LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Antanas Sėlis. Opera vitae in umbra mortis. Poetiniai užrašai ir pokalbis
Sudarė Virginijus Gasiliūnas, recenzavo dr. Elena Baliutytė, dr. Žydronė Kolevinskienė, redagavo Danutė Kalinauskaitė, apipavidalino Rokas Gelažius, projekto vadovas Gytis Vaškelis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-288-4
 
 

Vytautas Vanagas (1930–2017) per kelis kartus perdavė LLTI bibliotekos rankraštynui ir dvi surištas dėželes, vėliau dar tris užklijuotus vokus su sąlyga: kas ten, pažiūrėkit tik po mano mirties. Ten ant perpus perkirptų A–4 lapų – tvarkingai ranka perrašyti tekstai; rašyti nuo 1948 metų; ir lydlaiškis pirmojoj dėželėj ant viršaus, kuriame sprendimo teisė palikta mums, gyviesiems: „Ar jiems verta skirti archyvinės lentynos kertelę, ar ne – spręskite Jūs. [...] Jeigu ką nors iš tų tekstelių norėtumėt paviešinti, viešinkite tiktai slapyvardžiu Antanas Sėlis (Antanas – antrasis mano krikšto vardas, Sėlis – etnonimas genties, gyvenusios krašte, kur aš gimiau ir augau (Rokišio apskr., Kamajų vls., Duokiško par., Gudiškio dv., 7 km į pietus nuo Kamajų)“. Vytautas Vanagas pasirūpino ir Antano Sėliaus reikalais: poetinių užrašų pavadinimą sugalvojo, ir žodį skaitysiantiems parašė. 

 

Nežinau kito XX amžiaus rašiusio lietuvio, kurio pasaulėvoką būtų taip persmelkusi maksima memento mori – prisimink mirsiąs. Jei reiktų paralelių ieškot – galvon teateina prancūziškai rašęs rumunas Emilis Cioranas (1911–1995) ir Baroko epochos kūrėjai.

 

Virginijus Gasiliūnas

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt