LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Doktorantūra
Filologijos doktorantai
Jungtinės Vilniaus universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Humanitarinių mokslų srities Filologijos krypties (04 H) Doktorantūros
 doktorantai (2017-2018 mokslo metai)
 
Dalia Pauliukevičiūtė rengia disertaciją tema Lazdynų Pelėdos kūryba: problemos ir kontekstai (vadovė dr. Solveiga Daugirdaitė)
  
Viktorija Staišiūnaitė rengia disertaciją tema Krikščioniškieji Antikos recepcijos modeliai: LDK Renesanso ir Baroko himnai (vadovas doc. dr. Mintautas Čiurinskas)
 
Viktorija Jonkutė rengia disertaciją tema Kolektyvinės atminties raiška XX a. pabaigos tautinio atgimimo laikotarpio lietuvių ir latvių literatūrose (vadovas doc. dr. Vigmantas Butkus)
 
Inga Mitunevičiūtė rengia disertaciją tema Žmogaus santykis su gamta lietuvių vaikų literatūroje: ekokritinis žvilgsnis (vadovė dr. Loreta Jakonytė-Kvedarienė)
 
Aušra Gudavičiūtė rengia disertaciją tema Lietuvių postdrama (vadovė prof. dr. (hp) Aušra Jurgutienė)
 
Simona Jaskelevičiūtė rengia disertaciją tema Marijinė raštija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI-XVII a. (vadovas doc. dr. Mintautas Čiurinskas)
 
Elžbieta Banytė rengia disertaciją tema Lietuvių literatūros kritika: estetinis sprendimas ir socialinis veiksmas (vadovė doc. dr. Dalia Satkauskytė)
 
Giedrė Olsevičiūtė rengia disertaciją tema Prozos redagavimo strategijos tarpukario Lietuvoje (vadovas dr. Mikas Vaicekauskas)
 
Saulius Vasiliauskas rengia disertaciją tema Jaunieji rašytojai sovietmečio literatūros lauke: institucinių darinių vaidmuo (vadovas dr. Rimantas Kmita)
 
Magdalena Slavinska rengia disertaciją tema Lietuvos literatūros skaitmeninė būklė (vadovas prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius)
 
Kotryna Rekašiūtė rengia disertaciją tema Masonų draugijų įtaka lituanistiniam sąjūdžiui Prūsijoje (XVIII a. – XX a. pr.) (vadovė doc. dr. Žavinta Sidabraitė)
 
Jurga Dzikaitė rengia disertaciją tema Literatūros vaidmuo ugdant sąmoningą lietuvybę: lituanistinių vadovėlių, išleistų emigracijoje (1944–1990), tyrimai (vadovė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė)
 
Karolina Bagdonė rengia disertaciją tema Vakarų literatūros recepcija XX a. antrosios pusės lietuvių poezijoje (vadovė prof. dr. (hp) Aušra Jurgutienė)
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt