LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Renginiai
2021-10-15 - Kviečiame į konferenciją „Vytautas Mačernis, jo laikas ir bendralaikai“

Plačiau
2021-10-19 - Tautosakos diena

Plačiau
2021-10-28 - 2021-10-29 Folklorinės kultūros (ne)normatyvinių verčių tyrimo akiračiai

Plačiau
2021-11-25 - 2021-11-26 XXI Jurgio Lebedžio skaitymai

Plačiau
2021-12-03 - Konferencija „Moterų savivokos slenksčiai: XIX amžius–XX amžiaus pirma pusė“

Plačiau
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt