LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Lietuvių patarlės ir priežodžiai. K, t. III
Sistemos autorius Kazys Grigas; tomą parengė Vita Džekčioriūtė, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė ir Dalia Zaikauskienė; redagavo Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė ir Dalia Zaikauskienė; kalbos dalykus tvarkė Milda Norkaitienė. LLTI, 2019. – 756 p., ISBN 978-609-425-258-7
 
Lietuvių patarlės ir priežodžiai. K, t. III
 

 

„Tiktai patarlėse siekiama labai daug pasakyti kuo trumpiausia kalba. Tai įmanoma meniniame vaizde. Patarlė – vaizdas su ne viena, o keliom briaunom, su tokiu tūriu, kuris netelpa plokštumoje.“ 
Donatas Sauka, Tautosakos savitumas ir vertė. 1970, p. 290.
 
 
Trečiuoju Lietuvių patarlių ir priežodžių tomu tęsiamas žymiausio lietuvių paremiologo Kazio Grigo 2000 m. pradėtas didžiulis darbas: skelbiama dar viena LLTI sukaupto gausaus šio žanro posakių masyvo dalis – posakiai su atraminiais žodžiais nuo kabėti iki kvota.
Patarlės bei priežodžiai – paranki priemonė pažinti tradicinės bendruomenės pasaulėžiūrą ir pasaulėjautą, paprotinį paveldą, bendravimo būdus. Dabar jau kai kurie posakiai, tarkime, Keikena – neikena, malda – pakvola; Tu krošėsi, o aš kakalį kursiu!, mūsų proseneliams ir seneliams buvę gerai pažįstami ir savi, šiuolaikiniam tyrėjui ir skaitytojui tampa tikromis mįslėmis. Antra vertus, patarlės bei priežodžiai dėl savo turinio gelmės, taupios formos ir nepaprasto funkcinio lankstumo pasirodė besąs gyvybingas, nesenstantis, nuolat besikeičiantis ir puikiai moderniame pasaulyje pritampantis tautosakos žanras. Nors... ieškodamas kabliukų visada surasi.
 
 
Leidybinį projektą iš dalies finansavo:
 
 
 

Įsigykite mūsų knygas internete:

 

 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt