LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujienos
2021-10-01
Viktorijos Šeinos knygos „Savas svetimas dainius“ pristatymas
2021-09-29
Vyks Senosios literatūros seminaras
2021-09-17
LLTI dalyvauja Europos paveldo dienose „Įtraukiantis paveldas 2021“
2021-08-24
LLTI stažavosi doktorantės iš Latvijos
Naujausios knygos
Bronius Dobrovolskis. Lietuvių kalbos skyrybos kartojimo pratimai
Nijolė Laurinkienė. Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje
Bronius Dobrovolskis. Lietuvių kalbos rašybos kartojimo pratimai
1695 metų Kražių rankraštis, arba Metinis retorinės meditacijos derlius = Manuscriptum Crosense anni 1695, sive Fructus horni meditationis rhetoricae
Laura Laurušaitė. Literatūra, mobilumas, imago: lietuvių ir latvių XXI a. (e)migracijos patirtys
Apie anuos nepamirštamus laikus: Juozo Lukšos-Daumanto ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimas
Viktorija Šeina. Savas svetimas dainius: Adamas Mickiewiczius lietuvių literatūros kanone (1883–1940)
Senoji Lietuvos literatūra = Early Lithuanian literature. Kn. 50
Mūsų draugai
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt