LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Vaižgantas. Raštai. [T.] 25
Vaižgantas. Raštai. [T.] 25: Laiškai įvairiems adresatams ir įstaigoms / sudarė ir parengė Jurgita Žana Raškevičiūtė; redaktorė Akvilė Rėklaitytė. - Vilnius: LLTI, 2022. - 623 p.: portr., faks. - ISBN 978-609-425-340-9
 
 
Knygoje skelbiama visa šiuo metu žinoma ir prieinama Juozo Tumo-Vaižganto epistolika, rašyta atskiriems asmenims ir įstaigoms, išskyrus kolekciją, kurią sudaro dukterėčių Bronės Mėginaitės-Klimienės ir Barboros Mėginaitės-Lesauskienės šeimoms rašyti laiškai. Į tomą įtraukta: laiškai, atvirlaiškiai, atvirukai, telegramos, per pasiuntinius keliavę ar namuose palikti laiškeliai-rašteliai, vizitinės kortelės, kvietimai, ant perlaidų kvitų gavėjui rašyti kvitai. Neįtraukti tarnybiniai raštai (prašymai, pareiškimai ir pasiaiškinimai) ir kitų asmenų rašyti laiškai, kurių lape yra Vaižganto prierašų. Vaižganto laiškai įvairiems asmenims išlikę netolygiai: nuo atskirą korespondencijos grupę sudarančio susirašinėjimo su Aleksandru Dambrausku-Adomu Jakštu iki pavienių laiškų atskiriems adresatams ar įstaigoms.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt