LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Naujienos

 Naujienos
2015-05-22 - Tarpdalykinė mokslinė konferencija „Aldona Liobytė ir jos laikas“
2015-05-06 - Liaudiško pamaldumo seminaras „Tarp misterijos ir komedijos: Pievėniškių Velyknaktis“
2015-04-23 - Tarptautinė mokslinė konferencija „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje“
2015-04-22 - Liaudiško pamaldumo seminaras: „Į kovą su malda: pokario partizanų dvasinės atsipirtys“
2015-04-08 - Kviečiame