LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Henrikas Nagys. Pasakų sakalas
Sudarė, įvadinį straipsnį parašė Manfredas Žvirgždas, garso įrašus įskaitė Henrikas Nagys. LLTI, 2019 – 240 p.
 
Henrikas Nagys. Pasakų sakalas
 

Šioje „Gyvosios poezijos“ knygoje sutelkiami įvairiais laikotarpiais rašyti Nagio eilėraščiai, stengiamasi atspindėti visus jo kūrybos etapus. Tekstai daugiausiai imti iš rinktinės G r į ž u l a s (Vilnius, 1990), išlaikyta ten pateikta eilėraščių eilės tvarka, atspindinti rinkinių koncepciją ir kompoziciją, taip pat galutinę autoriaus redakciją.

Poetas pabrėžė, kad beveik nekeitė ir netaisė jaunystės eilėraščių (išskyrus elementarias skyrybos ir rašybos pataisas), siekdamas išsaugoti autentišką epochos stilių ir polemizuodamas su kai kuriais savo kartos kūrėjais, mėgusiais tobulinti ankstyvuosius tekstus: „Esu įsitikinęs, kad grįžti ton pačion mąstysenon ir nuotaikon ir į tapatišką praeities pergyvenimą neįmanoma. Tuo labiau kad bet koks esminis seniau parašytų ir atspausdintų eilėraščių taisymas jau būtų savotiška praeities manipuliacija, bandymas apgaudinėti skaitytojus ir literatūros tyrinėtojus bei vertintojus.“

Įtraukti keli meniškai brandesni eilėraščiai iš rinkinio L a p k r i č i o n a k t y s („Aklasis“, „Mergaitė“, „Poetas“, „Benamiai paukščiai“, „Giesmės nakčiai“, „Rudenio upės“, „Beržas mieste“), tačiau nuošalyje palikta daug kūrybos, paskelbtos 1938–1944 m. periodikoje ir literatūros almanachuose.

Atrenkant 9-uoju ir 10-uoju dešimtmečiais rašytus tekstus daugiausiai žvalgytasi į rinktinę S a k a l ų v a l a n d a (sudarytoja Janina Riškutė, Kaunas, 1996), kai kurie eilėraščiai mti iš kitų šaltinių: „Terra mirifica“, „Vakarėjant“ pirmoji publika-cija: A i d a i, 1984, Nr. 3; „Vaikystės Venta“ – L a i š k a i l i e t u v i a m s, 1987, Nr. 6; „Moira“, „... Et omnia vanitas“ – M e t m e n y s, Nr. 55 (1988); „Goda“, „Paroda“, „Laiškas rašto seserims ir broliams“ – S i e t y n a s, Nr. 7 (1990), „Baltijos rauda“ – N e p r i k l a u s o m a L i e t u v a, 1991 01 23. Turinyje nurodomos eilėraščių sukūrimo datos, kurios buvo pažymėtos paties autoriaus, – dar rengiant rinktinę G r į ž u l a s jos nurašytos iš juodraščių.

 

Sudarytojas Manfredas Žvirgždas

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt