LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujienos
2020-04-16
Vyks mokslinė konferencija „Prof. Norberto Vėliaus skaitymai XIII“
2020-04-20
Pradėjo veikti nauja Lietuvių tautosakos rankraštyno internetinė svetainė
2020-04-25
Dalia Satkauskytė tapo Lituanistikos 2016–2024 m. programos Vykdymo grupės pirmininke
2020-04-26
Atmintinė mokytojams ir moksleiviams, besiruošiantiems nuotoliniam ugdymui
Naujausios knygos
Nijolė Laurinkienė. Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje
Sigitas Parulskis. Subjektyvi kronika
Elena Baliutytė-Riliškienė. Eduardas Mieželaitis tarp Rytų ir Vakarų: pasivaikščiojimas su Waltu Whitmanu ir staugsmas su Allenu Ginsbergu
Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai
Sovietmečio lietuvių literatūra. Reiškiniai ir sąvokos
Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus Draugijos archyve Romoje, 1608-1700, T. 1
Herkus Kunčius. Nušviesta. Komunistinės dvasios dramos
Adomas Šrėteris Silezietis. Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną
Mūsų draugai
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt