LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Apie

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, vykdantis ilgalaikius lietuvių literatūros, tautosakos ir senosios Lietuvos literatūros paveldo tyrimus.

 

NAUJAUSI MŪSŲ LEIDINIAI

 

Dalia Dilytė

Kristijono Donelaičio pasakėčios

Alma Lapinskienė

Atėjęs Vilniun: rašytojas ir publicistas Rapolas Mackonis

 

 

Kostas Ostrauskas

Paskutinis kvartetas

 

Sigitas Geda

Ugniabalsis Niekas 

      

 

 

Avrom Sutzkever

Žaliasis akvariumas

  

 

 

Kristijono Donelaičio rankraščiai

 

 

 

 

 

 

 

 Naujienos

2014-11-20 - Kviečiame

Lapkričio 25 d. (antradienį) 13 val. LLTI II a. salėje vyks sovietmečio seminaras. Pranešimą Marcelijaus Martinaičio sociokultūrinė aplinka sovietmečiu skaitys LLTI doktorantė Akvilė Rėklaitytė-Kranauskienė.

Lapkričio 27 d. (ketvirtadienį) 13 val. LLTI I a. salėje bus teikiama Vytauto Kubiliaus premija, šiemet paskirta literatūrologui, kritikui dr. Marijui Šidlauskui už gebėjimą įžvelgti literatūros esmes, vertybinę ir poleminę drąsą.

Kviečiame!

 Svarbi informacija