LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Apie

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, vykdantis ilgalaikius lietuvių literatūros, tautosakos ir senosios Lietuvos literatūros paveldo tyrimus.

 

NAUJAUSI MŪSŲ LEIDINIAI

 

Dalia Dilytė

Kristijono Donelaičio pasakėčios

Alma Lapinskienė

Atėjęs Vilniun: rašytojas ir publicistas Rapolas Mackonis

 

 

Kostas Ostrauskas

Paskutinis kvartetas

 

Sigitas Geda

Ugniabalsis Niekas 

      

 

 

Avrom Sutzkever

Žaliasis akvariumas

  

 

 

Kristijono Donelaičio rankraščiai

 

 

 

 

 

 

 

 Naujienos

2014-11-28 - Premijos

Lapkričio 24 d. Varšuvos universitete prof. Algiui Kalėdai buvo įteikta POLONICUM premija už išskirtinius pasiekimus puoselėjant lenkų kultūrą ir kalbą užsienyje. 

 

Lapkričio 27 d. LLTI literatūrologui, kritikui dr. Marijui Šidlauskui buvo įteikta Vytauto Kubiliaus premija už gebėjimą įžvelgti literatūros esmes, vertybinę ir poleminę drąsą.

 

Sveikiname!

 Svarbi informacija