LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujienos
2021-12-03
Kviečiame į konferenciją „Moterų savivokos slenksčiai: XIX amžius–XX amžiaus pirma pusė“
2021-05-14
Juozo Lukšos-Daumanto skaitymai
2021-05-07
Kviečiame dalyvauti konkurse „Lietuviškos istorijos: pasakojimai apie kalbą“
2021-04-22
Patvirtinta nauja Lietuvos mokslo tarybos sudėtis
Naujausios knygos
Henrikas Nagys. Pasakų sakalas
Vanda Zaborskaitė. „Tai aš, rašau...“
Hommage à Moï Ver. Vilniaus žydų gatvė
Donatas Sauka. Apie laiką ir save
Balys Sruoga. Raštai, t. 16
Iš širdies ir tikru reikalu... Juozo Tumo-Vaižganto šeimyninė korespondencija
Laura Laurušaitė. Literatūra, mobilumas, imago: lietuvių ir latvių XXI a. (e)migracijos patirtys
Nijolė Miliauskaitė. Kelios raudonos erškėtuogės
Mūsų draugai
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt