLTI Direktoriaus įsakymo Nr. R1-81 pakeitimas dėl darbo organizavimo karantino metu

 

LLTI Direktoriaus įsakymas Nr.R1-81 dėl LLTI darbo KARANTINO metu

 

LLTI Direktoriaus įsakymas Nr. R1-77 dėl LLTI darbo

 

Nutarimas Nr.R2-15 (PRIEDAS) A.Kalėdos premijos skyrimo nuostatų pakeitimas

 

LLTI Mokslo tarybos nutarimas Nr.R2-15 dėl A. Kalėdos premijos nuostatų pakeitimo

 

LLTI Direktoriaus įsakymas Nr.R1-43 dėl LLTI darbo KARANTINO metu pakeitimo 

 

LLTI Direktoriaus įsakymas Nr.R1-42 dėl LLTI darbo proceso sustabdymo karantino metu pakeitimo 

 

LLTI darbuotojų mokslo darbų ir kitų publikacijų registravimo tvarka 

 

LLTI mokslo publikacijų registravimo lapelis (priedas)

 

Tautosakos archyvo skyriaus darbo organizavimo ir lankytojų aptarnavimo gairės COVID-19 pandemijos laikotarpiu

 

LLTI Direktoriaus įsakymas Nr.R1-37 dėl darbo karantino metu

 

LLTI Direktoriaus įsakymas Nr.R1-36 dėl darbo proceso sustabdymo karantino metu 

 

LLTI Direktoriaus įsakymas Nr. R1-34 dėl tolesnio LLTI darbuotojų darbo karantino metu

 

 

LLTI Direktoriaus įsakymas Nr. R1-33 dėl rinkimų į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Mokslo tarybą

 

LLTI Mokslo tarybos rinkimų reglamentas

 

LLTI Direktoriaus įsakymas Nr.R1-22 dėl LLTI darbo proceso sustabdymo KARANTINO metu

 

LLTI Direktoriaus įsakymas Nr.R1-23 dėl LLTI darbo KARANTINO metu

 

LLTI Direktoriaus įsakymas Nr.R1-26 dėl LLTI darbo proceso sustabdymo KARANTINO metu pakeitimo

 

LLTI Direktoriaus įsakymas Nr.R1-27 dėl LLTI darbo KARANTINO metu pakeitimo

 

LLTI Direktoriaus įsAKYMAS Nr.R1-29 dėl LLTI darbo proceso sustabdymo KARANTINO metu pakeitimo

 

LLTI Direktoriaus įsakymas .Nr.R1-30 dėl LLTI darbo KARANTINO metu pakeitimo

 

Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt