LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Vydūnas. Raštai, t. 1
I tomas. Raštai, dramos. Sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė. Recenzavo dr. Vaclovas Bagdonavičius, dr. Petras Bielskis, redaktorė Eglė Bielskytė, meninė redaktorė Sigutė Chlebinskaitė, maketuotoja Gražina Kazlauskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-259-4
 
 

Vydūno Raštų tritomyje publikuojami draminiai kūriniai pateikiami laikantis chronologinio dramų parašymo principo, kuris atskleidžia vydūniškojo teatro vizijos formavimąsi ir kaitą. Tekstai atrinkti norint parodyti Vydūno kūrybos temų ir problemų spektrą, žanrų įvairovę (komedijos, pasakiški vaidinimai, misterijos, dramos, tragedijos). 

 
Platesniam skaitytojų ratui iki šiol buvo prieinami trys didieji Vydūno kūriniai: trilogijos „Probočių šešėliai“, „Amžina Ugnis“, tragedija „Pasaulio gaisras“. Nemažai dramų paskelbta originalia Vydūno rašyba fotografuotiniuose leidiniuose, tai „Sigutė“, „Lietuvos pasakėlė“, „Pasveikimas“, „Laimės atošvaita“, „Piktoji gudrybė“, „Probočių šešėliai“, „Vergai ir dykiai“, „Jūrų varpai“. 
 
Originalios rašybos Vydūno tekstai – mūsų kultūros palikimas, unikalus reiškinys. Tačiau šiandien skaitytojui juos skaityti būna nelengva. Todėl šių Raštų kalba taisyta, remiantis Alekso Girdenio straipsnyje „Vydūno rašyba ir kalba“ pateiktais Vydūno tekstų redagavimo principais. Visai neliečiamas rašytojo žodynas ir frazeologija. 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt