LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Viešieji pirkimai

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (NAUJA)

 

Priedai

  1. PARAIŠKA
  2. NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA
  3. KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS
  4. BIUDŽETINIAIS METAIS REIKALINGŲ PIRKTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ SĄRAŠAS
  5. MAŽOS VERTĖS PIRKIMO PAŽYMA
  6. LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO PLANUOJAMŲ ATLIKTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS
  7. LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO BIUDŽETINIAIS METAIS ATLIKTŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Informacija apie LLTI skelbiamus viešuosius pirkimus

 

2023 biudžetinių metų LLTI prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas

 

2022 biudžetinių metų LLTI prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas

 

2021 biudžetinių metų Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 

 

LLTI 2020 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas

 

LLTI 2017 m. viešųjų pirkimų planas

 

LLTI 2016 m. viešųjų pirkimų planas

 

LLTI 2015 m. viešųjų pirkimų planas

 
 
 
 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt