LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujienos
2020-12-03
Vyks nacionalinė mokslinė konferencija ,,Rašytojų įamžinimas XIX–XXI a. Lietuvoje"
2020-09-29
Vyks pirmasis Mokslo tarybos posėdis
2020-09-24
Vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Literatūrinis skonių žemėlapis: nuo skonio kultūros iki skonio industrijos“
2020-09-24
Vyks Etnologijos doktorantų simpoziumas
Naujausios knygos
Henrikas Nagys. Pasakų sakalas
Balys Sruoga. Raštai, t. 16
Lietuvių dainos Amerikoje, įrašytos Jono Balio (1949–1951)
Sigitas Parulskis. Subjektyvi kronika
Aleksandras Žirgulys. Laiškai
Kultūrišku keliu. Juozo Tumo-Vaižganto laiškai
Martynas Liudvikas Rėza. Raštai, t. 5
Dainius Razauskas-Daukintas. Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu.
Mūsų draugai
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt