LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Apie

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, vykdantis ilgalaikius lietuvių literatūros, tautosakos ir senosios Lietuvos literatūros paveldo tyrimus.

 

NAUJAUSI MŪSŲ LEIDINIAI

 

Kristijonas Donelaitis

Raštai. I tomas. Metai


 

 

 

 Martynas Liudvikas Rėza

Raštai. Ketvirtas tomas.

Kristijono Donelaičio kūrybos publikavimas  

Nevienareikšmės situacijos. Pokalbiai

apie sovietmečio

literatūros lauką 

Neringa Markevičienė

Balio Sruogos kūrinio Dievų miškas rašymo ir redagavimo istorija

 

 

Laura Laurušaitė

Tarp nostalgijos ir mimikrijos.

Lietuvių ir latvių

pokario išeivijos romanai

 

 

 

Baltiška, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naujienos

2015-11-30 - Latvių literatūros klasikų Rainio ir Aspazijos 150-mečiams skirtas seminaras „Išliks, kas keisis!“ / “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!"

Plačiau

 

2015-12-01 Konkurso pirmą kartą užimti mokslo darbuotojų pareigybes seminaras

 Svarbi informacija