LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Kražių kolegijos šaltiniai, II dalis
Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus draugijos archyve Romoje = Fontes Collegii Crosensis, qui in Archivo Romano Societatis Iesu asservantur. D. 2: 1701-1773 / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; parengė Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius; lotyniškus tekstus nurašė Darius Antanavičius, Irena Katilienė, Živilė Nedzinskaitė. - Vilnius: LLTI, 2022. - XX, 675 p.: faks. - (Kražių kolegijos istorijos ir veiklos paminklai = Monumenta historiam et acta Collegii Crosensis spectantia; t. 1) - ISBN 978-609-425-332-4 - Tekstas lotynų, santraukos lietuvių kalba.
 
 
Kražių jėzuitų kolegija, veikusi 1616-1773 m., paliko gilius pėdsakus XVII-XVIII a. Žemaitijos dvasiniame ir kultūriniame gyvenime, tik juos gerokai aptrynė pačios vienuolijos panaikinimas 1773 m. bei 1795 m. Rusijos Imperijos įvykdyta senosios Lietuvos valstybės okupacija. Dėl šių priežasčių per visą XIX a. iš esmės vyko Kražių jėzuitų turto ir puoselėto dvasinio bei materialaus paveldo erozija. Jos simboliu tapo kolegijos pastatų ir bažnyčios sunykimas. Dingo valstybė, dingo kolegija, bet nedingo jos atminimas, pasiekęs mūsų laikus pačiais įvairiausiais pavidalais, tarp kurių svarbiausi yra, žinoma, rankraštiniai šaltiniai, liudijantys Kražių jėzuitų darbus. Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus Draugijos archyve (Archivum Romanum Societatis Iesu) Romoje, yra pagrindas, be kurio neįmanoma pažinti kolegijos įsteigimo ir veiklos istorijos. 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt