LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 25. Darbo dainos. [Kn.] 3: Ganymas, medžioklė, žvejyba
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 25. Darbo dainos. [Kn.] 3: Ganymas, medžioklė, žvejyba / redakcinė komisija: Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Bronė Stundžienė (pirmininkė), Jurgita Ūsaitytė, Aušra Žičkienė; parengė Povilas Krikščiūnas; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė; tomo redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė - vyr. redaktorė, kalbos redaktorė, Aušra Žičkienė - melodijų redaktorė. - Vilnius: LLTI, 2020. - 638 p.: nat. + 1 garso diskas (CD). - ISBN 978-609-425-301-0
 
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 25. Darbo dainos. [Kn.] 3: Ganymas, medžioklė, žvejyba
 

Dvidešimt penktuoju „Lietuvių liaudies dainyno“ tomu baigiamos skelbti darbo dainos. Į šią knygą sudėti kūriniai, susiję su ganymu, medžiokle ir žvejyba. Tomo medžiaga atrinkta iš ~ 8200 dainų tekstų ir 2550 melodijų, sujungtų į 365 tipus. Skelbiami 648 dainų tekstai, reprezentuojantys 277 tipus, ir 393 jų melodijos. Visa tai surinkta nuo XIX a. iki XXI a. pradžios visoje Lietuvoje ir lietuvių gyvenamose vietovėse už dabartinės šalies ribų – Baltarusijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Rusijoje ir JAV. Didžioji dainų dalis imta iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno. Taip pat naudotasi XIX–XXI a. spausdintais tautosakos leidiniais, Rankraštyne saugomais buvusio Vilniaus pedagoginio universiteto studentų ir į Lietuvių liaudies dainų katalogą įtrauktais Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros studentų surinktos tautosakos rinkiniais. Pasitelkti ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyve saugomi rinkiniai ir garso įrašai.

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt