LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Doktorantūra

 Doktorantūra

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1285 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui kartu su Vilniaus universitetu suteikta doktorantūros teisė (organizuoti filologijos krypties lietuvių literatūros ir folkloro šakos doktorantūrą ir teikti daktaro mokslo laipsnį).