LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujienos
2020-04-16
Vyks mokslinė konferencija „Prof. Norberto Vėliaus skaitymai XIII“
2020-04-20
Pradėjo veikti nauja Lietuvių tautosakos rankraštyno internetinė svetainė
2020-04-26
Atmintinė mokytojams ir moksleiviams, besiruošiantiems nuotoliniam ugdymui
2020-04-27
LLTI Mokslo tarybos rinkimai
Naujausios knygos
Antanas Strazdas. Einu žeme, skrendu vėju
Bronius Dobrovolskis. Lietuvių kalbos rašybos kartojimo pratimai
Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus Draugijos archyve Romoje, 1608-1700, T. 1
Sigitas Parulskis. Subjektyvi kronika
Aleksandras Žirgulys. Laiškai
Lina Leparskienė, Arūnas Baltėnas. Vietiniai. Nepaprasta kelionė į Trakų kraštą
Jonas Čečiotas. Sodiečio dainos
Martynas Liudvikas Rėza. Raštai, t. 3
Mūsų draugai
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt