LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Bronius Dobrovolskis. Lietuvių kalbos rašybos kartojimo pratimai
Mokymo priemonė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018
 
Bronius Dobrovolskis. Lietuvių kalbos rašybos kartojimo pratimai
 

Rašybos žinios ir įgūdžiai - itin svarbus kalbinio raštingumo dėmuo. Neatsitiktinai mokykloje rašybos kursui skiriama gana daug laiko ir dėmesio. Pradėtas pradinėse klasėse, tas kursas nusitęsia ligi pat pagrindinio ugdymo pakopos paskutinių klasių. Deja, dalie mokinių rašybos žinios ir įgūdžiai vis dar yra fragmentiški, stokojantys sistemos, neretai paveikti klaidingų analogijų ir apibendrinimų. Tad rašybos žinių kartojimo ir tikslinimo bei įgūdžių tobulinimo svarba akivaizdi.

 

 Šio rašybos kartojimo pratimų rinkinio tikslas - padėti mokiniams įveikti susidariusias rašybos žinių spragas, pakoreguoti ir sutvirtinti atitinkamus įgūdžius. Mokinys, atlikdamas pratimus, turėtų susidaryti aiškesnį atskirų rašybos temų visumos vaizdą, suvokti, kas sudaro kiekvienos jų turinį, nutuokti, kuo tema prasideda ir kuo baigiasi, kas itin svarbu ir kas gal ne taip aktualu. Tai didintų mokinio pasitikėjimą savo jėgomis, neleistų pasiklysti tarp taisyklių ir jų išimčių. Manytume, kad pateikiami pratimai sudarys prielaidas skatinti mokinius mąstyti ir aktyviai veikti: atpažinti rūpimas ortogramas, jas analizuoti, lyginti, grupuoti, sisteminti ir apibendrinti, skirti esminius dalykus nuo neesminių, žodžio rašymą skalndžiai susieti su taisykle.

 

Šie pratimai tiks visiems, kurie norės pasikartoti ar atnaujinti rašybos žinias ir įgūdžius.

 

Sudarytojas 

 

Įsigykite mūsų knygas internete:

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt