LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Giedrė Raguotienė
Dainyno skyriaus doktorantė
Orcid identifikatorius: 
 
Rengia disertaciją tema „Ankstyvoji motinystė ir motinos ryšys su kūdikiu: tradicijų ir folkloro aktualumas šiandien“ (vadovė – dr. Jurga Sadauskienė).
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt