LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Publications
Publications
SUMMARIES IN ENGLISH FROM PUBLISHED INSTITUTE'S BOOKS
 
Klaipėdos krašto dainos ir muzika: 1935-2000 metų įrašai |

Literatūros suvokimo menas: hermeneutikos tradicija |
 
Antanas Vienažindys. Dainos lietuvininko Žemaičiuose |
 
Maironis. Praamžės tradicijos dainius |
Maironis. The Bard of the Perennial Tradition by Dainius Razauskas-Daukintas
 
Mitiniai vaizdiniai Donelaičio Metuose: pastabos paraštėse |
 
Du laiškai: popiežiaus nuncijaus Luigi Lippomano ir kunigaikščio Mikalojaus Radvilo Juodojo polemika (1556) |
 

Nuo objekto link subjekto: kūnas lietuvių moterų kūryboje |

From Objects to Subjects: Body Imagery in Contemporary Women's Proze by Daiva Litvinskaitė

 

Kristijono Donelaičio pasakėčios |

The Fables by Kristijonas Donelaitis by Dalia Dilytė

 

Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu |

Between Aesthetics and Politics: Lithuanian Literature of the Soviet Period by Dalia Satkauskytė

 

Buvusios Kražių kolegijos knygų sąrašas, 1803 |

 
Maironis. Laiškai. Atsiminimai |
Maironis. Letters. Memories by Eugenijus Žmuida
 
Visagalė tradicija: Kristijono Donelaičio poemos Metai iliustracijos ir vaizdinis kanonas |
 
Ignas Šeinius, Raštai, t. 5 |
Works by Ignas Šeinius, vol. 5 by Laima Arnatkevičiūtė
 
Ignas Šeinius, Raštai, t. 5 |
Works by Ignas Šeinius, vol. 6 by Laima Arnatkevičiūtė
 
Stebuklinės pasakos, t. 1 |
 
Jurgis Baltrušaitis, Laiškai |
The Letters of Jurgis Baltrušaitis by Gediminas Mikelaitis
 
Kazys Bradūnas. Kertinė paraštė |
 
Lietuvos metraščių Vavelio nuorašas |
The Wawel Manuscript of the Lithuanian Chronicles by Kęstutis Gudmantas, Nadežda Morozova
 
Kristijonas Donelaitis, Raštai, t. 1 |
 
Tarp nostalgijos ir mimikrijos: lietuvių ir latvių pokario išeivijos romanai |
 
Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje: tyrėjai ir jų darbai |
 
Šeimos vaizdinys sovietmečio lietuvių literatūroje vaikams |
 
Kristijono Donelaičio rankraščiai: fotografuotinis leidimas |
 
Balio Sruogos kūrinio Dievų miškas rašymo ir redagavimo istorija |
 
Žemyna ir jos mitinis pasaulis |
Žemyna and Her Mythical World by Nijolė Laurinkienė
 
Vilką minim, vilkas čia: lietuvių situaciniai posakiai |
 
Nevienareikšmės situacijos: pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką |
Ambiguous Situations by Rimantas Kmita
 
Švystelėjo kaip meteoras: 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre'u |
 
Dainiai be tautos: Lietuvos rusų rašytojų strategijos (po) sovietmečiu |
 
Apie Maironį |
About Maironis by Tomas Andriukonis
 
Kristijono Donelaičio Metų rišlumas |
 
Stebuklo horizontai: Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje |
 
Viktorija Daujotytė. Prigimtinės kultūros ratilai |
 
Sofija |
Sofija by Viktorija Daujotytė
 

Kalba ir jos menas: filologiniai tyrimai ir patyrimai |

The Language and the Art of It by Viktorija Daujotytė
 
Lituanistika Lietuvos akivaizdoje |
Lithuanian Studies in the Presence by Viktorija Daujotyė
 
Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario kultūroje |
 
Sarbievijus, Motiejus Kazimieras. Maršalo lazda, parodyta laidojant LDK maršalą Joną Stanislovą Sapiegą |
 
Vytautas P. Bložė. Paveikslo restauravimas |

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt