LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Sovietmečio seminarai

2014-11-25 Akvilė Rėklaitytė-Kranauskienė (LLTI ), „Marcelijaus Martinaičio sociokultūrinė aplinka sovietmečiu“ 

 
2014-09-10 habil. dr. Nikolajus Kotreliovas (Rusija) „Rusų inteligentija ir bolševikų valdžia 1918–1920 m.“   
 

2014-09-05 dr. Solveiga Daugirdaitė (LLTI)  Autobiografija – asmens ir visuomenės dokumentas“

 
2014-05-28 dr. Judith Sedaitis (JAV) „Socialinių tinklų veikimas: nomenklatūros ir autsaiderių variantai“
 
 
2014-04-30 prof. Valentyna Kharkhun „‘Mums reikia Taraso balso...’: Kobzariaus kultas sovietinėje poezijoje“ («Нам нужен голос Тараса...»: культ Кобзаря в советской поэзии)
 
 
2014-04-28 prof. Valentyna Kharkhun (Nežino valstybinis Nikolajaus Gogolio universitetas, Ukrainos MA Taraso Ševčenkos literatūros institutas) „Atminties karai komunizmo muziejuose“ (Войны памяти в музеях коммунизма)
 
 
2014-03-27 doc., dr. Nerija Putinaitė (VU TSPMI) „Kaip aš tapau ateistu: sovietinės patirties refleksijos ir konstrukcijos“
 
 
2014-01-16 doktorantė Živilė Tamkutonytė-Mikalienė (LII) „Atminties kultūros raiška vėlyvuoju sovietmečiu: Vilniaus ir Kijevo jubiliejų atvejai“
 

2013 11 16 prof. Jevgenij Dobrenko „Sovietinė daugiatautė literatūra: prieigos, problemos ir tyrimo perspektyvos“

 
2013 11 14 prof. Jevgenij Dobrenko „Skaitymas ir literatūros kanono formavimas sovietiniu laikotarpiu: institucijos ir praktikos“
 
 
2013 11 14 prof. Jevgenij Dobrenko „Socialistinis realizmas ir realusis socializmas“

 

2013-06-27 dr. Loreta Mačianskaitė apie Icchoko Mero ir Algirdo Aramino filmus „Kai aš mažas buvau“ (1969) ir „Maža išpažintis“ (1971)

 

2013-04-09 prof. Almira Usmanova  „Privatumo įgijimas septinto dešimtmečio sovietiniame kine“ 

 

2013-03-28 dr. Vladas Sirutavičius „Ar buvo J. Paleckis tautinis komunistas?“     

 

2012-12-03 dr. Vilius Ivanauskas „Žvilgsnis į sovietmečio Lietuvos ir Gruzijos rašytojus: idėjų dinamika ir tapatumo klausimai“

 
2012-11-27 dr. Loreta Jakonytė „Skaitymo situacija sovietmečiu“
 
2012-10-01 dr. Solveiga Daugirdaitė „Lietuvių rašytoja pirmaisiais sovietiniais dešimtmečiais"
 

2012-04-18 prof. Algis Kalėda “Literatūra prievartos gniaužtuose. Cenzūra, lenkų rašytojų persekiojimai”     

 

2012-03-20 dr. Jurgita Raškevičiūtė

„Janinos Degutytės poezijos recepcija sovietmečiu"  

 

2012-01-24 dr. Aurimas Švedas „Sakytinės istorijos galimybės ir ribotumai sovietmečio epochos tyrinejimuose"  

 

2011-12-19 dr. Loreta Mačianskaitė
„Filmo Birželis, vasaros pradžia redagavimų ir vertinimų istorija"     

 

2011-11-30 dr. Loreta Jakonytė
„Šeima ankstyvojo sovietmečio literatūroje vaikams"