LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
Naujienos

2017-11-15
LLTI Mokslo tarybos rinkimai

2017-11-07
Reformacija ir senoji Lietuvos raštija. Programa

2017-10-30
Nužemintųjų generacijos kodai. Kvietimas dalyvauti

2017-05-17
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, metodininkams ir bibliotekininkams

2017-04-02
Literary Canon Formation as Nation-building in Central and Eastern Europe
Naujausios knygos

Kazys Bradūnas. Ir nebijok

Austė Nakienė. Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos

Marcelijus Martinaitis. Sutartinė

Maironis. Laiškai. Atsiminimai

Klaipėdos krašto dainos ir muzika (1935–2000 metų įrašai)
SURASK MUS „FACEBOOK“
Mūsų
draugai
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt