LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Kiti dokumentai
Viešieji pirkimai

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (NAUJA)

 

Priedai

  1. PARAIŠKA
  2. NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA
  3. KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS
  4. BIUDŽETINIAIS METAIS REIKALINGŲ PIRKTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ SĄRAŠAS
  5. MAŽOS VERTĖS PIRKIMO PAŽYMA
  6. LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO PLANUOJAMŲ ATLIKTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS
  7. LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO BIUDŽETINIAIS METAIS ATLIKTŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Informacija apie LLTI skelbiamus viešuosius pirkimus

 

LLTI 2017 m. viešųjų pirkimų planas

 

LLTI 2016 m. viešųjų pirkimų planas

 

LLTI 2015 m. viešųjų pirkimų planas

 
 

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt