LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Apie

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, vykdantis ilgalaikius lietuvių literatūros, tautosakos ir senosios Lietuvos literatūros paveldo tyrimus.

 

NAUJAUSI MŪSŲ LEIDINIAI

 

Dalia Dilytė

Kristijono Donelaičio pasakėčios

 

 

 Vaidas Šeferis

Kristijono Donelaičio Metų rišlumas

 

Viktorija Šeina

Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje

Alma Lapinskienė

Atėjęs Vilniun: rašytojas ir publicistas Rapolas Mackonis

 

 

Kostas Ostrauskas

Paskutinis kvartetas

 

 

Eina garsas: nauji Maironio skaitymai

      

 

 

Vytautas Mačernis

Man patiko tik vandenys gilūs

 

 

Tautinės dainos. I tomas Surinktos Kietaviškių, Semeliškių, Žiežmarių apylinkėse. Užrašė Teodoras Brazys

 

 Naujienos

2015-03-24 - Kviečiame

Balandžio 3 d. įvyks Ramutės Dragenytės disertacijos „Lietuvių literatūros istorija: teorinis rašymų tyrimas“ viešas svarstymas. Plačiau

 Svarbi informacija