LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Nijolė Laurinkienė. Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje
Monografija. Redagavo Danutė Kalinauskaitė, dailininkas Rokas Gelažius, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019 p. 255, ISBN 978-609-425-262-4
 
 

Kaip kadaise baltai įsivaizdavo dangų? Iš dangaus skliauto sklindanti šviesa nuo seno asocijavosi su Dievu ir jo įvaizdžiu. Sudievinti ir net sužmoginti buvo svarbiausi dangaus šviesuliai. O be to, galvota, jog į dausas danguje keliauja mirusiųjų sielos. Todėl dangus laikytas dar ir anuo pasauliu. Senieji tikėjimai aiškina, kaip į jį patenkama. 

 

Knygos autorė senovės baltų kultūros tyrinėtoja Nijolė Laurinkienė, pasiremdama autentiškais šaltiniais, atskleidžia dangaus ir jo šviesulių sampratą, atkuria dangaus vaizdinių pirmykštę prasmę, aiškinasi jų kilmę. Dangaus mitologinis vaizdynas, savo šaknimis siekiantis tolimą praeitį, atspindi mūsų protėvių mąstyseną, vertybes, įgalina rekonstruoti kažkada gyvavusį Kosmoso ir jame regimų reiškinių suvokimą. 

 

 

Knygos leidimą finansavo Lietuvos kultūros taryba

 

Įsigykite mūsų knygas internete:

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt