LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Lituanistinio sąjūdžio XVIII amžiaus Prūsijos atodangos II. Dokumentinis Milkų šeimos palikimas
 
Lituanistinio sąjūdžio XVIII amžiaus Prūsijos atodangos II. Dokumentinis Milkų šeimos palikimas
 

Lituanistinio sąjūdžio XVIII amžiaus Prūsijoje atodangos II. Dokumentinis Milkų šeimos palikimas / Die Hintergründe der Lituanistischen Bewegung im 18. Jahrhundert in Preussen II. Das dokumentarische Erbe der Familie Mielcke, parengė Birutė Triškaitė ir Žavinta Sidabraitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 284 p. ISBN 978-609-425-263-1. ISBN 978-609-425-265-5.

* * *

Tome publikuojamas Milkų (Mielcke) šeimos, gyvenusios XVIII amžiaus Prūsijos Lietuvoje, dokumentinis palikimas. Jų dalykiniai laiškai –autentiškas kasdienybės liudijimas, teikiantis žinių apie tarpusavio santykius, gyvenimo būdą, mokslą, tarnystę ir darbą prie lituanistinių raštų. Tėvo Petro Gotlybo Milkaus (Peter Gottlieb Mielcke, 1695–1753) ir jo pavyzdžiu sekusio sūnaus Kristijono Gotlybo (Christian Gottlieb Mielcke, 1733–1807) parengti raštai – itin reikšminga XVIII amžiaus lituanistinio paveldo dalis. Kitų šeimos narių – motinos Reginos Luizos Šimelpenig-Milkės (Regina Louisa Schimmelpfennig-Mielcke, 1702–1776) ir dviejų sūnų – Teodoro Gabrieliaus (Theodor Gabriel Mielcke, 1728–1762) ir Danieliaus Frydricho (Daniel Friedrich Mielcke, 1739–1818) – laiškai neapeinami dėl sutelktinai puoselėtos meilės lietuvių kalbai ir kultūrai. Beveik visą šimtmetį apėmusi Milkų šeimos istorija tampa mėginiu, per kurį skleidžiasi platesnis tuomečio lituanistinio sąjūdžio tekstas ir kontekstas. 

 

Įsigykite mūsų knygas internete:

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt