LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Doktorantūra

 Filologijos doktorantūra
Jungtinės Vilniaus universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto humanitarinių mokslų srities Filologijos krypties (04 H) Doktorantūros komitetas
 

prof. dr. Vytautas Kardelis (pirmininkas)

prof. dr. Regina Rudaitytė (pirmininko pavaduotoja)
prof. dr. Jadvyga Bajarūnienė
dr. (hp) Elena Baliutytė-Riliškienė
prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
prof. dr. Hans Harry Droessiger
prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė
doc. dr. Jadvyga Krūminienė
prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka
prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė
habil. dr. Jūratė Sprindytė
prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia
prof. habil. dr. Aurelija Usonienė
 

Filologijos doktorantūros reglamentas

Filologijos doktorantai

Filologijos doktorantūros studijų dalykai ir sandai

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl doktorantūros teisės suteikimo, 2011-06-08 Nr. V-1019