LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Doktorantūra
Filologijos doktorantūra
Jungtinės Vilniaus universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto humanitarinių mokslų srities Filologijos krypties (04 H) Doktorantūros komitetas
 
 1. Prof. dr. Vytautas Kardelis (pirmininkas)
 2. Prof. dr. (HP) Regina Rudaitytė (pirmininko pavaduotoja)
 3. Prof. habil. dr. Axel Holvoet
 4. Prof. dr. Hans Harry Droessiger
 5. Dr. Loreta Jakonytė-Kvedarienė
 6. Prof. habil. dr. Algis Kalėda
 7. Prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė
 8. Prof. dr. Jadvyga Krūminienė
 9. Prof. dr. (HP) Dainora Pociūtė-Abukevičienė
 10. Doc. dr. Irena Smetonienė
 11. Habil. dr. Jūratė Sprindytė
 12. Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia
 13. Prof. habil. dr. Aurelija Usonienė
 

Filologijos doktorantūros reglamentas

Filologijos doktorantai

Filologijos doktorantūros studijų dalykai ir sandai

 

Dokumentų pavyzdžiai

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl doktorantūros teisės suteikimo, 2011-06-08 Nr. V-1019

 

  

 

 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt