LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Balys Sruoga. Raštai, t. 17
Sruoga, Balys. Raštai: septyniolika tomų. T. 17: Laiškai Vandai Daugirdaitei. Kn. 1: 1919-1924 / sudarė Algis Samulionis, Neringa Markevičienė; parengė Neringa Markevičienė. - Vilnius: LLTI, 2021. - 541 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-327-0
 
Balys Sruoga. Raštai, t. 17
 

Balio Sruogos “Raštų” 17 tome, kurį sudaro dvi knygos, skelbiamas vienas didžiausių rašytojo laiškų rinkinių. Jie adresuoti mylimajai, žmonai istorikei Vandai Daugirdaitei-Sruogienei – iš viso 295 laiškai. Šioje pirmoje knygoje publikuojami 1919-1924 m. parašyti Sruogos laiškai – jų yra 171. Anksčiau vienoje vietoje sutelkti laiškai pasklido po Lietuvą ir pasaulį. 2014-2019 m. ištirti Sruogienės rinkiniai JAV archyvuose, o jų medžiaga susieta su Lietuvoje saugomais laiškų autografais.

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt