LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Viešieji pirkimai

LLTI 2015 m. pirkimų planas

 

LLTI direktoriaus 2015-02-18 įsakymas Nr. R1-13 dėl biudžetinių metų LLTI prekių, paslaugų ir darbų VP plano patvirtinimo

 

LLTI direktoriaus 2015-02-25 įsakymas Nr. R1-16 dėl SVPT patvirtinimo

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

 

1 priedas. Tiekėjų apklausos pažyma

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto viešųjų pirkimų suvestinė

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 2012 metų viešųjų pirkimų ataskaita

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 2013 metų viešųjų pirkimų ataskaita