LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Jonas Strielkūnas. Ta šalis
Strielkūnas, Jonas. Ta šalis / sudarytoja Elena Baliutytė, skaito Alvydas Šlepikas. – Vilnius: LLTI, 2022. – 273 p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053) – ISBN 978-609-425-322-5
 
 

 Jonas Strielkūnas (1939-2010), gimęs Putauskų kaime, Vabalninko valsčiuje, Biržų apskrityje (dab. Panevėžio r.), yra priskiriamas aukštaitiško lyrizmo tradicijai, kurios ryškiausi autoriai – Antanas Strazdas, Antanas Vienažindys, Antanas Miškinis, Paulius Širvys. Pastarojo poezija itin artima Strielkūno kūrybai. Abu šie poetai dėl romansiško eilėraščių jausmingumo, melodingumo skaitytojų buvo labai mėgstami ir yra mintinai deklamuojami iki šiol. Strielkūnas apie savo poeziją yra sakęs, kad tai išpažintinė lyrika, o pirmuosius sau rašytus eilėraščius vadino asmenine lyrika, norėdamas atskirti nuo publikuotųjų.

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt