LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Filologijos doktorantai
Jungtinės Vilniaus universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Humanitarinių mokslų srities Filologijos krypties (04 H) Doktorantūros
 doktorantai (2018-2019 mokslo metai)
 
Karolina Bagdonė rengia disertaciją tema Vakarų literatūros recepcija XX a. antrosios pusės lietuvių poezijoje (vadovė prof. dr. (hp) Aušra Jurgutienė)
 
Jurga Dzikaitė rengia disertaciją tema Literatūros vaidmuo ugdant sąmoningą lietuvybę: lituanistinių vadovėlių, išleistų emigracijoje (1944–1990), tyrimai (vadovė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė)
 
Aušra Gudavičiūtė rengia disertaciją tema Lietuvių postdrama (vadovė prof. dr. (hp) Aušra Jurgutienė)
 
Jūratė Jasaitytė rengia disertaciją tema Rainerio Maria Rilke‘s kūrybos recepcija lietuvių literatūroje (vadovas dr. Manfredas Žvirgždas)
 
Simona Jaskelevičiūtė rengia disertaciją tema Marijinė raštija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI-XVII a. (vadovas doc. dr. Mintautas Čiurinskas)
 
Inga Mitunevičiūtė rengia disertaciją tema Žmogaus santykis su gamta lietuvių vaikų literatūroje: ekokritinis žvilgsnis (vadovas doc. dr. Kęstutis Urba)
 
Giedrė Olsevičiūtė rengia disertaciją tema Prozos redagavimo strategijos tarpukario Lietuvoje (vadovas dr. Mikas Vaicekauskas)
 
Kotryna Rekašiūtė rengia disertaciją tema Masonų draugijų įtaka lituanistiniam sąjūdžiui Prūsijoje (XVIII a. – XX a. pr.) (vadovė doc. dr. Žavinta Sidabraitė)
 
Magdalena Slavinska rengia disertaciją tema Lietuvos literatūros skaitmeninė būklė(vadovas prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius)
 
Viktorija Staišiūnaitė rengia disertaciją tema Krikščioniškieji Antikos recepcijos modeliai: LDK Renesanso ir Baroko himnai (vadovas doc. dr. Mintautas Čiurinskas)
 
Saulius Vasiliauskas rengia disertaciją tema Jaunieji rašytojai sovietmečio literatūros lauke: institucinių darinių vaidmuo (vadovas dr. Rimantas Kmita)
 
Ieva Volungė rengia disertaciją tema Donaldo Kajoko poetinė filosofija (vadovas doc. dr. Mindaugas Kvietkauskas)
 
Greta Štikelytė
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt