LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Filologijos doktorantai
Jungtinės Vilniaus universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Humanitarinių mokslų srities Filologijos krypties (04 H) Doktorantūros doktorantai 
 
 
Jurga Dzikaitė rengia disertaciją tema Literatūros vaidmuo ugdant sąmoningą lietuvybę: lituanistinių vadovėlių, išleistų emigracijoje (1944–1990), tyrimai (vadovė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė).
  
Magdalena Slavinska rengia disertaciją tema Lietuvos literatūros skaitmeninė būklė (vadovas prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius).
  
Greta Štikelytė rengia disertaciją tema Poatminties naratyvai lietuvių kilmės autorių tekstuose (vadovas prof. dr. Dalia Satkauskytė). 
 
Kristina Janulytė rengia disertaciją tema Performatyvumo fenomenas šiuolaikiniame draminiame tekste (vadovas prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė).
 
Jurgita Ignotienė rengia disertaciją tema Lietuviškieji japonų literatūros vertimai (vadovė dr. Viktorija Šeina-Vasiliauskienė). 
 
Jūratė Petronienė rengia disertaciją tema Sofijos Tyzenhauzaitės de Šuazel-Gufjė kūryba: kultūrinės sampynos (vadovė prof. dr. Brigita Speičytė).
 
Dovilė Citavičiūtė rengia disertaciją tema LDK moterų vaizdavimas XVI-XVII a. lotyniškoje literatūroje: tik duktė, nuotaka, žmona, dukra? (vadovė dr. Živilė Nedzinskaitė).
 
Vilius Mingilas rengia disertaciją tema Mitinis Vlado Braziūno ir Sigito Gedos poezijos figūratyvumas: modernioji gyvybės rato versija (vadovė dr. Laura Laurušaitė).
 
Simona Mociejūnaitė-Vaitkienė rengia disertaciją tema Surinkimininkų literatūros raida: nuo verstinės religinės raštijos iki originalios grožinės kūrybos (vadovė: doc. dr. Žavinta Sidabraitė).
 
Brigita Daugėlaitė rengia disertaciją tema (Auto)redagavimo strategijos Kazio Borutos prozoje (vadovas dr. Mikas Vaicekauskas).
 
Markas Piesinas rengia disertaciją tema Šiuolaikinė lietuvių literatūra ir jos vertimai į anglų kalbą: postkolonijinė perspektyva (vadovė dr. Laura Laurušaitė).
 
Akvilina Cicėnaitė rengia disertaciją tema Lietuvių rašytojų tapatybės formavimas XXI a. Mokslinė vadovė – prof. dr. Dalia Satkauskytė.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt