LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Tautinės dainos. T. 2
Tautinės dainos. T. 2: Surinktos Merkinės apylinkėje iš Ievos Krukoniūtės / užrašė Teodoras Brazys; sudarė Kostas Aleksynas; parengė Kostas Aleksynas, Živilė Ramoškaitė. - Vilnius: LLTI, 2021. - 483 p.: nat. - ISMN 979-0-706239-15-6
 
 

Šio leidinio antrame tome sudėtos dainos, kurias kunigui, muzikologui, tautosakos rinkėjui Teodorui Braziui apie 1918–1919 metus padainavo Ieva Krukoniūtė (1872–1924) iš Druskininkų sodžiaus, Merkinės parapijos. I. Krukoniūtės sukauptas dainų repertuaras stipriai pranoksta kitų T. Brazio aplankytų pateikėjų išteklius: jam tenka visa ši knyga. Ievai su seserimis dažnai tekdavo per vestuves dainuoti griežiant smuiku broliui Jonui – jų papročiams bei apeigoms tenkančių dainų užrašyta daugiausia. Dainininkė buvo pamėgusi tame krašte gausiai gyvavusias rugiapjūtės dainas. Apsčiai jos mokėta meilės, jaunimo, buvusių populiarių žaidimo dainų. Gavėnios, advento vakarais praversdavusios kalendorinės dainos. Taip pat dainuota dirbant įvairius darbus. Taigi I. Krukoniūtės dainos – įvairiausios paskirties ir tematikos. Į seną, klasikinį repertuarą įsibrovęs vos vienas kitas naujoviškas kūrinys. Visos šios dainos išmoktos iš aplinkinių žmonių, labai gerai įsimintos. Gyvai vartotos, viena kita ir paimprovizuota.

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt