LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Etnologijos doktorantūra
Vilniaus universiteto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos humanitarinių mokslų srities Etnologijos krypties (07 H) Doktorantūros komitetas
 
dr. Daiva Vaitkevičienė – komiteto pirmininkė
prof. dr. (HP) Audrius Beinorius
prof. dr. (HP) Birutė Jasiūnaitė
prof. dr. (HP) Daiva Vyčinienė
prof. dr. Rimvydas Laužikas
prof. dr. Meilutė Ramonienė
habil. dr. Nijolė Laurinkienė
prof. dr. Donatas Brandišauskas
doc. dr. Bronė Stundžienė
dr. Rūta Žarskienė
dr. Aušra Žičkienė
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt