LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Etnologijos doktorantūra
Vilniaus universiteto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos humanitarinių mokslų srities Etnologijos krypties (07 H) Doktorantūros komitetas:
 
dr. Daiva Vaitkevičienė – komiteto pirmininkė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas;
prof. dr. (HP) Audrius Beinorius – Vilniaus universitetas;
prof. dr. (HP) Birutė Jasiūnaitė – Vilniaus universitetas;
prof. dr. (HP) Daiva Vyčinienė – Lietuvos muzikos ir teatro akademija;
prof. dr. Rimvydas Laužikas – Vilniaus universitetas;
prof. dr. Meilutė Ramonienė – Vilniaus universitetas;
habil. dr. Nijolė Laurinkienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas;
prof. dr. Donatas Brandišauskas – Vilniaus universitetas;
doc. dr. Bronė Stundžienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas;
dr. Rūta Žarskienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas;
dr. Aušra Žičkienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt