LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Vykdyti projektai
CPVA projektai

2012–2015 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute buvo vykdomas projektas:

LLTI saugyklų infrastruktūros ir techninės įrangos atnaujinimas, reikalingas lituanistinio paveldo išsaugojimui, tyrėjų darbo sąlygų gerinimui, informacinės visuomenės poreikių tenkinimui. Santrumpa: SVIRPLYS, projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-003

Projekto vadovė: dr. Austė Nakienė 

 

 

Projektą bendrai finansavo Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga.

 
ESFA projektai
 
Projektas: Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė
Projekto vadovė: doc. dr. Loreta Vilkienė, LLTI dalies koordinatorė dr. Laura Laurušaitė
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Partneriai: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas
Trukmė: 2012-2014 m.
 
LLTI veiklos projekte:
  • Tarptautinio baltistikos ir lituanistikos mokslo institucijų tinklo Baltnexus plėtra, siekiant integruoti pasaulio baltistikos ir lituanistikos tyrimų centrus į aktyviai veikiančią elektroninę sistemą.
  • Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkų trumpalaikiai vizitai į užsienio baltistikos centrus (Greifsvaldo, Varšuvos, Brno Masaryko, Helsinkio ir Sietlo Vašingtono) skaityti paskaitų, vesti kursų ir seminarų, konsultuoti.
  • Edukacinės veiklos organizavimas – du akademiniai 3 dienų seminarai „Literatūros salos: aktualieji baltistikos dėmenys“ 2012 ir 2013 m. Seminarų metu dėstytojai ir studentai skaitys mokslinius baltistinės tematikos pranešimus, vyks studentų apskritieji stalai ir diskusijos, šiuolaikinės literatūros skaitymai.

2012–2014 metais kartu su projekto koordinatoriais VšĮ Kauno technologijos universitetu ir kitais partneriais įgyvendinome Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Universitetinių žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UNIGEB)“ (projekto nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007).

Projekto metu buvo sukurti 5 dviejų dienų trukmės kultūriniai-literatūriniai turizmo maršrutai:

·         „Po legendų Dzūkiją“ (autoriai: J. Sadauskienė ir J. Šlekonytė)

·         „Literatūrinė Suvalkija“ (autoriai: E. Žmuida ir M. Žvirgždas)

·         „Veržli dvasia“ (autoriai: dr. L. Mačianskaitė ir G. Čingaitė-Kiznienė)

·         „Kelionė po bohemiškąjį literatūros Vilnių“ (autoriai: A. Kučinskienė ir A. Šimėnienė)

·         „XIX a. pabaigos dvarelių kultūros žavesys“ (autoriai: dr. R. Bleizgienė ir dr. L. Laurušaitė)

Šie maršrutai yra vedami mūsų instituto darbuotojų.

Norinčius dalyvauti vienoje iš pasirinktų ekskursijų arba gauti daugiau informacijos apie maršrutus, kviečiame kreiptis į Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto darbuotoją dr. Ramunę Bleizgienę (el.p. r.bleizgiene@gmail.com).

Daugiau informacijos apie projektą: www.unigeb.ktu.lt

 

 
 
 
 
 
  

 
Lietuvos valstybinių institucijų remiami mokslo projektai, programos
  
Projektas: Donelaitis.300
Projekto vadovas: dr. Mikas Vaicekauskas
Proejkto partneriai: –
Projektą remia: Lietuvos mokslo taryba (sut. Nr. LIT-7-8)
Trukmė: 2013–2014 m.
 
Projektas: Teminio straipsnių rinkinio „Baltiška, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose“ leidyba
Projekto vadovas: Vigmantas Butkus
Projektą remia: LMT pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą
Projekto trukmė: Nuo 2014-05-01 iki 2015-04-30
 
Projektas: Tarp nostalgijos ir mimikrijos: lietuvių ir latvių pokario išeivijos romanai
Projekto vadovas: Laura Laurušaitė
Projekto partneriai: -
Projektą remia: LMT
Trukmė: 2014.03.01 – 2014.12.31
 
Moksliniai projektai, vykdyti bendradarbiaujant su kitomis mokslo ir studijų institucijomis
 
Projektas: Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas Lietuvių kultūroje (1918-1940)
Projekto vadovė: dr. Alma Lapinskienė
Projektą remia: -
Trukmė: 2012-2014 m.
  
Projektas: IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas 
Projekto vadovas: Daiva Vaitkevičienė (LLTI projekto dalies vadovė)
Projekto partneriai: Lietuvių kalbos institutas (pagrindinis vykdytojas), Vilniaus universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas
Projektas įgyvendinamas ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Trukmė: 2012-05 – 2014-10
 
ESFA projektai
 
LIETUVA ČIA IR TEN: KALBA, MOKSLAS, KULTŪRA, VISUOMENĖ
Projekto vadovė: doc. dr. Loreta Vilkienė, LLTI dalies koordinatorė dr. Laura Laurušaitė
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Partneriai: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas
Trukmė: 2012-2014 m.
LLTI veiklos projekte:
·         Tarptautinio baltistikos ir lituanistikos mokslo institucijų tinklo Baltnexus plėtra, siekiant integruoti pasaulio baltistikos ir lituanistikos tyrimų centrus į aktyviai veikiančią elektroninę sistemą.
 
·         Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkų trumpalaikiai vizitai į užsienio baltistikos centrus (Greifsvaldo, Varšuvos, Brno Masaryko, Helsinkio ir Sietlo Vašingtono) skaityti paskaitų, vesti kursų ir seminarų, konsultuoti.
 
·         Edukacinės veiklos organizavimas – du akademiniai 3 dienų seminarai „Literatūros salos: aktualieji baltistikos dėmenys“ 2012 ir 2013 m. Seminarų metu dėstytojai ir studentai skaitys mokslinius baltistinės tematikos pranešimus, vyks studentų apskritieji stalai ir diskusijos, šiuolaikinės literatūros skaitymai.
 
UNIVERSITETŲ ŽINIŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS (UNIGEB)
 
 
LIETUVIŲ KALBOS, LITERATŪROS (KULTŪROS) IR LIETUVOS ISTORIJOS MOKYMOSI ŠALTINIŲ SKAITMENINĖS DUOMENŲ BAZĖS, SKIRTOS MOKYTOJAMS IR MOKINIAMS, SUKŪRIMAS IR DIEGIMAS
 
Projekto vadovė dr. Gintautė Žemaitytė
Partneriai: Vilniaus universitetas, Ukmergės švietimo centras, Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija, Ukmergės rajono Želvos vidurinė mokykla
Tikslas: atnaujinti bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo turinį sukuriant lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos skaitmeninių mokymosi išteklių duomenų bazę.
Trukmė: 2011-2013 m. 
 
ES struktūrinių fondų projektai
 
PROTŲ SUSIGRĄŽINIMO PROGRAMOS PARENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
Vizito koordinatorė dr. Alma Lapinskienė.
Įgyvendinant projektą organizuotas dr. Laimono Briedžio (Toronto universitetas, Kanada) mokslinis vizitas į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą. Mokslininkas vedė seminarų ciklą „Imperinis Vilnius (1795–1918)“.
 
Lietuvos valstybinių institucijų remiami mokslo projektai, programos
 
EUROPOS MIESTO TAPATYBĖ: CENTRO IR PERIFERIJOS SANDŪROS (Sandūros).
Vadovas dr. Mindaugas Kvietkauskas.
Projektas įgyvendinamas kartu su LLLA, KFMI, VPU.
Projektą remia LVMSF.
Trukmė: 2008–2010 m.
 
SKAITMENINĖ JONO BASANAVIČIAUS LIETUVIŲ TAUTOSAKOS BIBLIOTEKA (LieTa).
Vadovė dr. Jūratė Šlekonytė.
Projektas įgyvendinamas kartu su MII.
Projektą remia LVMSF.
Trukmė 2008–2010 m.
 
POSOVIETINIS LITERATŪROS MOKSLO POSŪKIS: REFLEKSIJA IR PLĖTRA (Posūkis)
Vadovė doc. dr. Aušra Jurgutienė.
Projektas įgyvendinamas kartu su VU.
Projektą rėmė LVMSF.
Trukmė: 2007–2008 m.
 
LIETUVIŲ TAUTOSAKOS ŠALTINIAI: TYRIMAI IR SKLAIDA(Tautosakos šaltiniai).
Vadovė dr. Jurgita Ūsaitytė.
Projektas įgyvendinamas kartu su LMTA, LKI.
Projektą rėmė LVMSF.
Trukmė: 2007–2008 m.
 
LIETUVIŲ DVASINĖS KULTŪROS RAIŠKOS: ETNOLOGIJOS, KALBOS, ISTORIJOS ŠALTINIŲ ELEKTRONINIS SĄVADAS (RaSa)
Vadovė dr. Daiva Vaitkevičienė.
Projektas įgyvendinamas kartu su LKI, LII, MII.
Projektą rėmė LVMSF.
Trukmė: 2003–2006.
 
PASAKA EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ LIETUVIŲ IR KITŲ TAUTŲ PASAKOJAMOJOJE TAUTOSAKOJE.
Vadovas prof. habil. dr. Leonardas Sauka.
Projektą rėmė LVMSF.
Trukmė: 2005–2006 m.
 
FUNDAMENTINIŲ TAUTOSAKOS SĄVADŲ RENGIMAS (TauSa)
Vadovė dr. Aušra Žičkienė.
Projektas įgyvendinamas kartu su LMTA, LKI.
Projektą rėmė LVMSF.
Trukmė: 2006 m.
 
PADAVIMUOSE GLŪDINTI LIETUVOS ISTORIJA.
Vadovė dr. Radvilė Racėnaitė.
Projektą rėmė Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo direkcija.
Trukmė: 2007-2008 m.
 
ELEKTRONINIO LIETUVIŲ MĮSLIŲ TIPŲ KATALOGO KŪRIMAS.
Vadovė dr. Aelita Kensminienė.
Projektą remia VLKK.
Trukmė: 2006–2011 m.
 
LIETUVIŲ PATARLIŲ IR PRIEŽODŽIŲ KATALOGO KŪRIMAS.
Vadovė dr. Daiva Vaitkevičienė.
Programą rėmė VLKK.
Trukmė: 2006–2007 m.
 
Regioniniai folklorinės kultūros proceso tyrimai. Žemaitija.
Vadovė dr. Vita Ivanauskaitė.
Projektą rėmė LR Kultūros ministerija.
Trukmė: 2006, 2007 m.
 
SMULKIOSIOS TAUTOSAKOS KOMPIUTERINIO BANKO KŪRIMAS. PATARLIŲ IR PRIEŽODŽIŲ KOMPIUTERINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS.
Vadovai: prof. Kazys Grigas (1998–2002), dr. Lilija Kudirkienė (2002–2004), dr. Daiva Vaitkevičienė (2004–2005).
Programą rėmė VLKK.
Trukmė: 1998–2005 m.
 
LIETUVIŲ UŽKALBĖJIMAI: LIETUVIŲ UŽKALBĖJIMŲ KOMPIUTERINIS DUOMENŲ BANKAS.
Vadovė dr. Daiva Vaitkevičienė.
Trukmė: 1999–2003 m.
 
TRADICIJŲ TĘSTINUMAS IR KAITA ŠIUOLAIKINIAME LIETUVIŲ FOLKLORE: TYRIMAI IR SISTEMINIMAS (Folkloras).
Vadovė dr. Laimutė Anglickienė (VDU).
Projektą remia LVMSF.
Trukmė: 2008–2010 m.
 
Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: Dzūkija
Vadovė dr. Dalia Urbanavičienė (LMTA).
Projektą rėmė LVMSF.
Trukmė: 2007–2008.
 
FUNDAMENTINIŲ LITUANISTIKOS ŠALTINIŲ SKAITMENINIMAS, KOMPIUTERINĖ LINGVISTINĖ ANALIZĖ IR DUOMENŲ BAZĖS PLĖTRA (Lituanistikos šaltiniai)
Vadovė dr. Ona Aleknavičienė.
Projektą rėmė LVMSF.
Trukmė: 2007–2008.
 
FOLKLORO ARCHYVAI ATEIČIAI: SKAITMENINIMAS, KAUPIMAS, SISTEMINIMAS (Folkloro archyvai).
Vadovas dr. Rimantas Astrauskas (LMTA).
Projektą rėmė LVMSF.
Trukmė: 2007 m.
 
REGIONINIAI FOLKLORO IR TARMIŲ TYRIMAI: VAKARŲ LIETUVA.
Vadovė dr. Gaila Kirdienė (LMTA).
Projektą rėmė LVMSF.
Trukmė: 2003–2006.
 
ARCHYVINIŲ FOLKLORO ĮRAŠŲ IR DUOMENŲ APIE JUOS SKAITMENINIMAS (AFIS).
Vadovė doc. dr. Dalia Urbanavičienė.
Projektą rėmė LVMSF.
Trukmė:  2006 m.
 
FUNDAMENTINIŲ LITUANISTIKOS ŠALTINIŲ SKAITMENINIMAS, KOMPIUTERINĖ LINGVISTINĖ ANALIZĖ IR DUOMENŲ BAZĖS PLĖTRA (Lituanistikos šaltiniai).
Vadovė dr. Ona Aleknavičienė.
Projektą rėmė LVMSF.
Trukmė: 2007–2008 m.
 
LITUANIKA: LDK ETNOKONFESINIŲ MAŽUMŲ RAŠTIJOS PAVELDAS.
Vadovė dr. Nadiežda Morozova (LKI).
Projektą rėmė LVMSF.
Trukmė: 2007–2008 m.
 
LENKIJOS-LIETUVOS VALSTYBĖS PADALIJIMŲ DOKUMENTAI. PUBLIKAVIMAS IR TYRIMAI (Padalijimai).
Vadovė dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (LII).
Projektą rėmė LVMSF.
Trukmė:
 
LENKIJOS-LIETUVOS VALSTYBĖS PADALIJIMŲ DOKUMENTAI. PETERBURGO KONVENCIJOS (Konvencijos).
Vadovė dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė(LII).
Projektą rėmė LVMSF.
Trukmė: 2006 m.
 
LDK KATALIKŲ DVASININKŲ XIV–XVI A. ŽODYNAS (LDK dvasininkai).
Vadovas dr. Mindaugas Paknys (KFMI).
Projektą rėmė LVMSF.
Trukmė: 2006 m.
 
TAUTINĖS TAPATYBĖS MODELIAI IR ŠIFRAI XX A. 2-OSIOS PUSĖS IR ŠIUOLAIKINĖJE LIETUVIŲ LITERATŪROJE (Tapatybės modeliai).
Vadovas doc. dr. Aleksandras Krasnovas (VU KHF).
Projektą rėmė LVMSF.
Trukmė: 2006 m.
 
MERKINĖS GAMTINIS IR KULTŪRINIS PAVELDAS: VERTĖ IR KONTEKSTAI.
Vadovas dr. Žilvytis Šaknys (LII).
Projektą rėmė LVMSF.
Trukmė 2000–2001 m.

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt