LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Naujienos

 Literatūros chrestomatija

 

  

INFORMACIJA MOKYKLOMS, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJAMS

 
Apie naujos kartos Literatūros chrestomatiją 12 klasei, 1–2 knygos, po 650 puslapių + nemokama El. chrestomatijos versija
 
Nuo 2011 metų Jūs dirbate pagal atnaujintą 11–12 klasių lietuvių kalbos programą. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, pasitelkęs programą rengusius mokslininkus, kartu su mokytojais lituanistais, tęsia naujos kartos literatūros chrestomatijų rengimą ir 12-ai klasei.
 
Naujo tipo mokymo priemonė, integruojanti tradicinę chrestomatiją ir vadovėlį, skirta tiek bendram mokinių ir mokytojų, tiek ir savarankiškam mokinių darbui. Kaip ir knygose 11-ai klasei, joje bus galima rasti epochų apžvalgas, epochas reprezentuojančių asmenybių pristatymą, autorių biografijas, kūrinių tekstus bei jų ištraukas, klausimus ir užduotis, Terminų žodynėlį, Asmenų rodyklę bei Laiko juostą. Chrestomatija apims visus mokymuisi reikalingus programinius autorius ir kūrinius, su ja galima dirbti autonomiškai be papildomų tekstų ar vadovėlio.
 
Pirmoji chrestomatijos dalis mokyklas pasieks iki šių metų rugpjūčio mėn. pabaigos. Antroji dalis pasirodys spalio–lapkričio mėnesiais. Mokytojų ir mokinių pageidavimu – 2012 metų naujovė – atnaujinta nemokama elektroninė atitinkama chrestomatija kartu su popierine. Pagal tai, kiek mokykla perka knygų, tiek gauna atitinkamos dalies el. chrestomatijos identifikacijos kodų. Pirkdami tradicinę popierinę knygą, kitą galite turėti kompiuteryje.
 
Dabar skelbiame 12 klasės Literatūros chrestomatijų autorių sąrašą ir turinius.
Kartu galite užsisakyti ir chrestomatijas 11 klasei (1–2 dalys).
 
Daugiau informacijos LLTI tinklapyje www.llti.lt. Informacija bus nuolat papildoma ir atnaujinama. Kontaktinis asmuo – Gytis Vaškelis tel. 865668203, gytis@llti.lt .
 
Išankstinių užsakymų laukiame adresu: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio 6, Vilnius, LT-10308, įm. k. 111955176. Telefonai: užsakymų skyrius (8-6) 5592708; faksas (8-5) 2616254, platinimas@llti.lt , ats. asmuo – Justė Kuodytė. Užsakymo formą rasite tinklapyje www.llti.lt.
 
Knygų kainos (galioja tik mokymo įstaigoms)

 
Mokymo priemonės pavadinimas
Laikmena
Kaina
1.
Literatūra 11 klasei. Chrestomatija, I dalis
Knyga + El. knyga nemokamai
25 Lt
2.
Literatūra 11 klasei. Chrestomatija, II dalis
Knyga + El. knyga nemokamai
25 Lt
3.
Literatūra 12 klasei. Chrestomatija, I dalis
Knyga + El. knyga nemokamai
30 Lt
4.
Literatūra 12 klasei. Chrestomatija, II dalis
Knyga + El. knyga nemokamai
30 Lt

 

   

Literatūra 11 klasei
Renesansas. Barokas. Apšvieta. Chrestomatija, I dalis
 
Pirmoji dalis - tai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Prūsų Lietuvos ir senosios Vakarų Europos tekstų rinktinė. Jos paskirtis – padėti geriau pažinti Renesanso, Baroko, Apšvietos asmenybių sukauptą išmintį, keltas idėjas, išsakytą gyvenimo supratimą.
Chrestomatija yra parengta pagal atnaujintą Lietuvių kalbos ir literatūros programą. Laikantis jos nuostatų, stengtasi knygoje pateikti visą literatūros kūrinį bei jo kultūrinį kontekstą: mėginta perduoti skirtingomis kalbomis kurtos Lietuvos ir lietuvių kultūros visumos vaizdą, atskleisti senųjų kultūros epochų jungtis, parodyti Lietuvos ir Vakarų Europos literatūrų sąsajas. Kūrinio analizė ir interpretacija šiuo atveju nėra savitikslės: tai – būdas, padedantis suvokti kūrinio keliamas problemas ir idėjas. Chrestomatijoje greta programinių Renesanso, Baroko ir Apšvietos tekstų skelbiami apžvalginiai ir įvadiniai straipsniai, aptariantys kultūros epochas, pagrindinius autorius bei jų kūrinius. Kiekvienos epochos medžiaga baigiama klausimais ir užduotimis, kurios padės apibendrinti ir susieti nagrinėtas temas, paskatins mokslinę bei literatūrinę kūrybą. Mokantis pravers knygos pabaigoje esantis terminų žodynėlis, kuriame rasite naudingų literatūros teorijos žinių. Nagrinėjamų kūrinių istoriniam bei kultūriniam kontekstui pravers laiko juosta bei asmenų rodyklė, kurioje surašytos straipsniuose minimų asmenų gyvenimo datos ir autentiškos užsieniečių pavardės. Visiems smalsesniems bus naudingos straipsnių pabaigoje pateiktos siūlomos papildomos literatūros nuorodos. Taigi šia knyga galima puikiai naudotis kaip naujo pobūdžio literatūros vadovėliu.     
 
 
Literatūra 11 klasei
Romantizmas. Realizmas. Neoromantizmas. Chrestomatija, II dalis
 
Antroji chrestomatijos knyga aprėpia Lietuvos, Europos, Rusijos literatūrą, sukurtą per imperijų laikus – XIX šimtmetį ir XX a. pradžią. Skaitydamas šiuos kūrinius, tęsdamas pokalbius su protėviais ir jų kaimynais ar amžininkais, skaitytojas pereis sudėtingą, ne visuomet lengvą apmąstyti, bet neabejotinai prasmingą lietuvių kelią nuo senosios Lietuvos-Lenkijos Respublikos žlugimo iki modernios tautinės Lietuvos Respublikos. Tai kelias nuo daugiakalbės LDK kultūros iki modernios lietuviškos kūrybos.
Kaip ir pirmoje chrestomatijos dalyje, skaitytojas čia ras apžvalginius ir įvadinius straipsnius, padedančius suvokti literatūros kūrinius jų istoriniame kontekste, užduotis ir klausimus, skatinančius aiškintis tekstus, jų keliamas idėjas ir problemas, taip pat laiko juostą ir žodynėlį, leidžiančius pasitikrinti chronologijos ir vartojamų terminų tikslumą. Chrestomatijos naujovė – joje skelbiamas naujas Adomo Mickevičiaus baladės „Romantika“ vertimas, kurį specialiai išvertė poetas Kornelijus Platelis, taip pat čia atrasite ir atnaujintas Antano Strazdo eilėraščių redakcijas.
 
 
 
!!! Atsakymai į Jums kylančius klausimus
 
Mokinio krepšelyje yra skirta lėšų įsigyti ugdymo procesui reikalingiems vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms (chrestomatijoms, skaitiniams, programinei literatūrai, žinynams ir kt.). Vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms iš Mokinio krepšelio  lėšos yra bendros, mokykla pati sprendžia, ką reikia įsigyti. Galiojančių vadovėlių sąraše turi būti įrašyti tik vadovėliai. Galiojančių vadovėlių sąrašas 2011-2012 m.m. skelbiamas Švietimo ir mokslo ministerijos puslapyje. Chrestomatijos nėra vadovėliai, todėl galiojančių vadovėlių sąraše nėra skelbiami. Taigi mokyklos yra laisvos pačios nuspręsti, su kokiomis mokymo priemonėmis dirbs - kokiais vadovėliais, chrestomatijomis, kūriniais.
 
 
MOKYKLŲ APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS
 
NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. 785 „DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ FINANSAVIMO REFORMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO
 
Papildomi patikslinimai :
 
·         Chrestomatijos kaina yra su visais mokesčiais.
·         Chrestomatijoje bus ne tik verstiniai tekstai, bet ir nemažai tekstų originalo kalba. Tai ypač aktualu tautinių mažumų mokykloms.
·         Chrestomatijų atvežimas yra numatytas iki jums įprastų vietų pagal veikiančias leidyklų logistines schemas.
 
Atsiprašome, jei informacija Jus pasiekia per tarpininkus. Jei norite gauti informaciją tiesiogiai, kviečiame registruotis adresu knyga@llti.lt   (Vardas, Pavardė, el. paštas, telefonai, mokykla ar gimnazija).
Visada gausite naujausią informaciją pirmieji!
   
 
 
Išankstiniai užsakymai: platinimas@llti.lt, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
Antakalnio 6, Vilnius, LT-10308, įm. k. 111955176.