LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Doktorantūra
Filologijos doktorantai

Birutė Avižinienė rengia disertaciją tema Moterų dramaturgija (XIX a. pabaiga – XX a. pirma pusė) (vadovė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė)

 
Lina Leparskienė rengia disertaciją tema Folklorinė atmintis Trakų lokalinėje kultūroje (vadovė dr. Lina Būgienė)
 
Aistė Kučinskienė rengia disertaciją tema Juozo Tumo-Vaižganto epistolinis diskursas (vadovė dr. Brigita Speičytė)
 
Akvilė Šimėnienė rengia disertaciją tema Europos ir Amerikos literatūros akiračiai lietuvių išeivijos kritikoje (vadovas dr. Mindaugas Kvietkauskas)
 
Dalia Pauliukevičiūtė rengia disertaciją tema Lazdynų Pelėdos kūryba: problemos ir kontekstai (vadovė dr. Solveiga Daugirdaitė)
 
Akvilė Rėklaitytė-Kranauskienė rengia disertaciją tema Marcelijaus Martinaičio poetinė antropologija (vadovė dr. Brigita Speičytė)
 
Viktorija Staišiūnaitė rengia disertaciją tema Krikščioniškieji Antikos recepcijos modeliai: LDK Renesanso ir Baroko himnai (vadovas doc. dr. Mintautas Čiurinskas)
 
Viktorija Jonkutė rengia disertaciją tema Kolektyvinės atminties raiška XX a. pabaigos tautinio atgimimo laikotarpio lietuvių ir latvių literatūrose (vadovas doc. dr. Vigmantas Butkus)
 
Inga Mitunevičiūtė rengia disertaciją tema Žmogaus santykis su gamta lietuvių vaikų literatūroje: ekokritinis žvilgsnis (vadovė dr. Loreta Jakonytė-Kvedarienė)
 
Aušra Gudavičiūtė rengia disertaciją tema Lietuvių postdrama (vadovė prof. dr. (hp) Aušra Jurgutienė)
 
Simona Jaskelevičiūtė rengia disertaciją tema Marijinė raštija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI-XVII a. (vadovas doc. dr. Mintautas Čiurinskas)
 
Elžbieta Banytė rengia disertaciją tema Lietuvių literatūros kritika: estetinis sprendimas ir socialinis veiksmas (vadovė doc. dr. Dalia Satkauskytė)
 
Giedrė Olsevičiūtė rengia disertaciją tema Prozos redagavimo strategijos tarpukario Lietuvoje (vadovas dr. Mikas Vaicekauskas)
 
Saulius Vasiliauskas rengia disertaciją tema Jaunieji rašytojai sovietmečio literatūros lauke: institucinių darinių vaidmuo (vadovė dr. Loreta Jakonytė-Kvedarienė)
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt