LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Doktorantūra
Filologijos doktorantūra
Jungtinės Vilniaus universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto humanitarinių mokslų srities Filologijos krypties (04 H) Doktorantūros komitetas
 
Prof. dr. Vytautas Kardelis (pirmininkas)
Prof. dr. (HP) Regina Rudaitytė (pirmininko pavaduotoja)
Doc. dr. Mintautas Čiurinskas
Prof. dr. Hans Harry Droessiger
Prof. habil. dr. Axel Holvoet
Prof. habil. dr. Algis Kalėda
Prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė
Prof. dr. Jadvyga Krūminienė
Prof. dr. (HP) Dainora Pociūtė-Abukevičienė
Doc. dr. Irena Smetonienė
Habil. dr. Jūratė Sprindytė
Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia
Prof. habil. dr. Aurelija Usonienė
 

Filologijos doktorantūros reglamentas

Filologijos doktorantai

Filologijos doktorantūros studijų dalykai ir sandai

Dokumentų pavyzdžiai

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl doktorantūros teisės suteikimo, 2011-06-08 Nr. V-1019

 

  

 

 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt