LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
News
2022-03-24
Kovo 24-25 d. vyks konferencija „Aktualios literatūros ir kultūros tyrimų problemos“
2021-12-16
Dr. Rūtai Žarskienei įteikta 2021 metų Kultūros ministerijos premija
2021-12-10
2021 metų Algio Kalėdos premija skiriama dr. Viktorijai Šeinai ir dr. Kamiliui Pecelai
2021-10-01
LLTI dalyvauja projekte „EXPO 2020“
New books
Antanas Strazdas. Einu žeme, skrendu vėju
Lina Leparskienė, Arūnas Baltėnas. Vietiniai. Nepaprasta kelionė į Trakų kraštą
Antanas Sėlis. Opera vitae in umbra mortis. Poetiniai užrašai ir pokalbis
Balys Sruoga. Raštai, t. 16
Herkus Kunčius. Nušviesta. Komunistinės dvasios dramos
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 25. Darbo dainos. [Kn.] 3: Ganymas, medžioklė, žvejyba
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 24
Tautinės dainos. T. 2
Mūsų draugai
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt