LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Bronius Dobrovolskis. Lietuvių kalbos skyrybos kartojimo pratimai
Mokymo priemonė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019
 
Bronius Dobrovolskis. Lietuvių kalbos skyrybos kartojimo pratimai
 

 Išsilavinusiam žmogui privalu gerai mokėti ne tik rašybą, bet ir skyrybą. Tik išsiugdęs reikiamus visų skyrybos ženklų vartojimo įgūdžius, jis galės aiškiai ir tiksliai raštu reikšti mintis, įtaigiai atskleisti įvairius jų atspalvius. Ugdantis kalbamuosius įgūdžius, neginčijamą reikšmę turi kartojimo pratimai.

 

Sudarant ir parenkant skyrybos kartojimo pratimus, stengtasi kuo įdėmiau atsižvelgti į mokinių poreikius, kurie ryškėja iš daromų skyrybos pražangų kuriamuose tekstuose, rašomuose diktantuose ir kt. Vienos tų pražangų padaromos dėl skyrybos žinių trūkumo, kitos atsiranda dėl to, kad patiriama sunkumų turimas žinias taikant: skyrybos ženklai parašomi ir ten, kur jų nereikia, o sudėtingesnės sandaros sakiniuose jie padedami ne visi.

 

Tiems, kurie yra kiek primiršę skyrybos dalykus, numatyti teminiai pratimai. Jie sudarys sąlygas prisiminti skiriamąsias konstrukcijas, jų skyrimo taisykles, užpildyti kitas žinių spragas.

 

Tiems, kurie skyrybos ženklus kartais parašo ir ten, kur jų nereikia, ir tiems, kurie ne visus juos padeda sudėtingesnės sandaros sakiniuose, teikiami atitinkami įvairiatemiai pratimai.

 

Šie pratimai turėtų tikti visiems, kurie norės pasikartoti ar atnaujinti skyrybos žinias, sutvirtinti jos įgūdžius.

 

Sudarytojas

 

Įsigykite mūsų knygas internete:

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt