LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Apie

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, vykdantis ilgalaikius lietuvių literatūros, tautosakos ir senosios Lietuvos literatūros paveldo tyrimus.

 

NAUJAUSI MŪSŲ LEIDINIAI

 

Kristijonas Donelaitis

Raštai. I tomas. Metai


 

 

 

 Martynas Liudvikas Rėza

Raštai. Ketvirtas tomas.

Kristijono Donelaičio kūrybos publikavimas  

Nevienareikšmės situacijos. Pokalbiai

apie sovietmečio

literatūros lauką 

Neringa Markevičienė

Balio Sruogos kūrinio Dievų miškas rašymo ir redagavimo istorija

 

 

Laura Laurušaitė

Tarp nostalgijos ir mimikrijos.

Lietuvių ir latvių

pokario išeivijos romanai

 

 

 

Baltiška, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naujienos

2015-10-06 - Tarptautinė mokslinė konferencija

Tarptautinė mokslinė konferencija Literatūros laukas komunistinio režimo sąlygomis: struktūra, funkcijos, illusio/ International scientific conference Literary Field under the Communist Regime: Structure, Functions, Illusio

Plačiau/More

 

Kviečiame teikti kandidatus Vytauto Kubiliaus premijai, kurią yra įsteigęs Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vytauto Kubiliaus premija skiriama už reikšmingus pastarųjų dvejų metų literatūros kritikos darbus (recenzijų seriją, recenzijų knygą, esmines problemas iškeliantį straipsnį ar straipsnius ir kt.) arba už mokslo veikalus iš XX–XXI a. literatūros. V. Kubiliaus premijos nuostatus žr. čia.  

 

Kandidatūras premijai gauti siūlo fiziniai ir juridiniai asmenys.

 

Prašome teikti kandidatus Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui iki 2015 m. spalio 30 d. (LLTI, Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius arba el. p. direk@llti.lt).

 Svarbi informacija