LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Apie anuos nepamirštamus laikus: Juozo Lukšos-Daumanto ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimas
Apie anuos nepamirštamus laikus: Juozo Lukšos-Daumanto ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimas / sudarytoja Laima Vincė-Sruoginis. - Vilnius: LLTI, 2021. - 478 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-309-6
 
Apie anuos nepamirštamus laikus: Juozo Lukšos-Daumanto ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimas
 

Lietuvos Respublikos Seimas 2021-uosius paskelbė Juozo Lukšos-Dauman­to (1921–1951) metais - šiemet jam būtų sukakę 100 metų. Ši laiškų knyga – tai gilios ir brandžios mei­lės istorija, kuri užsimezgė ir skleidėsi griaunančios dramatiškos epochos fone. 

Knygos idėja prieš keletą metų kilo Laimai Vincei-Sruoginis. Ji įtiki­no Nijolę Bražėnaitę-Lukšienę-Paronetto, gyvenančią Niujorke, paskelbti vienoje knygoje ne tik Juozo, bet ir jos pačios laiškus. Laima Vincė-Sruoginis laiškus atvežė ir leido suskaitmeninti. Juozo Lukšos laiškų kopijas maloniai persiuntė laiškus saugantis Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas.

Knygoje publikuo­jami visi mums prieinami Juozo Lukšos laiškai Nijolei Bražėnaitei. Taip pat pirmą kartą skelbiami pačios Nijolės Bražėnaitės, būsimos Lukšienės, laiškai Juozui. Iš viso skelbiama 211 laiškų – 139 Juozo ir 71 Nijolės laiškas Juozui. Pirmasis laiškas, datuotas 1948 m. liepos 24 d., Juozo Lukšos rašytas iš Stokholmo, paskutinysis rašytas Julijono Bū­tėno, Juozui išvykus į okupuotą Lietuvą, 1950 spalio 9 d. iš Kaufboireno Bavarijoje.

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt