LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
News
2020-04-20
Pradėjo veikti nauja Lietuvių tautosakos rankraštyno internetinė svetainė
2020-04-25
Dalia Satkauskytė tapo Lituanistikos 2016–2024 m. programos Vykdymo grupės pirmininke
2020-04-26
Atmintinė mokytojams ir moksleiviams, besiruošiantiems nuotoliniam ugdymui
2020-04-27
LLTI Mokslo tarybos rinkimai
New books
Lietuvių mįslės. Rinktinė
Kristijonas Donelaitis. Raštai, t. 2
Aušra Žičkienė. Savaiminė daina. Nežymus būvis, tradicinės struktūros, vietinės reikšmės, globali raiška
Antanas Strazdas. Einu žeme, skrendu vėju
Matilda Olkinaitė. Atrakintas dienoraštis
Adomas Šrėteris Silezietis. Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną
Vigmantas Butkus. Literatūrinė baltistika
Karalaitė ant stiklo kalno
Mūsų draugai
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt