LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Etnologijos doktorantai

VILNIAUS UNIVERSITETO, LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO IR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS ETNOLOGIJOS KRYPTIES (07 H) DOKTORANTŪROS DOKTORANTAI

  

 
Ignas Šlajus (LLTI) rengia disertaciją tema „The Wolves of God: A Case of the XVIth–XVIIth C. Livonian Werewolves (Dievo vilkai: XVI–XVII a. Livonijos vilkolakių byla)“, vadovas – dr. Dainius Razauskas.
 
Giedrė Raguotienė (LLTI) rengia disertaciją tema „Ankstyvoji motinystė ir motinos ryšys su kūdikiu: tradicijų ir folkloro aktualumas šiandien“, vadovė – dr. Jurga Sadauskienė.
 
Violeta Švaikovskaja (LLTI) rengia disertaciją tema „Paribio fenomenas iš kultūrinės-kognityvinės perspektyvos: Šalčininkų atvejis“, vadovė  – doc. dr. Kristina Rutkovska.
 
Martyna Šulskutė (VU) rengia disertaciją tema „Požiūrių ir veiklos susidūrimai (at)kuriant bioįvairovės kraštovaizdžius: šlapynių atkūrimas ir sengirių saugojimas“, vadovas – prof. dr. Donatas Brandišauskas.
 

Eglė Gelažiūtė-Pranevičienė (LLTI) rengia disertaciją tema „Šiuolaikinis muzikinis folkloras Lietuvoje: skirtingų kultūrų sąveika, raiška ir patyrimo būdai“, vadovė – dr. Aušra Žičkienė, konsultantė – dr. Giedrė Šmitienė.

 

Martynas Vingrys (LLTI) rengia disertaciją tema „Obsceniškumo raiška XIX a. pab.-XX a. pirmos pusės lietuvių pasakojamojoje tautosakoje“, vadovė – dr. Jūratė Šlekonytė.

 

Irma Kondrataitė (VU) rengia disertaciją tema „Moterų prostitucijoje tapatybės ir patirtys represyvios socialinės politikos kontekste: Indijos ir Nepalo atvejų analizė“, vadovė – doc. dr. Kristina Šliavaitė.

 

Greta Paskočiumaitė (LLTI) rengia disertaciją tema „Sakytinė laisvės kovų istorija: bendruomenių atminties tyrimas“, vadovas – dr. Vykintas Vaitkevičius.

 

Balys Astrauskas (VU) rengia disertaciją tema „Taivano hakka protėvių garbinimo ritualinės praktikos“, vadovė doc. dr. Loreta Poškaitė.

 

Ugnė Barbora Starkutė (VU) rengia disertaciją tema „Katastrofų antropologija: globos ir palaikymo praktikos Lietuvos kaime klimato kaitos konktekste“, vadovas prof. dr. Donatas Brandišauskas.

 

Diana Plachovičiūtė (VU) rengia disertaciją tema „Paukščiai lietuvių frazeologijoje ir etninėje kultūroje“, vadovė – prof. dr. (HP) Birutė Jasiūnaitė.

 

Raminta Jakucevičienė (LLTI) rengia disertaciją tema „Lytis prieglobsčio etnografijoje: moterys musulmonės Lietuvoje ir jų saistymosi praktikos“. Mokslinis vadovas: doc. dr. Kristina Šliavaitė. 

 

Aurimas Bačiulis (LLTI) rengia disertaciją tema „Raganavimas Lietuvoje XVI – XIX a.: vaizdinio šaltinių, formavimosi ir plėtotės aspektai".  Doktoranto mokslinis vadovas: Doc. Dr. Aušra Pažėraitė, konsultantas: Doc. Dr. Dainius Razauskas. 

 

Solveiga Šlapikienė (LLTI) rengia disertaciją tema „Angelų samprata tradiciniame lietuvių folklore“. Mokslinis vadovas: dr. Jūratė Šlekonytė. 

 

Vytautas Budvytis (LLTI) rengia disertaciją tema „Jono Basanavičiaus biografija: antropologinis aspektas“. Konsultantė dr. Daiva Vaitkevičienė. 

 

Erikas Lukas Dvilevičius (LLTI) rengia disertaciją tema „Lietuvos sakralinių vietų, objektų ir erdvių (hierofanijų) teritorinė struktūra“. Doc. dr. Rolandas Tučas.

 

Julija Glinskė (LLTI) rengia disertaciją tema „Maginės komunikacijos parametrai lietuvių gydomuosiuose užkalbėjimuose“ (vadovė dr. Daiva Vaitkevičienė).

 

Inga Butrimaitė-Jurginienė (LLTI) rengia disertaciją tema „Gyvieji ir mirusieji: nenutrūkstančios giminystės samprata lietuvių kultūroje“. Mokslinis vadovas: dr. Daiva Vaitkevičienė. 

 

Justinas Stankus (VU) rengia disertaciją tema „Neformalios teisingumo sistemos Shan provincijoje, Mianmare“. Mokslinis vadovas: prof. dr. Donatas Brandišauskas.

 

Dalia Blažulionytė (LLTI) rengia disertaciją tema „Žmogaus ir miško ryšys. Šilinių dzūkų atvejis“. Mokslinis vadovas – prof. dr. Vykintas Vaitkevičius. 

 

Jozef Markiewicz rengia disertaciją tema Autobiographical narratives of Polish Jews. Oral history as the subjectivity practice (Lenkijos žydų autobiografiniai naratyvai. Žodinė istorija kaip subjektyvumo raiška)“. Mokslinė vadovė – prof. dr. Kristina Rutkovska.
 
Gabija Vyšniauskaitė (LLTI) rengia disertaciją tema Lietuviškos tapatybės suvokimas išeivijos bendruomenėse Brazilijoje, Argentinoje ir Urugvajuje“. Mokslinis vadovas – doc. dr. Gustaw Ferdynand Juzala-Deprati. 
 
Nadiia Popyk (LLTI) rengia disertaciją tema The Concept of War in Lithuanian and Ukrainian Folk and Modern Songs (19th – 21st Centuries)“. Mokslinė vadovė – Dr. Halyna Pšeničkina, konsultantė – dr. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė. 
 

 

 

 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt