LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Filologijos doktorantūra
Jungtinės Vilniaus universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto humanitarinių mokslų srities Filologijos krypties (04 H) Doktorantūros komitetas:
 

Filologijos fakulteto doktorantūros komitetas:

 • Prof. dr. Meilutė Ramonienė (pirmininkė)
 • Prof. dr. Daiva Aliūkaitė
 • Doc. dr. Mintautas Čiurinskas
 • Dr. Solveiga Daugirdaitė
 • Prof. habil. dr. Aksel Holvoet
 • Prof. dr. Aušra Jurgutienė
 • Prof. dr. Vytautas Kardelis
 • Prof. dr. Jadvyga Krūminienė
 • Prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė
 • Prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius
 • Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia
 • Prof. dr. Irena Smetonienė
 • Prof. dr. Inesa Šeškauskienė
 • Doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė

 

Atnaujinta Komiteto sudėtis patvirtinta 2022 m. rugpjūčio 10 d. VU Mokslo prorektorės prof. E. Sužiedėlienės įsakymu Nr. D-798.
Komiteto pirmininko keitimas patvirtintas 2019 m. sausio 14 d. VU Mokslo prorektoriaus prof. R. Jankausko įsakymu Nr. D-36.

 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt