LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 22
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 22. Vestuvinės dainos. [Kn.] 6: Kraičio išvežimo dainos. Išvažiavimo pas jaunąjį dainos / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; parengė Kostas Aleksynas, Jurga Sadauskienė, Leonardas Sauka, Jurgita Ūsaitytė; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė; [tomo redakcinė kolegija: Vilma Daugirdaitė (vyr. redaktorė) … [et al.]. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 534 p.: nat. + 1 garso diskas (CD). – Santr. angl., vok.
 
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 22
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt