LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Council

The Council of the Institute – the body which discusses and deals with all the important business of Institute life is elected for the term of office of five years from the staff possessing a scientific or pedagogical degree on the basis of secret balloting at an Institute meeting.

 

The Council comprises 15 scientists – Chairman, Vice-Chairman, Secretary and Council members.

 

Dalia Satkauskytė (Chairman)
Bronė Stundžienė (Vice-Chairman)
Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė (Secretary)
Ona Aleknavičienė
Rasa Balčikonytė
Ramunė Bleizgienė
Lina Būgienė
Mintautas Čiurinskas
Gražina Daunoravičienė
Loreta Jakonytė-Kvedarienė
Darius Kuolys
Mindaugas Kvietkauskas
Jūratė Sprindytė
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
Gintautė Žemaitytė
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt