LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Naujienos

 Renginiai
2014-12-16 - Mokslinė konferencija „Moterys tautinio atgimimo istorijoje: Liudvikai Malinauskaitei-Šliūpienei 150“
2014-12-22 - Pranešimas „Maironio kritinės recepcijos istorija“
2015-02-06 - 2015-02-07 Tarptautinė mokslinė konferencija „Imagologijos profiliai: nacionalinių įvaizdžių dinamika literatūroje“
2015-02-06 - 2015-02-07 International scientific conference „Imagology profiles: the dynamics of national imagery in literature“
2015-04-15 - Kvietimas skaityti pranešimus tarpdalykinėje mokslinėje konferencijoje „Aldona Liobytė ir jos laikas“