LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Etnologijos doktorantai
VILNIAUS UNIVERSITETO, LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO IR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS
ETNOLOGIJOS KRYPTIES (07 H) DOKTORANTŪROS
doktorantai (2018-2019 mokslo metai)
 
Aurimas Bačiulis (LLTI ) rengia disertaciją tema Raganavimas Lietuvoje XVI–XIX a. vaizdinio šaltinių, formavimosi ir plėtotės aspektai (vadovė doc. dr. Aušrelė Pažėrė)
 
Vytautas Budvytis (LLTI) rengia disertaciją tema Jono Basanavičiaus biografija: antropologinis aspektas (vadovas doc. hab. dr. Vaidas Šeferis)
 
Inga Butrimaitė-Jurginienė (LLTI) rengia disertaciją tema Gyvieji ir mirusieji: santykių modelis XX a. antrosios pusės – XXI a. pr. lietuvių kultūroje (vadovė dr. Daiva Vaitkevičienė)
 
Kristina Dolinina (LMTA) rengia disertaciją tema Kathak šokis kaip hibridinės hindų ir musulmonų kultūros fenomenas šiuolaikinėje Indijoje (vadovė prof. dr. (hp) Daiva Vyčinienė)
 
Vita Džekčioriūtė-Medeišienė (VU) rengia disertaciją tema Vaikų mitinės baimės lietuvių kultūroje (vadovas dr. Dainius Razauskas)
 
Aivaras Jefanovas (VU) rengia disertaciją tema Tuvos Respublikoje gyvenančių autochtonų sociokultūriniai santykiai su gyvūnais (vadovas prof. dr. Donatas Brandišauskas)
 
Andrius Kaniava (LLTI) rengia disertaciją tema Senosios Lietuvos šventvietės: samprata ir apibrėžtis (vadovas prof. dr. Vykintas Vaitkevičius)
 
Julija Glinskė (LLTI) rengia disertaciją tema Maginės komunikacijos parametrai lietuvių gydomuosiuose užkalbėjimuose (vadovė dr. Daiva Vaitkevičienė)
  
Rūta Latinytė (LLTI) rengia disertaciją tema Visuomenės savikūra: lietuvių dovanojimo papročių struktūros, reikšmės ir kaitos analizė (vadovė dr. Giedrė Šmitienė)
 
Raminta Lisauskaitė (LLTI) rengia disertaciją tema Lytis prieglobsčio etnografijoje: moterys musulmonės Lietuvoje ir jų saistymosi praktikos (vadovas doc. dr. Karolis Žibas)
 
 
Žilvinas Montvydas (LLTI) rengia disertaciją tema Archeologijos paminklų tautosaka: tiriamoji ir taikomoji analizė (vadovas prof. dr. Vykintas Vaitkevičius)
 
Šarūnas Rinkevičius (VU) rengia disertaciją tema Nuo klasikinio laikotarpio prie neo-shu‘ubiya sąjūdžių: tapatybių konstravimas Artimuosiuose Rytuose (vadovas prof. dr. (hp) Audrius Beinorius)
 
 
Dalia Sabaliauskienė (VU) rengia disertaciją tema Šiuolaikinis iraniečių ritualinis mandagumas (ta‘ārof) ir kultūrinė tapatybė sociokultūrinėje interakcijoje: Teherano atvejis (vadovas prof. dr. (hp) Audrius Beinorius)
 
Rokas Sinkevičius (LLTI) rengia disertaciją tema Mėnulio ir Aušrinės mitas lyginamuoju aspektu (vadovė dr. Radvilė Racėnaitė)
 
Irena Snukiškienė (LLTI) rengia disertaciją tema Moralinių vertybių esmė ir transformacijos. Melas ir tiesa iš kognityvinės tyrimų perspektyvos (vadovė prof. dr. Kristina Rutkovska)
 
Justinas Stankus (VU) rengia disertaciją tema Neformalios teisinės sistemos ir tradicinė lyderystė Pietryčių Azijoje: vaidmuo stiprinant teisėvaldą post-konfliktinėse bendruomenėse (vadovas prof. dr. Donatas Brandišauskas)
 
Lijana Šarkaitė-Viļuma (LMTA) rengia disertaciją tema Formuliniai lietuvių tautosakos kūriniai: muzikinės ir sakytinės raiškos aspektas (vadovė prof. dr. (hp) Daiva Vyčinienė)
 
Dovilė Valaitė (VU) rengia disertaciją tema Tradicinės religinės terapijos ir vakarietiškos psichoterapijos sąveika islame: lyginamoji-antropologinė studija (vadovas prof. dr. (hp) Audrius Beinorius)
 
Erikas Lukas Dvilevičius (LLTI) rengia disertaciją tema Lietuvos sakralinių vietų, objektų ir erdvių (hierofanijų) teritorinė struktūra (vadovas doc. Rolandas Tučas)
 
Greta Paskočiumaitė (LLTI) rengia disertaciją tema Sakytinė laisvės kovų istorija: bendruomenių atminties tyrimas (darbo vadovas prof. dr. Vykintas Vaitkevičius)
 
Rūta Žukaitytė (LLTI) rengia disertaciją tema Azijietiškas „maistovaizdis“ Lietuvoje: restoranų ir jų lankytojų antropologinė studija (vadovas prof. dr. Rimvydas Laužikas, konsultantas – prof. dr. Victor de Munck)
 
Solveiga Šlapikienė (LLTI) rengia disertaciją tema Angelai tradiciniame lietuvių folklore: vaizdinio genezė, samprata ir raiška (vadovė dr. Jūratė Šlekonytė)
 
Ugnė Barbora Starkutė (VU) rengia disertaciją tema Katastrofų antrapologija: kultūrinės teisės ir autentiškumo diskursai klimato kaitos kontekste (vadovas prof. dr. Donatas Brandiškauskas)
 
Balys Astrauskas (VU) rengia disertaciją tema Protėvių garbinimo ritualinės praktikos Kinijos etninėse hakų bendruomenėse (vadovė doc. dr. Loreta Poškaitė) 
 
 
 
 
 
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt