LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Lietuvių dainos JAV, įrašytos Elenos Bradūnaitės (1972)
Lietuvių dainos JAV, įrašytos Elenos Bradūnaitės (1972) = Lithuanian folksongs in the USA recorded by Elena Bradūnas (1972) / sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė; vertėja Vaiva Aglinskas. - Vilnius: LLTI, 2022. - 154 p.: iliustr., nat. + 1 garso diskas (CD). - ISBN 978-609-425-328-7
 
Lietuvių dainos JAV, įrašytos Elenos Bradūnaitės (1972)
 

Pasak Elenos Bradūnaitės, mintis įamžinti nykstančią savitą Pensilvanijos lietuvių angliakasių kultūrą kilo jos tėveliui, poetui Kaziui Bradūnui. Laikraščio ,,Draugas“ kultūriniame priede jis rašė, kad reikėtų nedelsiant fotografuoti Amerikos lietuvių bažnyčias, mokyklas, lietuvių kapinėse stovinčius paminklus, kurie jau nyksta, ir užrašyti žmonių prisiminimus. Vadovauti ekspedicijai buvo pasiūlyta Lietuvių fotoarchyvo įkūrėjui, žymiam fotografui Algimantui Keziui. Iš 1972 m. užrašytos medžiagos E. Bradūnaitė sudarė 247 dainų rinkinį ir saugojo savo asmeniniame archyve. 1992 m. rinkinio kopiją perdavė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos archyvui. Šioje knygoje skelbiama 40 dainų ir jų įrašų iš E. Bradūnaitės kolekcijos.

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt