LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Virtualios kultūrinės erdvės plėtra

Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur)

ES Europos regioninės plėtros fondas. Projekto vertė – 9 911 532 Eur.

Projekto tikslas

Vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra.

Projekto trukmė

2018 m. birželio 18 d. – 2021 m. birželio 30 d.

Projekto vykdytojas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneris

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

 
Projekto pristatymas
Projektas, kurio trukmė 36 mėnesiai, bus vykdomas kartu su partneriais – 24 atminties, kultūros ir švietimo įstaigomis. Lietuvos skaitmeninėje darbotvarkėje pažymima, kad Lietuvoje per mažai dėmesio skiriama suskaitmenintos kultūrinės medžiagos naudojimui. Tai aktualu ir Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos (toliau – VEPIS) saugomo bei per portalą epaveldas.lt prieinamo skaitmeninto kultūrinio turinio atveju.
Pagrindinė problema – nepakankamas VEPIS ir portalo epaveldas.lt išnaudojimas skaitmeninto kultūrinio paveldo sklaidai.
Problema ir ją lemiantys veiksniai skirstomi į kelis blokus:
·         VEPIS infrastruktūros problemos, trukdančios konsoliduotai teikti skaitmeninimo paslaugas;
·         skaitmeniniu kultūrinio paveldo turiniu grįstų el. paslaugų trūkumas;
·         ribotas kultūrinio paveldo turinio prieinamumas;
·         ribotos suskaitmeninto turinio panaudojimo švietimo ir pan. tikslams galimybės.
Projekto metu planuojamos veiklos:
·         modernizuoti VEPIS;
·         sukurti 9 naujas el. paslaugas;
·         parengti naują skaitmeninį turinį;
·         aktualizuoti skaitmeninį turinį, sukuriant 3 edukacines elektronines priemones.
 
Numatomi projekto rezultatai
Projekto rezultatas – sukurtos 9 naujos el. paslaugos, palengvinančios skaitmeninto kultūrinio turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais portalo epaveldas.lt paslaugų gavėjams aktualiais tikslais: 
1.    Skaitmeninio turinio susiejimo su geografine vieta paslauga;
2.    Skaitmeninio turinio valdymo paslauga;
3.    „Vieno langelio“ paslauga;
4.    Skaitmeninio turinio analizės ir tyrimų vykdymo paslauga;
5.    Personalizuotų virtualių parodų paslauga;
6.    Kūrinio statuso ir licencijavimo sąlygų pateikimo paslauga;
7.    Muzikos iš natų grojimo paslauga;
8.    Žemėlapių pateikimo paslauga;
9.    Virtualiosios ir papildytosios realybės ekspozicijų paslauga.
Kiti projekto metu siekiami rezultatai: efektyvesnė ir tikslesnė kultūros objektų paieška;interaktyvesnis informacijos apie kultūros turinį pateikimas; didesnė kultūrinio turinio sklaida; gausesnis skaitmenintų kultūros paveldo objektų fondas.
 
Atsakingas asmuo LLTI
Gytis Vaškelis, projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ koordinatorius, el. p. gytis@llti.lt
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt