LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Iš širdies ir tikru reikalu... Juozo Tumo-Vaižganto šeimyninė korespondencija
Juozo Tumo, Bronės Mėginaitės-Klimienės, Barboros Mėginaitės-Lesauskienės ir Prano Lesauskio tekstus parengė Jurgita Žana Raškevičiūtė, Petro Klimo tekstus parengė Aistė Kučinskienė. Įvadą parašė Jurgita Žana Raškevičiūtė. Rodyklę ir komentarus parengė Aistė Kučinskienė. Redaktorė Erika Valčiukienė, laiškus skaitmenino Raimundas Malaiška, tekstus rinko Elvyra Eitutienė, knygos dailininkas ir maketuotojas Rokas Gelažius. Recenzentai doc. dr. Darius Kuolys, dr. Mikas Vaicekauskas. LLTI, 2019 – 725 p. ISBN 978-609-425-275-4.
 
 

„Iš širdies ir tikru reikalu... Juozo Tumo-Vaižganto šeimyninė korespondencija“ – tai įspūdingas laiškų romanas, atveriantis mums plačią pirmosios Lietuvos Respublikos ir tuometinės Europos gyvenimo panoramą. Kanauninko, rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto, jo mylimų dukterėčių Bronės ir Barboros, jų vyrų - diplomato Petro Klimo ir karininko, mokslininko Prano Lesauskio – bei jų vaikų susirašinėjime iškyla sodri ano laiko tikrovė: nuo kasdienių kūniškų rūpesčių, buities, kulinarijos, aprangos, statybų, vaikų auklėjimo iki subtiliausių politikos, meno, mokslo, filosofijos, religijos klausimų aptarimo. Laiškuose, rašytuose iš Kauno, Romos, Paryžiaus ir kitų Europos miestų, pasakojama apie Oskarą Milašių, Antaną Smetoną, Augustiną Voldemarą, Vincą Mykolaitį-Putiną bei kitus pokalbininkams gerai pažįstamus asmenis. Šių laiškų autoriai atkurtoje valstybėje jautėsi „kaip savoje karalystėje" ir rūpinosi jos likimu.

 
Kiekvieną atidesnį Juozo Tumo šeimyninės korespondencijos skaitytoją lydės šviesi su meile kurto ir istorijos sugriauto pasaulio nostalgija.
 
 
 
Darius Kuolys
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt