LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Korupcijos prevencija

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas

 

Korupcijos prevencijos dokumentai

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto korupcijos prevencijos tvarkos aprašo priedas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas

Privačių interesų deklaravimas

 

Motyvuotos išvados dėl antikorupcinės analizės ir vertinimo

LLTI motyvuotos išvados forma (2020 01 01-09 20)

Motyvuota išvada dėl antikorupcinės analizės ir vertinimo mažos vertės pirkimų srityje (2020 metų I-IV ketv.)

 

Praneškite atsakingam asmeniui apie pastebėtus korupcijos atvejus Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (pranesk@llti.lt) ar tiesiogiai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, taip pat ir visą parą Vilniuje veikiančiu „Karštosios linijos“ tel. (8 5) 266 3333.


Užgaulaus ir įžeidžiančio pobūdžio anoniminiai pranešimai nebus nagrinėjami. Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį padarius nusikalstamą veiką, o už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt