LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Liudvikas Rėza „Prutena“
Rėza, Liudvikas. Prutena: [poezija] / sudarė Liucija Citavičiūtė; iš vokiečių kalbos vertė Antanas A. Jonynas; iliustravo Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė. - Vilnius: LLTI, 2023. - 489 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-362-1 - Tekstas lietuvių, vokiečių kalbomis.
 
 
Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius ir ilgametis Lietuvių kalbos seminaro vadovas Martynas Liudvikas Rėza (1776-1840) buvo dviejų kultūrų atstovas daugiatautėje Prūsijoje. Subrendęs vokiškoje kultūrinėje aplinkoje, jis ištikimai tarnavo savo tėvynei Prūsijai ir karaliui, o kartu visą gyvenimą puoselėjo lietuvybę ir būrė inteligentiją mokslinei ir šviečiamajai lituanistinei veiklai.
         
Poeto vardą Rėzai pelnė eilėraščių dvitomis „Prutena“. Pirmasis tomelis išspausdintas Karaliaučiuje 1809 m., antrasis 1825 m. „Prutena“, „Prutenia“ yra neoficiali Prūsijos vardo forma, siejanti šią žemę su legendiniu Pruteniu, kurio vardas minimas senųjų vokiečių kronikininkų veikaluose.
   
Rėzos poezija, kaip ir visas jo kūrybos paveldas, yra Lietuvos nacionalinis turtas, tačiau vokiečių kalba parašyti kūriniai iki šiol buvo sunkiai prieinami platesniam skaitytojų ratui.
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt