LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Vydūnas. Raštai, t. 3
III tomas. Raštai, dramos. Sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė. Recenzavo dr. Vaclovas Bagdonavičius, dr. Petras Bielskis, redaktorė Eglė Bielskytė, meninė redaktorė Sigutė Chlebinskaitė, maketuotoja Gražina Kazlauskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-261-7
 
Vydūnas. Raštai, t. 3
 

LIKIMO BANGOS. Penkių veiksmų drama iš pasakų amžiaus

KARALAITĖ. Triveiksmė drama iš žemaičių pasakos

PASAULIO GAISTRAS. Penkių veiksmų tragedija su įeiga ir išeiga

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt