LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Eglė Gelažiūtė-Pranevičienė
Etnologijos doktorantė (nuo 2021-10-01)
Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0003-2795-3330
Mokslinė vadovė: dr. Aušra Žičkienė
Konsultantė: dr. Giedrė Šmitienė
 
Rengia disertaciją tema ,,Šiuolaikinis muzikinis folkloras Lietuvoje: skirtingų kultūrų sąveika, raiška ir patyrimo būdai”.
 
Moksliniai interesai: muzikologija, etnologija, fenomenologinė antropologija. 
 
Moksliniai straipsniai: 
 
 
 
Naujausi pranešimai konferencijose:
 
  • E. Gelažiūtė-Pranevičienė – Archival Folk Song Records in Contemporary Music or Creative Process as a Fieldwork, tarptautinė konferencija „Beyond the Field: Fieldwork in the 21st Century”, 2023-09-13 – 2023-09-15, Ryga. 
  • E. Gelažiūtė-Pranevičienė, Contemporized Folklore in Lithuania: Cultural Correspondence and Experiential Matrix, Lithuanian Academy of Music and Theatre / Lithuanian Composers’ Union 23rd International conference of music theory
    Principles of Music Composing: National versus Global, 2023-11-15/17, Vilnius, LMTA. 
  • E. Gelažiūtė-Pranevičienė – Šiuolaikinis Lietuvos muzikinis folkloras kaip baltistikos tyrimų objektas: tapatybės lygmenys; Tarptautinė baltistikos tyrimų konferencija ,,Baltistika pasaulyje: patirtys, iššūkiai ir ateitis”, Kaunas, VDU, 2023-03-16 / 17. 
  • E. Gelažiūtė-Pranevičienė – Archyviniai liaudies dainų garso įrašai šiuolaikinėje muzikoje arba kaip bendradarbiauti su tais, kurių nebėra (fenomenologinė perspektyva); metinė LMTA konferencija „Menininkų bendrystė ir bendradarbiavimas meninėse praktikose: Vilniaus ir pasaulio kontekstai”, Vilnius, LMTA, 2023-05-03.
  • E. Gelažiūtė-Pranevičienė – Young music, Old Voice: Authentic Folklore Records in Contemporary Lithuanian Electronic Music, International Centre for Music Studies at Newcastle University (ICMuS) konferencija Voices in and out of Place: Misplaced, Displaced, Replaced and Interlaced Voices, 2022-09-06 – 2022-09-07, Newcastle, UK / nuotoliu. Pranešimas skaitytas 2022-09-07. 
 
 
Kiti susiję, pastaraisiais metais parengti straipsniai:
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt