LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Korupcijos prevencija

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas

 

Korupcijos prevencijos dokumentai

Privačių interesų deklaravimas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Praneškite atsakingam asmeniui apie pastebėtus korupcijos atvejus Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (pranesk@llti.lt)
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt