LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Katalogai

Pagrindinis elektroninis katalogas pradėtas kurti 1998 m. Jame galima rasti knygas lotyniškais rašmenimis į biblioteką patekusias nuo 1998 metų. Į katalogą įvesta ir daugiau kaip pusė pagrindinio kortelinio knygų fondo aprašų. Katalogas nuolat papildomas naujai gautų ir skaitytojams aktualių anksčiau gautų knygų aprašais. Šiuo metu jį sudaro 37716 bibliografinių aprašų, 58137 egzempliorių leidinių.

 

Neradę reikiamo leidinio elektroniniame kataloge, ieškokite jo kortelių kataloguose ir užsakykite jį tradiciniu būdu užpildę užsakymo lapelį.

 
Naujos knygos (atnaujinama kas 2 mėn.)
 

LLTI mokslo publikacijų katalogas

Mokslo publikacijų katalogas pradėtas pildyti 2006 m. Įvesta apie 1 000 instituto mokslo darbuotojų 2002-2008 m. skelbtų publikacijų.

Kiekvienais metais įvedamos praėjusių metų publikacijos, redaguojami ankstesni įrašai, tvarkomos mokslininkų personalijos.
 

LLTI mokslo publikacijų duomenų bazė 

Paieškos langelyje Bibliotekos ištekliai  pasirinkti Mokslo publikacijos (LLTI eLABa PDB).

Norėdami prisijungti, prisijungimo langelyje eilutėje Vartotojo ID surinkti savo LLTI bibliotekos skaitytojo e-formuliaro numerį (pvz., LLTI-13), eilutėje Slaptažodis surinkti tik skaičius (pvz., 13).

Kiekvienais metais į instituto PDB įvedamos praėjusių metų paskelbtos mokslo publikacijos, redaguojami ankstesni įrašai, tvarkomos mokslininkų personalijos. Bazė pradėtas pildyti 2006 m. Įvesta  3503 bibliografinių mokslo publikacijų įrašų.

 
Pradėtas pildyti 2009 m. Įvesti: Kazio Būgos, Vaclovo Biržiškos,  Ričardo Gavelio, Vinco Maciūno, Alfonso Maldonio, Simono Daukanto, Jono Basanavičiaus (dalis) rankraštinių fondų, Lietuvių rašytojų draugijos fondo bibliografiniai įrašai. Kataloge jau saugomi 5636 bibliografiniai įrašai. 

 

Korteliniai katalogai ir kartotekos
 
Neradę knygos elektroniniame kataloge, ieškokite korteliniame kataloge. Bibliotekoje yra:
 
• abėcėlinis knygų katalogas
• Lietuvių mokslo draugijos knygų originalus katalogas
• periodinių leidinių katalogas
• abėcėlinis ir dalykinis rankraščių katalogas
• fotonuotraukų kartoteka
• kartografinių leidinių kartoteka
• smulkių spaudinių kartoteka
 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt